סדרי ההרשמה

המעוניינים להתקבל לתוכנית יבצעו הליך רישום לאוניברסיטה כמקובל.

המועד האחרון להרשמה הוא 31 ביולי*.

המועמדים שנרשמו יוזמנו לבחינת מיון ולריאיון אישי.

הודעה על החלטת ועדת הקבלה תישלח למועמדים לקראת סוף חודש אוגוסט.

 

* הנרשמים לאחר מועד זה, מתבקשים ליידע במקביל גם את מזכירות החוג ללשון העברית בטלפון מספר:
03-6409787 או למייל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.