מבנה הלימודים

התוכנית מורכבת מלימודים עיוניים בין-תחומיים ומסדנאות עריכה שהן השלד המרכזי של התוכנית. סדנאות אלו עוסקות במגוון תחומי העשייה של העורך הלשוני: עריכת תרגום, עריכה ספרותית, עריכה עיתונאית, עריכה מנהלית, עריכת דברי מדע וכיו"ב.