סגל ההוראה

  • פרופ' משה מורגנשטרן ( רכז התוכנית This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )
  • גב' דנה איזנברג ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )
  • ד"ר אילנה ארבל ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )
  • ד"ר נחמה ברוך ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )
  • ד"ר עינת גונן ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )
  • ד"ר ליאורה גרילק ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )
  • גב' דנה הלוי-אלעזר ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )
  • ד"ר רעיה חזון ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )
  • ד"ר עידית נוב ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )
  • מר תומר קמרלינג ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )