מסלול הלימוד

מסלול  דו-חוגי - במסגרתו בוחרים התלמידים בלימודי אפריקה בתוכנית הבין אוניברסיטאית ובחוג לימודים נוסף. מכסת שעות הלימוד בלימודי אפריקה בתוכנית הבין-אוניברסיטאית במסלול הדו-חוגי הוא 54 ש"ס.