בחינות

AspMaker2010s

  • ייתכנו שינויים בלוח הבחינות.
    יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.
  • תלמיד לתואר ראשון זכאי להיבחן בכל בחינה בשני המועדים שנקבעו לה. הציון הקובע הוא הציון האחרון.
  • אנו ממליצים לסטודנטים להבחן במועד א.
  • מועדי הבחינות ומועדי הגשת עבודות של קורסי חוגים אחרים מתפרסמים בלוח הבחינות של החוג הרלוונטי.
  • בקורסים בהם המטלה הסופית היא עבודה, אין מועד ב'
  • מועד הגשת הסמינרים: סמסטר א' יום א' 05/05/2019, סמסטר ב' וקורסים שנתיים: יום א' 22/09/2019
  • ערעור על בחינה : תלמיד זכאי לערער תוך 5 ימים מתאריך פרסום הציונים דרך מידע אישי לתלמיד

בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   מבוא לברית החדשה   ד"ר יפעת מוניקנדם   16/01/2019  09:00  11/02/2019  09:00 
בחינה   יהודי, שומרוני ונוצרי נפגשים בארץ ישראל בתקופה הביזנטית   ד"ר יובל שחר   23/01/2019  09:00  18/02/2019  09:00 
בחינה   יהודים ונוצרים בימה"ב - א (עד מסעי הצלב)   פרופ' שמחה גולדין   28/01/2019  09:00  25/02/2019  09:00 
בחינה   מחיבת ציון להצהרת בלפור: הציונות והיישוב 1917-1881   פרופ' מאיר חזן   04/02/2019  09:00  01/03/2019  09:00 
בחינה אמריקאית   ישראל בעשור הראשון   פרופ' אורית רוזין   20/01/2019  09:00  21/02/2019  09:00 
עבודה   היסטוריות ישראליות   פרופ' אורית רוזין   מועד א : 27/02/2019 בשעה : 13:00 ; הגשה למזכירות החוג עד 27/02/2019 בשעה 13:00, אין מועד נוסף.

עבודה   יהודי ארה"ב: היסטוריה, חברה ותרבות, 2019-1654   ד"ר סקוט אורי   מועד א : 03/03/2019 בשעה : 13:00 ; הגשה למזכירות החוג עד 03/03/2019 בשעה 13:00, אין מועד נוסף.

עבודה   ארון הספרים היהודי: מקורות לחקר תולדות ישראל   פרופ' דוד אסף   מועד א : 06/03/2019 בשעה : 13:00 ; הגשה למזכירות החוג עד 06/03/2018 בשעה 13:00, אין מועד נוסף.

עבודה   ורשה ויהודיה בתקופת השואה: צהר לחיי הפרט והחברה בתקופות קיצו   פרופ' חוי דרייפוס   מועד א : 10/03/2019 בשעה : 13:00 ; יש לשלוח את העבודה בדוא"ל למרצה ולמזכירת החוג עד 10/03/2019 בשעה 13:00, אין מועד נוסף.

עבודה   עולמות יהודים בין כורש למוחמד   פרופ' יובל רוטמן   מועד א : 13/03/2019 בשעה : 13:00 ; יש לשלוח את העבודה בדוא"ל למרצה ולמזכירת החוג עד 13/03/2019 בשעה 13:00, אין מועד נוסף.

עבודה   יהודים, מיסיונרים ומומרים בעת החדשה   ד"ר נח גרבר   מועד א : 17/03/2019 בשעה : 13:00 ; הגשה למזכירות החוג עד 17.03.2019 בשעה 13:00, אין מועד נוסף.

עבודה   שורשי המודרניות - יהודי אירופה במאה השמונה-עשרה   ד"ר מעוז כהנא   מועד א : 24/03/2019 בשעה : 13:00 ; הגשה למזכירות החוג עד 24.3.19 בשעה 13:00. אין מועד נוסף.

עבודה   פוליטיקה יהודית מודרנית: ליברליזם, סוציאליזם, ציונות   ד"ר סקוט אורי   מועד א : 27/03/2019 בשעה : 13:00 ; הגשה למזכירות החוג עד 27/03/2019 בשעה 13:00, אין מועד נוסף.

עבודה סמינריונית   הבעל שם טוב ושבחיו: אגדה והיסטוריה   פרופ' דוד אסף   מועד א : 05/05/2019 בשעה : 09:00 ; הגשה למזכירות החוג עד 05/05/2018 בשעה 13:00

עבודה סמינריונית   היסטוריוגרפיה ודרכי למידה   פרופ' יובל רוטמן   מועד א : 05/05/2019 בשעה : 13:00 ; הגשה למזכירות החוג עד 05/05/2019 בשעה 13:00

עבודה סמינריונית   הקיבוץ: בית ודרך   פרופ' מאיר חזן   מועד א : 05/05/2019 בשעה : 13:00 ; הגשה למזכירות החוג עד 05/05/2019 בשעה 13:00

עבודה סמינריונית   חקר היהדות ויהודי המזרח: סוגיות במעברי ידע במאות האחרונות   ד"ר נח גרבר   מועד א : 05/05/2019 בשעה : 13:00 ; הגשה למזכירות החוג עד 05/05/2019 בשעה 13:00

עבודה סמינריונית   יוספוס: האיש וההיסטוריון   ד"ר יובל שחר   מועד א : 05/05/2019 בשעה : 13:00 ; הגשה למזכירות החוג עד 05/05/2019 בשעה 13:00

עבודה סמינריונית   יחסי יהודים ופולנים בתקופת השואה   פרופ' חוי דרייפוס   מועד א : 05/05/2019 בשעה : 09:00 ; הגשה למזכירות החוג עד 05/05/2019 בשעה 13:00

עבודה סמינריונית   מודרניות יהודית בראי תרבות הספר   ד"ר מעוז כהנא   מועד א : 05/05/2019 בשעה : 13:00 ; הגשה למזכירות החוג עד 5.5.19 בשעה 13:00

עבודה סמינריונית   ממשפחה יהודית למשפחה ישראלית   פרופ' אורית רוזין   מועד א : 05/05/2019 בשעה : 13:00 ; הגשה למזכירות החוג עד 05/05/2019 בשעה 13:00

עבודה סמינריונית   מעמדה של האישה היהודיה בימי הביניים באשכנז   פרופ' שמחה גולדין   מועד א : 05/05/2019 בשעה : 13:00 ; הגשה למזכירות החוג עד 05/05/2019 בשעה 13:00

עבודה סמינריונית   מקצועו של ההיסטוריון   פרופ' מוטי גולני   מועד א : 05/05/2019 בשעה : 13:00 ; הגשה למזכירות החוג ב-05/05/2019 בשעה 13:00

עבודה סמינריונית   ציונות וסוציאליזם - הס, סירקין, בורוכוב ובובר   פרופ' שלום רצבי   מועד א : 05/05/2019 בשעה : 13:00 ; הגשה למזכירות החוג עד 05/05/2019 בשעה 13:00

סמסטר ב'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   יהודים ונוצרים כותבים: מבוא למקורות שלהי העת העתיקה   ד"ר יפעת מוניקנדם   19/06/2019  09:00  26/07/2019  09:00 
בחינה   פולמוס ומחלוקת במלחמת העצמאות   פרופ' מאיר חזן   23/06/2019  09:00  29/07/2019  09:00 
בחינה   סורית   ד"ר יפעת מוניקנדם   24/06/2019  09:00  07/08/2019  09:00 
בחינה   מלחמת בן כוסבה - המרד ושברו   ד"ר יובל שחר   26/06/2019  09:00  31/07/2019  09:00 
בחינה   תולדות השואה - קורס מקוון   פרופ' חוי דרייפוס   02/07/2019  09:00  23/07/2019  09:00 
בחינה   יהודים ונוצרים בימה"ב -ב (ממסעי הצלב ואילך)   פרופ' שמחה גולדין   07/07/2019  09:00  05/08/2019  09:00 
בחינה   משפטי נירנברג, השואה והתנועה הציונית   ד"ר רוני שטאובר   10/07/2019  09:00  08/08/2019  09:00 
בחינה   "המדינה שבדרך": היישוב בין שתי מלחמות העולם   פרופ' מאיר חזן   15/07/2019  09:00  12/08/2019  09:00 
עבודה   התיאטרון של חז"ל   פרופ' יובל רוטמן   מועד א : 30/06/2019 בשעה : 13:00 ; יש לשלוח את העבודה בדוא"ל למרצה ולמזכירת החוג עד 30/06/2019, אין מועד נוסף.

עבודה   שמאל ימין שמאל: עיתונות ופוליטיקה ביישוב   ד"ר רונה יונה   מועד א : 04/07/2019 בשעה : 13:00 ; הגשה למזכירות החוג עד לתאריך 4.7.18 בשעה 13:00, אין מועד נוסף.

עבודה   של מי אתה ילד? סוגיות במעמד אישי בשלהי העת העתיקה   ד"ר יפעת מוניקנדם   מועד א : 09/07/2019 בשעה : 13:00 ; הגשה למזכירות החוג עד 9.7.2019 בשעה 13:00, אין מועד נוסף.

עבודה   יהודים ונוצרים במאה השמונה עשרה   ד"ר מעוז כהנא   מועד א : 16/07/2019 בשעה : 13:00 ; הגשה למזכירות החוג עד 16.7.19 בשעה 13:00. אין מועד נוסף

עבודה   היצירה היהודית בהיסטוריה - זרמים ומגמות   פרופ' שלום רצבי   מועד א : 18/07/2019 בשעה : 13:00 ; יש לשלוח את העבודה בדוא"ל למרצה ולמזכירות החוג עד 18/07/2019 בשעה 13:00, אין מועד נוסף.

עבודה   שנים ראשונות למדינה - היסטוריה והיסטוריוגרפיה   פרופ' אורית רוזין   מועד א : 21/07/2019 בשעה : 13:00 ; הגשה למזכירות החוג עד 21/07/2019 בשעה 13:00, אין מועד נוסף.

עבודה   יהודי ארצות האסלאם: בצל הסהר ובכבלי המודרנה   ד"ר נח גרבר   מועד א : 28/07/2019 בשעה : 13:00 ; הגשה למזכירות החוג עד 28/07/2019 בשעה 13:00

עבודה   העולם היהודי בעת החדשה   פרופ' חוי דרייפוס   מועד א : 04/08/2019 בשעה : 13:00 ; יש לשלוח את העבודה בדוא"ל למרצה ולמזכירת החוג עד 04/08/2019 בשעה 13:00, אין מועד נוסף.

עבודה   קידוש השם בימי הביניים   פרופ' שמחה גולדין   מועד א : 14/08/2019 בשעה : 13:00 ; יש לשלוח את העבודה בדוא"ל למרצה ולמזכירת החוג עד 14/08/2019 בשעה 13:00, אין מועד נוסף.

עבודה סמינריונית   אירועי מפתח בישראל   פרופ' אורית רוזין   מועד א : 22/09/2019 בשעה : 13:00 ; הגשה למזכירות החוג עד 22/09/2019 בשעה 13:00.

עבודה סמינריונית   אנטישמיות: מחקר אקדמי על היסטוריה ושנאה   ד"ר סקוט אורי   מועד א : 22/09/2019 בשעה : 13:00 ; הגשה למזכירות החוג עד 22/09/2019 בשעה 13:00.

עבודה סמינריונית   היסטוריה ופסיכולוגיה: קווי יסוד במחקר בינתחומי   פרופ' יובל רוטמן   מועד א : 22/09/2019 בשעה : 13:00 ; הגשה למזכירות החוג עד 22/09/2019 בשעה 13:00.

עבודה סמינריונית   המומנט הלוריאני: קריאה היסטורית בטקסטים מקבלת האר"י   ד"ר מעוז כהנא   מועד א : 22/09/2019 בשעה : 13:00 ; הגשה למזכירות החוג עד 22.9.18 בשעה 13:00

עבודה סמינריונית   המשפחה היהודית במזרח אירופה: היסטוריה וספרות, דימוי ומציאות   פרופ' דוד אסף ,פרופ' אבנר הולצמן   מועד א : 22/09/2019 בשעה : 13:00 ; הגשה למזכירות החוג עד 22/09/2019 בשעה 13:00.

עבודה סמינריונית   חיים וייצמן שלא היכרנו - ביוגרפיה והיסטוריה   פרופ' מוטי גולני   מועד א : 22/09/2019 בשעה : 13:00 ; הגשה למזכירות החוג עד 22/09/2019 בשעה 13:00.

עבודה סמינריונית   מפלגה בונה מדינה: מפא"י, 1968-1930   פרופ' מאיר חזן   מועד א : 22/09/2019 בשעה : 09:00 ; הגשה למזכירות החוג עד 22/09/2019 בשעה 13:00.

עבודה סמינריונית   משפט אייכמן כאירוע מכונן בתודעת השואה בארץ ובעולם   ד"ר רוני שטאובר   מועד א : 22/09/2019 בשעה : 13:00 ; הגשה למזכירות החוג עד 22/09/2019 בשעה 13:00.

עבודה סמינריונית   ספרד באשכנז,ספרד במזרח:מבט משווה על יהדות מודרנית וישראליות   ד"ר נח גרבר   מועד א : 22/09/2019 בשעה : 13:00 ; הגשה למזכירות החוג עד 22/09/2019 בשעה 13:00

עבודה סמינריונית   פרקים ביצירתו של חלוץ, הוגה ומורד - א.ד.גורדון   פרופ' שלום רצבי   מועד א : 22/09/2019 בשעה : 13:00 ; הגשה למזכירות החוג עד 22/09/2019 בשעה 13:00.

סמסטר בא

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
עבודה סמינריונית   סמינר מחקרי בכתיבה אקדמית: מזרח אירופה ויהודיה   ד"ר סקוט אורי   מועד א : 22/09/2019 בשעה : 13:00 ; הגשה למזכירות החוג עד 22/09/2019 בשעה 13:00


בהצלחה בבחינות