פירוט הקורסים

קורסי לימודי תעודה בעריכה לשונית.

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

שיעורי התוכנית

0699403001 - עריכת טקסטים מתחום הפרוזה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' דנה הלוי אלעזרסמסטר א'סדנהב'12:00–14:00רוזנברג105

0699401601 - עריכה נורמטיבית א'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ליאורה גרילקסמסטר א'סדנהב'14:00–16:00רוזנברג102

0614301201 - העברית הנורמטיבית הלכה למעשה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עינת גונןסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00רוזנברג205

0699403201 - יסודות העריכה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר נחמה ברוךסמסטר א'שיעורב'18:00–20:00רוזנברג205

0699402401 - שפת השיר

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עידית נובסמסטר א'סדנהד'12:00–14:00רוזנברג106

0614301001 - תמורות סגנוניות בשירה העברית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עידית נובסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00רוזנברג106

0699400101 - עריכה עיתונאית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אילנה ארבלסמסטר א'סדנהד'16:00–18:00רוזנברג106

0699400401 - עריכת התרגום מאנגלית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר נחמה ברוךסמסטר ב'סדנהב'12:00–14:00רוזנברג106

0699402001 - עריכה נורמטיבית ב'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ליאורה גרילקסמסטר ב'סדנהב'14:00–16:00רוזנברג106
**תנאי קדם: עריכה נורמטיבית א'

0699400901 - עריכת דברי מדע

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ליאורה גרילקסמסטר ב'סדנהב'16:00–18:00רוזנברג106

0699403101 - עריכה במדיה דיגיטלית בראי שוק העבודה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר תומר קמרלינג סמסטר ב'סדנהב'18:00–20:00לא נדרשת כיתהלא לשיבוץ
**הסדנה מתקיימת בכיתת המחשבים שבבניין ווב לשפות

0614301101 - עיונים בסגנונה של הפרוזה העברית המחורזת מימי הביניים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עידית נובסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00רוזנברג104

0614600201 - קריאה בטקסטים קלאסיים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רעיה חזוןסמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00רוזנברג106

0699400601 - עריכה מנהלית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' דנה איזנברגסמסטר ב'סדנהד'16:00–18:00רוזנברג106

שיעורי ההשלמה

א. הלשון העברית לתקופותיה - (2ש"ס)

0614140201 - הלשון העברית לתקופותיה א': פרקי מבוא

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רעיה חזוןסמסטר א'שיעורג'08:00–10:00רוזנברג001

ב. הלשון העברית לתקופותיה -אחת משתי קבוצות התרגיל (2ש"ס)

0614140301 - הלשון העברית לתקופותיה ב': קריאה מודרכת

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' עינב פלקסמסטר א'שו"תג'14:00–16:00רוזנברג106

0614140302 - הלשון העברית לתקופותיה ב': קריאה מודרכת

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' עינב פלקסמסטר ב'שו"תג'14:00–16:00רוזנברג106

ג.ניקוד עברי - אחת משלוש הקבוצות (4 ש"ס)

0614140501 - ניקוד עברי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רעיה חזוןסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00רוזנברג102
ד"ר רעיה חזוןסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00רוזנברג102

0614140502 - ניקוד עברי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' עינב פלקסמסטר ב'שיעורא'12:00–14:00רוזנברג102
גב' עינב פלקסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00רוזנברג102

0614140601 - ניקוד עברי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עינת גונןסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00רוזנברג102
ד"ר עינת גונןסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00רוזנברג102

ד. תחביר עברי - אחת משלוש הקבוצות (2ש"ס)

0614140701 - תחביר עברי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עינת גונןסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00רוזנברג102

0614140702 - תחביר עברי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' עינב פלקסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00רוזנברג102

0614140703 - תחביר עברי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עינת גונןסמסטר ב'שיעורא'10:00–12:00רוזנברג102

ה. סמנטיקה (2ש"ס)

0614243401 - סמנטיקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ורד סיידוןסמסטר א'שו"תג'16:00–18:00גילמן220