תוכניות מיוחדות ומלגות

 תוכנית "אופקים" - בשנת תשע"ט לא יפתח מחזור חדש

החוג מציע תוכנית לימודים שמטרתה להכשיר עובדי הוראה בכירים במקצועות היהדות: תוכנית "אופקים". 

תוכנית "אופקים" היא תוכנית מלגות יחידה במינה לתלמידי תואר ראשון בעלי נתונים גבוהים. תלמידי התוכנית לומדים תואר ראשון בפילוסופיה יהודית שהוא חובה על כל תלמידי אופקים, ותואר בחוג נוסף בהתאם לבחירת התלמיד. (דוגמה לחוגים שניתן לשלב: החוג ללשון העברית, החוג למקרא, החוג לפילוסופיה כללית, החוג להיסטוריה כללית, החוג להיסטוריה של עם ישראל, החוג לספרות, התוכנית הרב תחומית במדעי הרוח ועוד)

מטרת התוכנית להכשיר דור חדש של אנשי חינוך מעולים אשר יובילו ויקדמו את הוראת היהדות כתרבות בבתי הספר התיכוניים בחינוך הממלכתי.

החל מן השנה השנייה ללימודיהם תלמידי התוכנית מתחילים ללמוד גם לקראת תעודת הוראה מטעם בית הספר לחינוך. לימודי ההוראה נלמדים במסגרת תוכנית מיוחדת המתוכננת למען תלמידי אופקים ומעניקה בתום שנת הלימודים השלישית תעודת הוראה במחשבת ישראל.

התוכנית כוללת קורסים שנבנו במיוחד בעבור תלמידי התוכנית ומועברים על ידי מיטב המרצים בקבוצות קטנות ואיכותיות.


לסטודנטים המשלבים לימודי משפטים עם לימודי חוג נוסף במדעי הרוח, בכלל זה החוג לפילוסופיה יהודית, מוענקות מלגות.

פרטים נוספים ניתן לראות בחוברת המידע  למועמדים של הפקולטה למשפטים בפסקה: "לימודים במקביל למשפטים בחוג נוסף" או לפנות למזכירות ועדת הקבלה של הפקולטה למשפטים :  03-6406151 .