חשוב לדעת

 
 1. חובות אוניברסיטאיות:

  *כלים שלובים - במסגרת החובות הלימודיות לתואר הראשון, נדרשים תלמידים שהחלו לימודיהם באוניברסיטת תל-אביב בשנת הלימודים תשע"ז להשתתף בקורסים מהתוכנית "כלים שלובים" (מלבד תלמידי תוכנית פכ"מ). 

  *פטור בשפה האנגלית - כל התלמידים חייבים להגיע לרמת פטור באנגלית עד תום שנת לימודיהם הראשונה. 

  *החל משנת הלימודים תשע"ט נדרשים תלמידי התואר הראשון בכל חוגי הלימוד באוניברסיטה ללמוד קורס אקדמי אחד בשפה האנגלית. 
  תלמיד במסלול דו-חוגי יוכל לבחור באיזו תכנית לימודים ללמוד את הקורס. כל המטלות בקורס הינן בשפה האנגלית. היקף הקורס 2 ש"ס לפחות. תלמיד לא יוכל לסיים את לימודיו ללא סיום מטלה זו בהצלחה. 

 2. מועדי הגשת עבודות סמינריוניות לתואר הראשון והשני בשנה"ל תשע"ט: 

  סמסטר א':  יום א' 5.5.2019, ל' בניסן תשע"ט

  סמסטר ב' וקורסים שנתיים: יום א' 22.9.2019, כ"ב באלול תשע"ט 

  סמסטר קיץ (תוכניות למנהלים): יום ה' 14.11.2019, ט"ז בחשוון תש"פ


  לא ניתן לחרוג ממועדים אלה.

  התלמידים ימסרו את העבודות באמצעות מזכירות החוג בלבד (אין למסור את העבודות לידי המרצה אישית).

  העבודות תוחזרנה לתלמידים לאחר בדיקה והערכה, בפרק זמן של שלושה חודשים מיום מסירתה הרשמי. 

  התלמידים חייבים להשאיר בידיהם עותק של העבודה הסמינריונית שמסרו. 

  תלמידים שלא יגישו את העבודות במועד יתבקשו להירשם לסמינריון אחר בסמסטר הבא. 

  לא ניתן לשפר ציון בעבודה סמינריונית באמצעות תיקון העבודה או באמצעות כתיבת עבודה אחרת באותו סמינריון.

  תלמידים רשאים להירשם לקורס סמינריוני אחר במקום הקורס שבו השיגו ציון שאיננו משביע את רצונם.

 3. משך הלימודים לתואר הראשון הוא שלוש שנים.