תנאי הקבלה

למסלול הדו-חוגי יתקבלו תלמידים שיעמדו בתנאי הקבלה של הפקולטה למדעי הרוח (ציון 450 בבחינה הפסיכומטרית ותעודת בגרות מלאה). תנאי הקבלה מפורטים בכתובת הבאה:

: https://go.tau.ac.il/b.a_humanities_africa?id=term-cond