פירוט הקורסים

קורסי החוג למקרא.

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

החוג למקרא - תואר ראשון

לימודי חובה שנה א':

מבואות - מסגרת 120

0612170101 - מבוא למקרא (א): הספרות לסוגותיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' נועם מזרחיסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00גילמן279

0612170201 - מבוא למקרא (ב): המחקר לזרמיו

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' נועם מזרחיסמסטר ב'שיעורא'14:00–16:00גילמן279
**לתלמידי החוג, שני חלקי השיעור מהווים יחדיו את שיעור המבוא
**לשני חלקי המבוא תרגיל נלווה, נא ראו במסגרת "מיומנויות"
**לא ניתן להירשם לחלק ב' של הקורס ללא חלק א'.

מיומנויות - מסגרת 121

0612170401 - תרגיל נלווה למבוא למקרא (חלק א)

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר מתן אורןסמסטר א'תרגילג'12:00–14:00רוזנברג104

0612170501 - תרגיל נלווה למבוא למקרא (חלק ב)

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' בורובסקי רחל סמסטר ב'תרגילג'12:00–14:00רוזנברג104
**התרגילים הנלווים למבוא, חובה לתלמידי החוג למקרא
**את התרגיל יש ללמוד בצמוד לשיעור המבוא.

0612200401 - לשון המקרא וסגנונו

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר טליה סוצקוברסמסטר א'תרגילא'12:00–14:00רוזנברג104

0612100601 - הדרכה ביבליוגרפית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' נועם מזרחיסמסטר א'תרגילא'18:00–20:00רוזנברג208 ספריה

0612170601 - נוסחים ותרגומים של המקרא

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' נועם מזרחיסמסטר ב'תרגילא'10:00–12:00רוזנברג104

קורסי חובה -מסגרת 120

**הקורסים: "קריאה בין תרבותית בתנ"ך ופרשנות ימה"ב
**(שיעור +תרגיל) אפשר ללמוד בשנים א-ג.

0612200501 - קריאה בין-תרבותית בתנ"ך ובספרות המזרח הקדום

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אסנת ברתורסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00רוזנברג001
**תלמידים שהשתתפו בעבר בשיעור "עם לבדד ישכון"
**לא יירשמו לשיעור זה.

0612171101 - מבוא לפרשנות ימי הביניים: זרמים והתפתחויות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מאירה פוליאקסמסטר א'שיעורא'16:00–18:00רוזנברג211
פרופ' מאירה פוליאקסמסטר ב'שיעורא'16:00–18:00רוזנברג204 ספריה

0612171301 - תרגיל נלווה לפרשנות ימי-הביניים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר סיון נירסמסטר ב'תרגילא'18:00–20:00רוזנברג102

תרגיל טקסטואלי למתחילים - מסגרת 120

0612171201 - מגילת רות וספר יונה: עיון בטקסט ובמשמעות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר טליה סוצקוברסמסטר ב'תרגילא'12:00–14:00רוזנברג208 ספריה

שנים ב'-ג'

תרגילים טקסטואלים מתקדמים - מסגרת 220

0612202101 - ספר מלכים: עיון ביקורתי בטקסט ובפרשנות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר טליה סוצקוברסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00רוזנברג103

0612200601 - נבואה: עיונים בנביאי תרי-עשר

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' בורובסקי רחל סמסטר א'תרגילג'14:00–16:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)

שיעורי בחירה - מסגרת 225

**על תלמידי התואר הראשון שהחלו ללמוד בשנה"ל תשע"ט
**חלה חובת השתתפות בקורס שיועבר בשפה האנגלית במהלך התואר.
**נא ראו מסגרת שיעורי בחירה למ"א פתוחים לתלמידי ב"א.

0612201501 - ספר בראשית: בריאת העולם וראשית האנושות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר גיא דרשןסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00רוזנברג105

0612201701 - יחזקאל: הנביא ונבואתו בהקשר בבלי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' דלית רום-שילוניסמסטר א'שיעורא'16:00–18:00רוזנברג208 ספריה

0612201601 - ספר בראשית: סיפורי אבות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר גיא דרשןסמסטר ב'שיעורא'12:00–14:00רוזנברג212

0612201401 - זהות וזרות בספרות התורה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' דלית רום-שילוניסמסטר ב'שיעורא'14:00–16:00רוזנברג208 ספריה

0612202001 - איזהו חכם? ספרות החכמה המקראית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר גיא דרשןסמסטר ב'שיעורא'16:00–18:00רוזנברג208 ספריה

0612202201 - מנהיגים ומנהיגות במקרא

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר טליה סוצקוברסמסטר ב'שיעורג'10:00–12:00רוזנברג103

0612350301 - סיורים לימודיים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' דלית רום-שילוניסמסטר ב'סיור00:00–00:00מחוץ לקמפוסמחוץ לקמפוס

שיעורי בחירה מחוגים אחרים

**במסגרת זו ניתן להשתתף בשיעורים בהיקף שלא יעלה על 8 ש"ס.

0614140201 - הלשון העברית לתקופותיה א': פרקי מבוא

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רעיה חזוןסמסטר א'שיעורג'08:00–10:00רוזנברג001

0614140301 - הלשון העברית לתקופותיה ב': קריאה מודרכת

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' עינב פלקסמסטר א'שו"תג'14:00–16:00רוזנברג106

0614140302 - הלשון העברית לתקופותיה ב': קריאה מודרכת

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' עינב פלקסמסטר ב'שו"תג'14:00–16:00רוזנברג106
**ניתן להירשם לשיעור ולתרגיל או רק לשיעור, לא ניתן
**להירשם לתרגיל בלבד.

0616100301 - מבוא למחשבת חז"ל - היסטוריה וספרות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' גדעון בוהקסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00רוזנברג106

0616100401 - מבוא למחשבת חז"ל - אמונות ודעות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' גדעון בוהקסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00גילמן281
**ההשתתפות בחלקו השני של המבוא בלבד, מותנית באישור המרצה.

0671104301 - מבוא לתרבויות המזרח הקדום וראשית הכתב

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' יורם כהןסמסטר א'שיעורא'16:00–18:00גילמן281

0671104501 - מבוא למצרים העתיקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דבורה סוויניסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00גילמן282

0616350901 - אבות ואמהות: קריאה במדרש בראשית רבה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' ישי רוזן-צביסמסטר א'+ב'סמינרב'10:00–12:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)
**הסמינר פתוח כשיעור בחירה בלבד.

0671248701 - הסיפור שלא סופר על תולדותיה של ממלכת יהודה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' עודד ליפשיץסמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00גילמן282

0616241501 - סדנת קריאה ביקורתית וכתיבה אקדמית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' נועה ישראליסמסטר ב'סדנהג'12:00–14:00רוזנברג107

שיעורי בחירה לתלמידי מ"א פתוחים לתלמידי ב"א מתקדמים

0612601401 - טקסט, קנון ופרשנות המקרא: תולדות היצירה היהודית על המקרא

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מאירה פוליאקסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00רוזנברג107

0612601601 - ישראל בעמים: הגדרות לאומיות בארץ ובגולה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' דלית רום-שילוניסמסטר א'שיעורג'08:00–10:00רוזנברג208 ספריה

0612601901 - נביאים או דרשנים? פרשנות פנימית בנבואה, האפשרויות והאתגרים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' דלית רום-שילוניסמסטר א'+ב'שיעורג'14:00–16:00רוזנברג208 ספריה
**השיעור יועבר בשפה האנגלית.
**על תלמידי תואר ראשון שהחלו לימודיהם בשנה"ל תשע"ט חלה חובת
**השתתפות בקורס שיועבר בשפה האנגלית, פעם אחת במהלך התואר.

0612602101 - Biblical Reception in the Arts and Popular Culture

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דיאנה ליפטוןסמסטר א'שיעורג'18:00–20:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)
**השיעור יועבר בשפה האנגלית.

0612602001 - ארגז כלים לחקר המקרא

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' נועם מזרחיסמסטר א'שיעורג'18:00–20:00רוזנברג208 ספריה

0612601701 - בין שבח להתרסה: תפילה ומתפללים במקרא

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' דלית רום-שילוניסמסטר ב'שיעורג'08:00–10:00רוזנברג208 ספריה

0612601801 - ותעמודנה שתי נשים לפני המלך: על הליכים שיפוטיים במקרא

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אסנת ברתורסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00רוזנברג105

0612602201 - דימויים של טבע בשיר השירים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' דלית רום-שילוניסמסטר ב'שיעורג'18:00–20:00רוזנברג204 ספריה

סמינריונים - מסגרת 360

**החל משנה ב' ניתן להשתתף בקורס סמינריוני. מומלץ בשנה זו
**לכתוב את עבודת הרפרט ובשנה ג' את עבודת הסמינר.

0612350201 - סיפור יציאת מצרים והשתלשלותו

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר טליה סוצקוברסמסטר א'+ב'סמינרא'10:00–12:00רוזנברג208 ספריה

0612425001 - קווים לדמותו של דוד בספר שמואל

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מאירה פוליאקסמסטר ב'סמינרא'14:00–16:00רוזנברג204 ספריה
**סמינר מ"א פתוח לתלמידי ב"א.

החוג למקרא תואר שני - מסגרת 620

שיעורים לתואר שני

**במסגרת התואר השני ניתן להשתתף בשיעורים מתקדמים
**בהיקף שלא יעלה על 12 ש"ס.

0612601601 - ישראל בעמים: הגדרות לאומיות בארץ ובגולה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' דלית רום-שילוניסמסטר א'שיעורג'08:00–10:00רוזנברג208 ספריה

0612601401 - טקסט, קנון ופרשנות המקרא: תולדות היצירה היהודית על המקרא

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מאירה פוליאקסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00רוזנברג107

0612600401 - ספרות מסופוטמית והמקרא

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר גיא דרשןסמסטר א'+ב'שיעורג'14:00–16:00רוזנברג103

0612601901 - נביאים או דרשנים? פרשנות פנימית בנבואה, האפשרויות והאתגרים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' דלית רום-שילוניסמסטר א'+ב'שיעורג'14:00–16:00רוזנברג208 ספריה

0612602101 - Biblical Reception in the Arts and Popular Culture

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דיאנה ליפטוןסמסטר א'שיעורג'18:00–20:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)
**השיעור יועבר בשפה האנגלית.

0612602001 - ארגז כלים לחקר המקרא

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' נועם מזרחיסמסטר א'שיעורג'18:00–20:00רוזנברג208 ספריה

0612601701 - בין שבח להתרסה: תפילה ומתפללים במקרא

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' דלית רום-שילוניסמסטר ב'שיעורג'08:00–10:00רוזנברג208 ספריה

0612601801 - ותעמודנה שתי נשים לפני המלך: על הליכים שיפוטיים במקרא

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אסנת ברתורסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00רוזנברג105

0612602201 - דימויים של טבע בשיר השירים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' דלית רום-שילוניסמסטר ב'שיעורג'18:00–20:00רוזנברג204 ספריה

0612500101 - גישות ושיטות בחקר המקרא

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' נועם מזרחיסמסטר ב'סדנהג'18:00–20:00רוזנברג208 ספריה

סמינריונים לתואר שני

0612425001 - קווים לדמותו של דוד בספר שמואל

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מאירה פוליאקסמסטר ב'סמינרא'14:00–16:00רוזנברג204 ספריה

0612425101 - גישות חדשות בחקר התורה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר גיא דרשןסמסטר א'+ב'סמינרג'08:00–10:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)

0612424401 - תרגום השבעים לתורה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר גיא דרשןסמסטר א'סמינרג'10:00–12:00רוזנברג208 ספריה

0612424601 - דיוקן המנהיג במקרא: ערכים, דילמות ורלוונטיות בהוראת המקרא

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אשמן אהובהסמסטר א'+ב'סמינרג'10:00–12:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)

0614401701 - עיונים לשוניים בסרך היחד מקומראן

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' משה מורגנשטרןסמסטר א'סמינרג'10:00–12:00רוזנברג212
פרופ' משה מורגנשטרןסמסטר ב'סמינרג'10:00–12:00רוזנברג212

0612424701 - קורות שאול ודוד: עיון ביקורתי בספר שמואל

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר טליה סוצקוברסמסטר א'סמינרג'12:00–14:00רוזנברג208 ספריה

0612424301 - בין 'פשט' ל'ביקורת': גילויים חדשים במחקר פרשנות המקרא

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מאירה פוליאקסמסטר א'+ב'סמינרג'16:00–18:00רוזנברג208 ספריה
**סמינר מחקרי-חובה לתלמידי מקרא תואר שני

0612424801 - ספר מלכים: משמעות, פרשנות ועריכה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר טליה סוצקוברסמסטר ב'סמינרג'12:00–14:00רוזנברג208 ספריה

0616423601 - טקסט ופרשנות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' ורד נעםסמסטר א'+ב'סמינרד'14:00–16:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)

0671417501 - זכרון החורבן בראי הדורות - חלק ב (סמינר בית ספרי)**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' עודד ליפשיץ
ד"ר יובל שחר
סמסטר ב'סמינרב'18:00–20:00גילמן220
**סמינר בין-תחומי לתלמידי החוגים של בית הספר
**למדעי היהדות וארכיאולוגיה.
**במסגרת סמינר זה ניתן להגיש עבודת רפרט בלבד.