פירוט הקורסים

קורסי לימודי אפריקה בתוכנית הבין אוניברסיטאית.

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

לימודי אפריקה בתכנית הבין-אוניברסיטאית

שנים א' וב' - מסגרת 120

0622910201 - מבוא ללימודי אפריקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אירית בקסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00גילמן282

0622100301 - מבוא לדת ולתרבות האסלאם

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר לאה קינברגסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00גילמן223 (אולם ברגר)

0622910301 - תרגיל בחקר אפריקה**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר גיא רופאסמסטר א'תרגילא'14:00–16:00גילמן362
ד"ר גיא רופאסמסטר א'תרגילד'14:00–16:00גילמן307
**(תרגיל בהיסטורה של אפריקה)

0622230401 - מבוא לצופיות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אירית בקסמסטר ב'שיעורא'12:00–14:00גילמן307
**מבואות נוספים ניתן ללמוד: בב"ג ובאו"פ
**ניתן לראות את הקורסים באתר התכנית שבאינטרנט

סמינרים- שנים ב' ג'-מסגרת 300**

0693220301 - דתות באתיופיה - מקדמוניות למודרניות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אירית בקסמסטר ב'סמינרא'14:00–16:00גילמןא362
ד"ר אירית בקסמסטר ב'סמינרד'14:00–16:00גילמןא362
**במסגרת הסמינר יתקיים סיור לימודי חובה לאתיופיה בתשלום נוסף

0668300801 - יחסי צרפת אפריקה - בין תלות להדדיות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר טל סלעסמסטר א'סמינרה'10:00–12:00רוזנברג212
ד"ר טל סלעסמסטר ב'סמינרב'10:00–12:00רוזנברג211
**סמינרים נוספים ניתן ללמוד בב"ג או באו"פ
**ניתן לראות קורסים נוספים באתר התכנית שבאינטרנט

שיעורי בחירה שנים א'-ג'- מסגרת 124

0693211901 - גישות אפריקניות לשואה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אירית בקסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00גילמן317

0693201601 - אנתרופולוגיה יישומית במציאות של הגירה ופליטות בין אפריקה ליש

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר כהן רויתסמסטר א'+ב'שיעורא'10:00–12:00גילמן361

0693201701 - היסטוריה ופוליטיקה במדינות קרן אפריקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' Getachew Metaferiaסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00גילמן305
**הקורס יינתן בשפה האנגלית

0693202101 - ניגריה - בין דיקטטורה לדמוקרטיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אירית בקסמסטר ב'שיעורד'18:00–20:00גילמן305

0622230601 - חברה וסביבה בצפון אפריקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דניאל זיסינוייןסמסטר ב'שיעורג'08:00–10:00גילמן279

0622203001 - מוזיקה, מגדר וקוויריות במזה"ת ובאפריקה**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר משה מורדסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00גילמן277
**מי שלמד את הקורס המוסיקה של המזה"ת ואפריקה
** 0622230201 לא יכול להרשם לקורס זה

0693300101 - בימת אפריקה א'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אירית בקסמסטר א'שיעורד'16:00–18:00גילמן306
**פתוח לתלמידי שנים ב' ו ג' בלבד
**תאריכי המפגשים יפורסמו בתחילת השנה

0693300201 - בימת אפריקה ב'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אירית בקסמסטר ב'שיעורד'16:00–18:00גילמן306
**פתוח לתלמידי שנים ב' ו ג' בלבד
**תאריכי המפגשים יפורסמו בתחילת הסמסטר

0680316101 - אתיופיה ודימוייה: ממלכת שבא להיילה סלאסי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רן הכהןסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00גילמן279

0624200401 - אתיופיה:היסטוריה, שפה ותרבות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אנבסה טפרהסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00רוזנברג103

0624300301 - אמהרית למתחילים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אנבסה טפרהסמסטר א'+ב'שיעורא'10:00–12:00רוזנברג107
ד"ר אנבסה טפרהסמסטר א'+ב'שיעורג'10:00–12:00רוזנברג107

0624300401 - אמהרית למתקדמים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אנבסה טפרהסמסטר א'+ב'שו"תא'12:00–14:00רוזנברג107

שיעורי בחירה עם זיקה לאפריקה שנים א'-ג' מסגרת 124

0622201101 - סביבה ואיכות סביבה במזה"ת

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מירי שפר-מוסנזוןסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00גילמן456

0662209901 - ג'נוסייד: המבנה הפילוסופי של רצח עם

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר חיים דעואל לוסקיסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00גילמן326

0621121301 - מבוא להיסטוריה אמריקאית מקולומבוס ועד מלחמת האזרחים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יעל שטרנהלסמסטר א'שיעורה'14:00–16:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0621118001 - אימפריות: "מערב", "מזרח" וכוח בעידן המודרני 2019-1700

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' בלהה מלמןסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0621121401 - מעבדות לחרות? היסטוריה אפריקנית אמריקנית מודרנית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יעל שטרנהלסמסטר ב'שיעורה'12:00–14:00גילמן144 (אולם אתינגר)
**קורסים נוספים ניתן ללמוד בב"ג ובאו"פ
**ניתן לראות את הקורסים באתר התכנית שבאינטרנט