בחינות

AspMaker2010s

  • ייתכנו שינויים בלוח הבחינות.
    יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.
  • תלמיד לתואר ראשון זכאי להיבחן בכל בחינה בשני המועדים שנקבעו לה. הציון הקובע הוא הציון האחרון.
  • אנו ממליצים לסטודנטים להבחן במועד א.
  • מועדי הבחינות ומועדי הגשת עבודות של קורסי חוגים אחרים מתפרסמים בלוח הבחינות של החוג הרלוונטי.
  • בקורסים בהם המטלה הסופית היא עבודה, אין מועד ב'
  • מועד הגשת הסמינרים: סמסטר א' יום א' 05/05/2019, סמסטר ב' וקורסים שנתיים: יום א' 22/09/2019
  • ערעור על בחינה : תלמיד זכאי לערער תוך 5 ימים מתאריך פרסום הציונים דרך מידע אישי לתלמיד

בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   גישות אפריקניות לשואה   ד"ר אירית בק   16/01/2019  09:00  18/02/2019  09:00 
עבודה   היסטוריה ופוליטיקה במדינות קרן אפריקה   פרופ' Getachew Metaferia   מועד א : 29/01/2019 בשעה : 09:00 ; יש להגיש במזכירות תכנית אפריקה עד השעה 13:00. אין מועד ב

עבודה   בימת אפריקה א'   ד"ר אירית בק   מועד א : 07/02/2019 בשעה : 09:00 ; יש להגיש במזכירות תכנית אפריקה עד השעה 13:00. אין מועד ב

סמסטר ב'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   ניגריה - בין דיקטטורה לדמוקרטיה   ד"ר אירית בק   17/07/2019  09:00  08/08/2019  09:00 
עבודה   בימת אפריקה ב'   ד"ר אירית בק   מועד א : 11/07/2019 בשעה : 09:00 ; יש להגיש את העבודה למזכירות תכנית אפריקה עד השעה 13:00. אין מועד ב

עבודה   אנתרופולוגיה יישומית במציאות של הגירה ופליטות בין אפריקה ליש   ד"ר כהן רוית   מועד א : 01/08/2019 בשעה : 09:00 ; יש להגיש במזכירות החוג עד השעה 13:00. אין מועד ב


בהצלחה בבחינות