בחינות

AspMaker2010s

  • ייתכנו שינויים בלוח הבחינות.
    יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.
  • תלמיד לתואר ראשון זכאי להיבחן בכל בחינה בשני המועדים שנקבעו לה. הציון הקובע הוא הציון האחרון.
  • אנו ממליצים לסטודנטים להבחן במועד א.
  • מועדי הבחינות ומועדי הגשת עבודות של קורסי חוגים אחרים מתפרסמים בלוח הבחינות של החוג הרלוונטי.
  • בקורסים בהם המטלה הסופית היא עבודה, אין מועד ב'
  • מועד הגשת הסמינרים: סמסטר א' יום א' 05/05/2019, סמסטר ב' וקורסים שנתיים: יום א' 22/09/2019
  • ערעור על בחינה : תלמיד זכאי לערער תוך 5 ימים מתאריך פרסום הציונים דרך מידע אישי לתלמיד

בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   טקסט, קנון ופרשנות המקרא: תולדות היצירה היהודית על המקרא   פרופ' מאירה פוליאק   14/01/2019  13:30  11/02/2019  13:00 
בחינה   תרגיל נלווה למבוא למקרא (חלק א)   מר מתן אורן   16/01/2019  09:00  13/02/2019  09:00 
בחינה   יחזקאל: הנביא ונבואתו בהקשר בבלי   פרופ' דלית רום-שילוני   17/01/2019  09:00  17/02/2019  13:00 
בחינה   לשון המקרא וסגנונו   ד"ר טליה סוצקובר   24/01/2019  09:00  21/02/2019  09:00 
בחינה   קריאה בין-תרבותית בתנ"ך ובספרות המזרח הקדום   ד"ר אסנת ברתור   31/01/2019  09:00  01/03/2019  09:00 
בחינה אמריקאית   מבוא למקרא (א): הספרות לסוגותיה   פרופ' נועם מזרחי   21/01/2019  13:00  18/02/2019  13:00 
בחינת בית   ישראל בעמים: הגדרות לאומיות בארץ ובגולה   פרופ' דלית רום-שילוני   מועד א : 24/01/2019 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 20.01.2019 שעת לקיחה 09:00

מועד ב : 21/02/2019 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 17.02.2019 שעת לקיחה 09:00

בחינת בית   ארגז כלים לחקר המקרא   פרופ' נועם מזרחי   מועד א : 08/02/2019 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 05.02.2019 שעת לקיחה 09:00

מועד ב : 13/03/2019 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 10.03.2019 שעת לקיחה 09:00

בחינת בית   הדרכה ביבליוגרפית   פרופ' נועם מזרחי   מועד א : 08/02/2019 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 05.02.2019 שעת לקיחה 09:00

מועד ב : 20/03/2019 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 17.03.2019 שעת לקיחה 09:00

בחינת בית   ספר בראשית: בריאת העולם וראשית האנושות   ד"ר גיא דרשן   מועד א : 12/02/2019 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 07.02.2019 שעת לקיחה 09:00

מועד ב : 08/03/2019 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 03.03.2019 שעת לקיחה 09:00

עבודה   Biblical Reception in the Arts and Popular Culture   ד"ר דיאנה ליפטון   24/01/2019  13:00     
עבודה   נבואה: עיונים בנביאי תרי-עשר   גב' בורובסקי רחל   18/03/2019  09:00     
עבודה   ספר מלכים: משמעות, פרשנות ועריכה   ד"ר טליה סוצקובר   מועד א : 18/03/2019 בשעה : 09:00 ; יש להגיש במזכירות החוג.

סמסטר ב'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   זהות וזרות בספרות התורה   פרופ' דלית רום-שילוני   20/06/2019  09:00  25/07/2019  09:00 
בחינה   מנהיגים ומנהיגות במקרא   ד"ר טליה סוצקובר   27/06/2019  13:00  01/08/2019  13:00 
בחינה   ותעמודנה שתי נשים לפני המלך: על הליכים שיפוטיים במקרא   ד"ר אסנת ברתור   01/07/2019  09:00  05/08/2019  09:00 
בחינה   בחינת גמר לתלמידי תואר שני     24/10/2019  09:00     
בחינה אמריקאית   מבוא למקרא (ב): המחקר לזרמיו   פרופ' נועם מזרחי   24/06/2019  09:00  29/07/2019  09:00 
בחינה אמריקאית   נוסחים ותרגומים של המקרא   פרופ' נועם מזרחי   07/07/2019  09:00  08/08/2019  13:00 
בחינת בית   איזהו חכם? ספרות החכמה המקראית   ד"ר גיא דרשן   מועד א : 08/07/2019 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 02.07.2019 שעת לקיחה 09:00

מועד ב : 12/08/2019 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 06.08.2019 שעת לקיחה 09:00

בחינת בית   דימויים של טבע בשיר השירים   פרופ' דלית רום-שילוני   מועד א : 17/07/2019 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 10.07.2019 שעת לקיחה 09:00

מועד ב : 19/08/2019 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 12.08.2019 שעת לקיחה 09:00

בחינת בית   ספר בראשית: סיפורי אבות   ד"ר גיא דרשן   מועד א : 22/07/2019 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 17.07.2019 שעת לקיחה 09:00

מועד ב : 21/08/2019 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 15.08.2019 שעת לקיחה 09:00

עבודה   בין שבח להתרסה: תפילה ומתפללים במקרא   פרופ' דלית רום-שילוני   מועד א : 19/08/2019 בשעה : 13:00 ; יש להגיש למזכירות החוג.

עבודה   מגילת רות וספר יונה: עיון בטקסט ובמשמעות   ד"ר טליה סוצקובר   19/08/2019  09:00     
עבודה   תרגיל נלווה למבוא למקרא (חלק ב)   גב' בורובסקי רחל   19/08/2019  09:00     
עבודה   תרגיל נלווה לפרשנות ימי-הביניים   מר סיון ניר   19/08/2019  09:00     
עבודה סמינריונית   ספר מלכים: משמעות, פרשנות ועריכה   ד"ר טליה סוצקובר   22/09/2019  13:00     
עבודה סמינריונית   קווים לדמותו של דוד בספר שמואל   פרופ' מאירה פוליאק   22/09/2019  13:00     

סמסטר בא

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   מבוא לפרשנות ימי הביניים: זרמים והתפתחויות   פרופ' מאירה פוליאק   17/06/2019  13:00  22/07/2019  09:00 
בחינת בית   ספרות מסופוטמית והמקרא   ד"ר גיא דרשן   מועד א : 21/06/2019 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 18.06.2019 שעת לקיחה 09:00

מועד ב : 26/07/2019 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 23.07.2019 שעת לקיחה 09:00

בחינת בית   Prophets or Preachers? Inner Interpretation in Prophecy   פרופ' דלית רום-שילוני   מועד א : 18/07/2019 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 14.07.2019 שעת לקיחה 09:00

מועד ב : 18/08/2019 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 13.08.2019 שעת לקיחה 09:00

עבודה סמינריונית   בין 'פשט' ל'ביקורת': גילויים חדשים במחקר פרשנות המקרא   פרופ' מאירה פוליאק   22/09/2019  13:00     
עבודה סמינריונית   גישות חדשות בחקר התורה   ד"ר גיא דרשן   22/09/2019  13:00     
עבודה סמינריונית   דיוקן המנהיג במקרא: ערכים, דילמות ורלוונטיות בהוראת המקרא   ד"ר אשמן אהובה   22/09/2019  13:00     
עבודה סמינריונית   סיפור יציאת מצרים והשתלשלותו   ד"ר טליה סוצקובר   22/09/2019  09:00     

בהצלחה בבחינות