היקף הלימודים

היקף הלימודים בתוכנית גופה הוא 28 ש"ס. לאלה ייתוספו לימודי השלמה בהיקף של 12 ש"ס למי שאינם בעלי תואר ראשון בלשון העברית.