מסלולי הלימוד בחוג

 

בחוג לפילוסופיה יהודית ותלמוד אפשר ללמוד רק במסלול דו-חוגי. תלמידים המבקשים ללמוד לתואר בפילוסופיה יהודית יירשמו למסלול דו-חוגי שמספרו 0616; תלמידים המבקשים תואר בתלמוד יירשמו למסלול דו-חוגי שמספרו 0683. תלמידים הבוחרים שילוב של תואר ראשון בפילוסופיה יהודית (0616) ותואר ראשון בתלמוד (0683) לא יבחרו חוג לימודים נוסף.

מסלול דו-חוגי בפילוסופיה יהודית  - במסגרתו לומדים התלמידים סה"כ 62 ש"ס. 

מסלול דו-חוגי בתלמוד – במסגרתו לומדים התלמידים סה"כ 56 ש"ס


תלמידים הבוחרים ללמוד בשני המסלולים לעיל שימו נא לב: במקרים בהם קיימת חפיפה במבואות החובה או בשיעורי חובה אחרים, ישלימו התלמידים שעות אלה ממבחר שיעורי בחירה בכפוף לאישור יועץ החוג.