בחינות

AspMaker2010s

  • ייתכנו שינויים בלוח הבחינות.
    יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.
  • תלמיד לתואר ראשון זכאי להיבחן בכל בחינה בשני המועדים שנקבעו לה. הציון הקובע הוא הציון האחרון.
  • אנו ממליצים לסטודנטים להבחן במועד א.
  • מועדי הבחינות ומועדי הגשת עבודות של קורסי חוגים אחרים מתפרסמים בלוח הבחינות של החוג הרלוונטי.
  • בקורסים בהם המטלה הסופית היא עבודה, אין מועד ב'
  • מועד הגשת הסמינרים: סמסטר א' יום א' 05/05/2019, סמסטר ב' וקורסים שנתיים: יום א' 22/09/2019
  • ערעור על בחינה : תלמיד זכאי לערער תוך 5 ימים מתאריך פרסום הציונים דרך מידע אישי לתלמיד

בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   סטטיסטיקה לבלשנים: מתחילים   גב' הדס יברכיהו   17/01/2019  13:00  12/02/2019  09:00 
בחינה   פונולוגיה מתקדמים   ד"ר אוון גרי כהן   20/01/2019  13:00  14/02/2019  09:00 
בחינה   פונטיקה   ד"ר אוון גרי כהן   20/01/2019  13:00  14/02/2019  09:00 
בחינה   רכישת שפה: גישות פסיכובלשניות   ד"ר עינת שיטרית   22/01/2019  09:00  17/02/2019  09:00 
בחינה   תחביר מתחילים   פרופ' טל סילוני   24/01/2019  09:00  19/02/2019  09:00 
בחינה   מבוא לבלשנות   ד"ר אירנה בוטוויניק   27/01/2019  13:00  21/02/2019  09:00 
בחינה   פסיכובלשנות: שיטות מחקר ועיצוב ניסויים   ד"ר עינת שיטרית ,גב' טל נס   30/01/2019  09:00  24/02/2019  09:00 
בחינת בית   תחביר בן זמננו   פרופ' ג'וליה הורבט   מועד א : 27/01/2019 בשעה : 09:00 ; תאריך לקיחה 20.1.2019 שעה 9:00

מועד ב : 06/03/2019 בשעה : 09:00 ; תאריך לקיחה 27.2.2019 שעה 9:00

בחינת ביניים   מבוא לבלשנות   ד"ר אירנה בוטוויניק   25/11/2018  10:00  21/12/2018  09:00 
בחינת ביניים   פסיכובלשנות: שיטות מחקר ועיצוב ניסויים   ד"ר עינת שיטרית ,גב' טל נס   25/11/2018  12:00  14/12/2018  09:00 
בחינת ביניים   סטטיסטיקה לבלשנים: מתחילים   גב' הדס יברכיהו   29/11/2018  08:00  21/12/2018  09:00 
בחינת ביניים   תחביר מתחילים   פרופ' טל סילוני   13/12/2018  12:00  04/01/2019  09:00 

סמסטר ב'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   תחביר מתקדמים: עיבוד תחבירי   פרופ' טל סילוני   20/06/2019  09:00  22/07/2019  09:00 
בחינה   מבוא לבלשנות: בונים תיאוריה   ד"ר אירנה בוטוויניק   23/06/2019  09:00  23/07/2019  09:00 
בחינה   לקויות שפה התפתחותיות   ד"ר עינת שיטרית   25/06/2019  13:00  25/07/2019  13:00 
בחינה   בלשנות חישובית מתחילים   ד"ר רוני קציר   27/06/2019  09:00  30/07/2019  09:00 
בחינה   מבוא לסמנטיקה   ד"ר נירית קדמון   30/06/2019  09:00  28/07/2019  09:00 
בחינה   רכישת שפה במודל הגנרטיבי   ד"ר אירנה בוטוויניק   02/07/2019  09:00  01/08/2019  09:00 
בחינה   פונולוגיה מתחילים   פרופ' אותי בת-אל   07/07/2019  09:00  04/08/2019  09:00 
בחינה   נוירובלשנות: שפה ומוח   ד"ר עינת שיטרית   10/07/2019  09:00  06/08/2019  09:00 
עבודה   פונולוגיה ניסויית   ד"ר אוון גרי כהן   מועד א : יש להגיש למרצה עד 11.7.2019

עבודה   פונטיקה אקוסטית   ד"ר אוון גרי כהן   מועד א : יש להגיש למרצה עד 11.7.2019

בחינת ביניים   תחביר מתקדמים: עיבוד תחבירי   פרופ' טל סילוני   08/04/2019  10:00  03/05/2019  09:00 

בהצלחה בבחינות