כללי

 

מסלול לימודי תעודה בעריכה לשונית בעברית פועל במסגרת החוג ללשון העברית ולבלשנות שמית .

בבסיס התוכנית עומדת התפיסה שהכשרת כוח אדם משכיל ומיומן של עורכים לשוניים היא אחת הדרכים למציאת פתרון הולם להשבחת צורתם וסגנונם של דברים הרואים אור בעברית.

יותר מכל גוף אחר יש בכוחה של האוניברסיטה, ובפרט אוניברסיטת תל-אביב, להכשיר כראוי את המבקשים לעסוק בעריכת לשון. הפקולטה למדעי הרוח, ובתוכה החוג ללשון העברית ולבלשנות שמית , התברכה בחוקרים מעולים שתחום מחקרם עשוי לפרנס כהלכה את לימודי העיון העומדים בבסיס ההכשרה הדרושה.

התוכנית מעניקה לבוגריה תעודה בעריכה לשונית.