מבנה תוכנית הלימודים

תוכנית הלימודים בפילוסופיה יהודית היא בהיקף של 62 ש"ס. 


מבנה תוכנית הלימודים לקראת תואר בוגר

החל משנת הלימודים תשע"ח תונהג בחוג לפילוסופיה יהודית ותלמוד תוכנית הלימודים המפורטת להלן:

השינויים בתוכנית הלימודים ניתנים לשילוב במסגרת תוכניות הלימודים שהיו נהוגות בחוג בשנים קודמות, בסיוע יועץ החוג.


שנים א-ב  שיעורי חובה (32 ש"ס)

הדרכה ביבליוגרפית לארון הספרים היהודי 

 2ש"ס

בית מדרש אינטגרטיבי

2 ש"ס

מבוא לפילוסופיה יוונית

2 ש"ס

מבוא לפילוסופיה חדשה

 2ש"ס

מבוא למחשבת חז"ל א+ב

 2+2ש"ס

תרגיל נלווה למבוא למחשבת חז"ל 

2 ש"ס

מכינה בתלמוד

2 ש"ס

מבוא לפילוסופיה יהודית של ימה"ב

2 ש"ס

תרגיל נלווה למבוא לפילוסופיה יהודית בימה"ב

2 ש"ס

מבוא לתורת הסוד

2 ש"ס 

תרגיל נלווה למבוא לתורת הסוד

2 ש"ס

מבוא להגות יהודית מודרנית א+ב

2+2 ש"ס

תרגיל נלווה למבוא להגות יהודית מודרנית א+ב

2+2 ש"ס


בשנה ב:

ישלימו התלמידים את חובות הלימוד של קורסי המבוא, התרגילים הטקסטואלים ושאר שיעורי החובה ויבחרו שיעורים ממסגרת שיעורי הבחירה. בשנה ב' ניתן גם להירשם לקורסים סמינריונים הפתוחים כשיעורי בחירה. על התלמידים להשלים בשנים ב ו-ג במסגרת שיעורי הבחירה סה"כ 22 ש"ס. 

בשנה ג:

ישלימו התלמידים את שיעורי הבחירה וכן את חובת ההשתתפות בשני קורסים סמינריונים בהיקף של 8 ש"ס (סה״כ),
כל תלמידי החוג חייבים להשתתף בשני סמינריונים: בסמינריון אחד תוגש עבודה סמינריונית ובשני תוגש עבודת רפרט. אין ללמוד שני סמינריונים בהנחיית אותו מרצה.

שיעורי חובה:    32 ש"ס

שיעורי בחירה:  22 ש"ס

סמינריונים:       8 ש"ס

סה"כ:              62 ש"ס                                                

 

התמחות בתלמוד – מבנה תוכנית הלימודים למבקשים תואר בתלמוד (דו-חוגי) סה"כ 56 ש"ס

שנים  א' ב' מבואות ושיעורי חובה:

בית מדרש אינטגרטיבי

 2ש"ס

הדרכה ביבליוגרפית לארון הספרים היהודי             

2 ש"ס

מבוא למחשבת חז"ל א+ב

2+2 ש"ס

תרגיל נלווה למבוא למחשבת חז"ל

 2ש"ס

הלשון העברית לתקופותיה (ש'+ת'(

 2+2ש"ס

מבוא למקרא (שני החלקים) או מבוא לפילוסופיה יהודית של ימה"ב + מבוא לתורת הסוד

 2+2ש"ס

שתי מכינות בתלמוד

 2+2ש"ס

ארמית ארץ-ישראלית

4 ש"ס

מבוא לפילוסופיה יוונית

 2ש"ס

סה"כ

28 ש"ס

שיעורי בחירה (במסגרת זו ניתן לבחור שיעורים מהחוגים להיסטוריה של ע"י או מהחוג לארכיאולוגיה בהכוונה ובאישור יועץ התוכנית)

20 ש"ס

   

סמינריונים* (2X4 ש"ס)

8 ש"ס

*בסמינריון שבו לא יכתוב התלמיד עבודה סמינריונית תוגש עבודת רפרט או תוטל מטלה בעלת משקל דומה.