פירוט הקורסים

קורסי תוכנית פכ"מ.

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

פילוסופיה, כלכלה, מדע המדינה ומשפטים (פכ"מ) שנה א'

פכ"מ

סמסטר א'

יש לבחור תרגיל אחד צמוד לפילו' פוליטית

0651101901 - תרגיל צמוד למבוא לפילוסופיה פוליטית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר איתמר פופליקרסמסטר א'תרגילג'14:00–16:00גילמן278

0651101902 - תרגיל צמוד למבוא לפילוסופיה פוליטית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר נדב כרמוןסמסטר א'תרגילב'16:00–18:00גילמן220

0651100701 - מתמטיקה לפכ"מ

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דוראל ללהסמסטר א'שו"תה'08:00–11:00גילמן220
ד"ר דוראל ללהסמסטר א'שו"תא'14:00–16:00גילמן307

יש לבחור קבוצה אחת של קריאה מודרכת 1

0651100101 - קריאה מודרכת 1

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר ינאי ויססמסטר א'תרגילא'18:00–20:00גילמן306

0651100102 - קריאה מודרכת 1

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר ינאי ויססמסטר א'תרגילג'12:00–14:00גילמן305

0651100801 - חוק סמכות ופרשנות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' בנבג'י יצחקסמסטר א'שיעורא'16:00–18:00טרובוביץ100 - אולם קגן

סמסטר ב'

יש לבחור קבוצה אחת של קריאה מודרכת 2

0651100201 - קריאה מודרכת 2

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר ינאי ויססמסטר ב'תרגילד'12:00–14:00רוזנברג205

0651100202 - קריאה מודרכת 2

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' סיון אלעדסמסטר ב'תרגילב'14:00–16:00גילמן317

0651100501 - סטטיסטיקה לפכ"מ

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר פרל אפרתסמסטר ב'שו"תב'08:00–10:00גילמן307
ד"ר פרל אפרתסמסטר ב'שו"תג'08:00–11:00גילמן304
מר אלון קורםסמסטר ב'תרגילד'16:00–17:00

0651100301 - פילוסופיה של מדעי החברה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אילנה ארבלסמסטר ב'שיעורא'12:00–14:00גילמן281
ד"ר אילנה ארבלסמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00גילמן277

פילוסופיה

סמסטר א'

0618101201 - מבוא ללוגיקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דנה ריזנפלדסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00גילמן144 (אולם אתינגר)

יש לבחור תרגיל אחד צמוד למבוא ללוגיקה

0618101208 - פכ"מ - תרגיל צמוד למבוא ללוגיקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר איתי מלמדסמסטר א'תרגילב'14:00–16:00דן-דוד212

0618101209 - פכ"מ - תרגיל צמוד למבוא ללוגיקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' יעל טבחסמסטר א'תרגילג'12:00–14:00דן-דוד101

0618101901 - מבוא לפילוסופיה פוליטית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אסף שרוןסמסטר א'שיעורב'18:00–20:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0618101801 - מבוא לפילוסופיה של המוסר

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יאיר לויסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00גילמן144 (אולם אתינגר)

סמסטר ב'

0618101802 - Introduction to Theory of Ethics

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר איתי שנירסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00גילמן326

0618103202 - מבוא לפילוסופיה חדשה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' צבי טאוברסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00גילמן144 (אולם אתינגר)

כלכלה

סמסטר ב'

יש לבחור שיעור אחד ותרגיל צמוד

דרישת קדם למיקרו כלכלה א': ציון עובר במתימטיקה לפכ"מ

1011210303 - מיקרו כלכלה א'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר גוטליבובסקי חמיסמסטר ב'שיעורא'16:00–19:00ברגלס012

1011210304 - מיקרו כלכלה א'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' כהן שניסמסטר ב'תרגילד'08:00–10:00ברגלס001

1011210309 - מיקרו כלכלה א'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר בשן אורןסמסטר ב'שיעורג'11:00–14:00ברגלס012

1011210311 - מיקרו כלכלה א'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' ויסמן הדרסמסטר ב'תרגילא'14:00–16:00ברגלס012

מדע המדינה

סמסטר א'

יש לבחור תרגיל אחד לכל שיעור

1031110001 - כתיבה ומחקר במדע המדינה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר שומר יעלסמסטר א'שיעורד'10:00–13:00טרובוביץ105 - אולם הופיין

1031110030 - כתיבה ומחקר במדע המדינה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר רייכרד אריאלסמסטר א'תרגילג'16:00–17:00נפתלי206

1031110031 - כתיבה ומחקר במדע המדינה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' לנציאנו הדססמסטר א'תרגילד'13:00–14:00נפתלי101

1031100201 - פוליטיקה ומשטר בישראל

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אמל ג'מאלסמסטר א'שיעורב'10:00–13:00נפתלי201

1031100230 - פוליטיקה ומשטר בישראל

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר זהבי דניאלסמסטר א'תרגילב'13:00–14:00נפתלי206

1031100231 - פוליטיקה ומשטר בישראל

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' שובל טליהסמסטר א'תרגילג'11:00–12:00נפתלי206

1031190001 - מבוא ליחסים בינלאומיים ואסטרטגיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אבולוף אוריאלסמסטר א'שיעורג'17:00–20:00נפתלי201

1031190030 - מבוא ליחסים בינלאומיים ואסטרטגיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' רביב שירסמסטר א'תרגילג'09:00–10:00נפתלי106

1031190031 - מבוא ליחסים בינלאומיים ואסטרטגיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' רביב שירסמסטר א'תרגילג'10:00–11:00נפתלי106

משפטים

יש לבחור 3 קורסים על פני השנתיים הראשונות של התואר

בשנה א' ניתן לבחור אחד או שניים מתוך מבחר הקורסים

חקיקה ורגולציה/דיני חוזים/משפט ישראלי

דיני נזיקין/דיני עונשין/משפט חוקתי

פמיניזם ומשפט

*בשנה א' אין להירשם ליותר משני קורסים ממשפטים

סמסטר א'

1411910301 - משפט ישראלי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' שחר יורםסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00טרובוביץ105 - אולם הופיין
פרופ' שחר יורםסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00טרובוביץ105 - אולם הופיין

1411910901 - דיני עונשין

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר פונדיק עמיתסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00טרובוביץ105 - אולם הופיין
ד"ר פונדיק עמיתסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00טרובוביץ105 - אולם הופיין

1411910201 - משפט חוקתי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דודזון נטלי רוזסמסטר א'שיעורד'08:00–10:00טרובוביץ105 - אולם הופיין
ד"ר דודזון נטלי רוזסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00טרובוביץ105 - אולם הופיין

1411910910 - דיני עונשין

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אוחנה דניאלסמסטר א'שיעורא'08:00–10:00טרובוביץ35 אולם כס המשפט
ד"ר אוחנה דניאלסמסטר א'שיעורד'08:00–10:00טרובוביץ35 אולם כס המשפט

1411910210 - משפט חוקתי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר פינטו מיטלסמסטר א'שו"תא'10:00–12:00טרובוביץ35 אולם כס המשפט
ד"ר פינטו מיטלסמסטר א'שו"תד'10:00–12:00טרובוביץ35 אולם כס המשפט

סמסטר ב'

1411910701 - חקיקה ורגולציה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' זיו נטעסמסטר ב'שיעורא'10:00–12:00טרובוביץ105 - אולם הופיין
פרופ' זיו נטעסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00טרובוביץ105 - אולם הופיין

1411910401 - דיני נזיקין

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' פורת אריאלסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00טרובוביץ105 - אולם הופיין
פרופ' פורת אריאלסמסטר ב'שיעורה'10:00–12:00טרובוביץ105 - אולם הופיין

1411910710 - חקיקה ורגולציה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר לוסטיג דוריןסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00טרובוביץ35 אולם כס המשפט
ד"ר לוסטיג דוריןסמסטר ב'שיעורה'12:00–14:00טרובוביץ35 אולם כס המשפט

1411910110 - דיני חוזים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' דגן חנוךסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00טרובוביץ35 אולם כס המשפט
פרופ' דגן חנוךסמסטר ב'שיעורה'10:00–12:00טרובוביץ35 אולם כס המשפט

1411924401 - פמיניזם ומשפט

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' בילסקי ליאורהסמסטר ב'שיעורה'14:00–16:00טרובוביץ301

פילוסופיה, כלכלה, מדע המדינה ומשפטים (פכ"מ) שנה ב'

פכ"מ

סמסטר ב'

0651101001 - קורס אינטגרטיבי לפכ"מ: כלכלה, צדק ופוליטיקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מרגלית יותםסמסטר ב'שיעורב'09:00–12:00נפתלי107

פילוסופיה

סמסטר א'

0618260101 - פילוסופיה של המוסר - שיעור המשך

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עמיחי עמיתסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00גילמן282

0618220001 - מבוא לפילוסופיה במאה התשע-עשרה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ענת מטרסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00גילמן282

סמסטר ב'

0618220002 - מבוא לפילוסופיה במאה התשע-עשרה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עילית פרברסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00דן-דוד003

שיעור קריאה/יסוד בפילוסופיה למי שהחל לימודיו בתשע"ח

ואילך

יש ללמוד שיעור קריאה/יסוד אחד לפחות

יש לבדוק דרישות קדם לקורס טרם הרישום

0618521201 - שיעור קריאה באריסטו, "אתיקה ניקומאכית"

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר שרון וייסרסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00גילמן306

0618521701 - קריאה בויטגנשטיין, "מאמר לוגי-פילוסופי"

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אלי פרידלנדרסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00גילמן306

0618521101 - שיעור קריאה ברנסייר, "חלוקת החושי"

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' קרן שחרסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00גילמןא362

0618521001 - שיעור קריאה בפרגה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עפרה רכטרסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00גילמן306

0618520301 - שיעור קריאה באריסטו, "פוליטיקה" ובמקיאוולי, "הנסיך"

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר יובל איתןסמסטר א'שיעורה'08:00–10:00גילמן306

0618261801 - שיעור יסוד - חופש כמושג פוליטי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אסף שרוןסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן280

0618274501 - שיעור יסוד - נושאים במטא-אתיקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יאיר לויסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00גילמן277

0618295401 - שיעור יסוד - פרקים בפילוסופיה של החינוך

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' צבי טאוברסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00גילמן280

0618233401 - שיעור יסוד - הפילוסופיה הביקורתית של עמנואל קאנט

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ירון סנדרוביץסמסטר א'שיעורג'18:00–20:00גילמן278

0618282001 - שיעור יסוד - פילוסופיה הודית בת זמננו

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' דני רוהסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00גילמן280

0618210101 - שיעור יסוד - הדיאלוגים הסוקרטיים של אפלטון

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר שרון וייסרסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00גילמן280

0618211101 - שיעור יסוד - הפילוסופיה בימה"ב

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' יוסף שורץסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00גילמן305

0618288201 - שיעור יסוד - פילוסופיה יוונית אחרי אריסטו

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אורנה הרריסמסטר א'שיעורה'16:00–18:00גילמן306

0618206601 - שיעור יסוד - לייבניץ: בין מטאפיסיקה לאתיקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר נועה נעמן צאודררסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00גילמן280

0618261801 - שיעור יסוד - חופש כמושג פוליטי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אסף שרוןסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן280

0618210101 - שיעור יסוד - הדיאלוגים הסוקרטיים של אפלטון

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר שרון וייסרסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00גילמן280

0618521501 - שיעור קריאה בהגל, "לוגיקה"

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר אמיר ירצקיסמסטר ב'שיעורא'12:00–14:00גילמן305

0618521401 - שיעור קריאה בדאיה קרישנה, "אמנות הקונצפטואלי"

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר דור מילרסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00גילמן362

0618521301 - שיעור קריאה בויטגנשטיין, "על הוודאות"

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר אורן רוזסמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00גילמן305

0618521601 - שיעור קריאה בהיידגר, "מהי חשיבה?"

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר תום מרגליתסמסטר ב'שיעורה'16:00–18:00גילמן361

0618268701 - שיעור יסוד - האלים בפילוסופיה עתיקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר שרון וייסרסמסטר ב'שיעורא'10:00–12:00גילמן305

0618258201 - שיעור יסוד - פילוסופיה דרך פרדוקסים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' רות ויינטראובסמסטר ב'שיעורא'14:00–16:00גילמן305

0618209001 - שיעור יסוד - סוגיות עכשוויות בתודעה וקוגניציה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ליעד מודריק
ד"ר יאיר לוי
סמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00גילמן304

0618267301 - שיעור יסוד - Introduction to the Philosophy of Mind

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דוד קובץ'סמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00גילמן305

0618285301 - שיעור יסוד: סימבולים: שפה, חישוב, מחשבה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אלי דרזנרסמסטר ב'שיעורב'16:00–18:00גילמן277

0618208501 - שיעור יסוד - פרקים באסתטיקה הודית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' דני רוהסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00גילמן279

0618213701 - שיעור יסוד - חיי המעש: פילוסופית הפעולה של חנה ארנדט

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' עלמה יצחקיסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00גילמן305

0618277301 - שיעור יסוד - מטפיזיקה: מושגי יסוד

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ירון סנדרוביץסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00גילמן280

0618255001 - שיעור יסוד - ביקורת הדת בכתבי פרויד

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' צבי טאוברסמסטר ב'שיעורה'10:00–12:00גילמן279

כלכלה

יש לבחור שיעור אחד ותרגיל אחד המשויך לשיעור זה

רישום לקורס מותנה בעמידה בדרישות הקדם לקורס

המתפרסמות באתר בית הספר לכלכלה

סמסטר א'

1011210201 - מאקרו כלכלה א'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ספורטא איתי
ד"ר סטי עופר
סמסטר א'שיעורד'14:00–17:00ברגלס012

1011210202 - מאקרו כלכלה א'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ספורטא איתי
ד"ר סטי עופר
סמסטר א'שיעורה'09:00–12:00ברגלס012

1011210203 - מאקרו כלכלה א'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ספורטא איתי
ד"ר סטי עופר
סמסטר א'שיעורה'14:00–17:00ברגלס012

1011210204 - מאקרו כלכלה א'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר בן בשט יוניסמסטר א'תרגילא'14:00–16:00ברגלס011

1011210205 - מאקרו כלכלה א'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר כהן אסףסמסטר א'תרגילא'14:00–16:00ברגלס008

1011210208 - מאקרו כלכלה א'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר כהן אסףסמסטר א'תרגילב'14:00–16:00ברגלס001

1011210901 - מיקרו כלכלה ב'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר בינסקי הדרסמסטר א'שיעורא'16:00–19:00ברגלס011

1011210902 - מיקרו כלכלה ב'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' סבין אריאלהסמסטר א'תרגילג'12:00–14:00ברגלס011

1011210904 - מיקרו כלכלה ב'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' פוזנר עדיסמסטר א'שיעורב'08:00–11:00ברגלס012

1011210905 - מיקרו כלכלה ב'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' פוזנר עדיסמסטר א'שיעורג'08:00–11:00ברגלס012

1011210906 - מיקרו כלכלה ב'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' ויסמן הדרסמסטר א'תרגילא'08:00–10:00ברגלס012

1011210907 - מיקרו כלכלה ב'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' ויסמן הדרסמסטר א'תרגילא'10:00–12:00ברגלס011

1011210909 - מיקרו כלכלה ב'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' נתיב ספירסמסטר א'תרגילא'18:00–20:00ברגלס001

לתשומת לבכם: לשיעור אקונומטריקה יש שני מופעים

בשבוע + תרגיל. סה"כ 6 שעות שבועיות

1011210601 - מבוא לאקונומטריקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר שלוסר אנליה
פרופ' כהן אלמה
סמסטר א'שיעורא'10:00–12:00ברגלס012
ד"ר שלוסר אנליה
פרופ' כהן אלמה
סמסטר א'שיעורד'10:00–12:00ברגלס012

1011210602 - מבוא לאקונומטריקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' כהן אלמה
ד"ר שלוסר אנליה
סמסטר א'שיעורא'12:00–14:00ברגלס012
פרופ' כהן אלמה
ד"ר שלוסר אנליה
סמסטר א'שיעורד'12:00–14:00ברגלס012

1011210603 - מבוא לאקונומטריקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר דה מלאך אלעדסמסטר א'תרגילב'16:00–18:00ברגלס001

1011210604 - מבוא לאקונומטריקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר דה מלאך אלעדסמסטר א'תרגילב'18:00–20:00ברגלס001

1011210501 - מאקרו כלכלה ב'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' ישיב ערןסמסטר א'שיעורב'11:00–14:00ברגלס001

1011210502 - מאקרו כלכלה ב'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר פרלין אנדריסמסטר א'תרגילד'08:00–10:00ברגלס011

סמסטר ב'

1011210210 - מאקרו כלכלה א'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ספורטא איתיסמסטר ב'שיעורג'09:00–12:00ברגלס010

1011210211 - מאקרו כלכלה א'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר בן בשט יוניסמסטר ב'תרגילג'12:00–14:00ברגלס011

1011210910 - מיקרו כלכלה ב

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר בינסקי הדרסמסטר ב'שיעורג'16:00–19:00ברגלס012

1011210911 - מיקרו כלכלה ב

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' סבין אריאלהסמסטר ב'תרגילג'19:00–21:00ברגלס012

לתשומת לבכם: לשיעור אקונומטריקה יש שני מופעים

בשבוע + תרגיל. סה"כ 6 שעות שבועיות.

1011210607 - מבוא לאקונומטריקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר וייסבורד שריתסמסטר ב'שיעורב'11:00–13:00ברגלס009
ד"ר וייסבורד שריתסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00ברגלס001

1011210609 - מבוא לאקונומטריקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' צור דה לה וגה נועהסמסטר ב'תרגילא'10:00–12:00ברגלס010

1011210610 - מבוא לאקונומטריקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
דר' ששון רועיסמסטר ב'שיעורא'19:00–21:00ברגלס012
דר' ששון רועיסמסטר ב'שיעורה'16:00–18:00ברגלס010

1011210611 - מבוא לאקונומטריקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר שנן ינאי
מר דה מלאך אלעד
סמסטר ב'תרגילה'12:00–14:00ברגלס011

1011210612 - מבוא לאקונומטריקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר שנן ינאי
מר דה מלאך אלעד
סמסטר ב'תרגילה'14:00–16:00ברגלס011

1011210504 - מאקרו כלכלה ב'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר וייס דודסמסטר ב'שיעורג'08:00–11:00ברגלס012

1011210506 - מאקרו כלכלה ב'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר עמנואל ג'וזף סמסטר ב'תרגילג'18:00–20:00ברגלס001

1011210508 - מאקרו כלכלה ב'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר כהן אסףסמסטר ב'תרגילד'17:00–19:00ברגלס001

1011210509 - מאקרו כלכלה ב'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר וייסמן דאריןסמסטר ב'שיעורה'08:00–11:00ברגלס012

1011210510 - מאקרו כלכלה ב'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר כהן אסףסמסטר ב'תרגילא'14:00–16:00ברגלס001

1011210511 - מאקרו כלכלה ב'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר כהן אסףסמסטר ב'תרגילא'16:00–18:00ברגלס001

מדע המדינה

סמסטר א'

1031210601 - פוליטיקה השוואתית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר קלאובר יבגניסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00נפתלי201

1031210602 - פוליטיקה השוואתית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' כהן עגן עדיסמסטר א'תרגילב'16:00–17:00נפתלי207

סמסטר ב'

1031210607 - פוליטיקה השוואתית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' שיין יוסףסמסטר ב'שיעורג'10:00–12:00נפתלי003 זאב סגל

1031210610 - פוליטיקה השוואתית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר גורדון רוניסמסטר ב'תרגילג'12:00–13:00נפתלי205

1031210611 - פוליטיקה השוואתית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר גורדון רוניסמסטר ב'תרגילג'13:00–14:00נפתלי205

משפטים

יש לבחור 3 קורסים על פני השנתיים הראשונות של התואר

בשנה ב' ניתן להירשם לקורס אחד מבין:

חקיקה ורגולציה/דיני חוזים/משפט ישראלי

דיני נזיקין/דיני עונשין/משפט חוקתי

בנוסף ניתן לבחור אחד או שניים מתוך מבחר הקורסים

משפט מנהלי/דיני קניין/בינלאומי/דיני עבודה

דיני רווחה/משפט ופמיניזם/תיאוריות ביקורתיות

משפט, חברה ותרבות/אפלייה/דיני סביבה/משפט שלטון מקומי

שימוש בכוח במשפט בינ"ל/משפט בינ"ל זכויות אדם

סמסטר א'

1411922501 - דיני עבודה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
שופטת לויט מיכלסמסטר א'שיעורה'14:00–16:00טרובוביץ301
שופטת לויט מיכלסמסטר א'שיעורב'08:00–10:00טרובוביץ301

1411922410 - משפט מנהלי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר פלג אילסמסטר א'שיעורב'08:00–10:00טרובוביץ308- אולם בן שמש
ד"ר פלג אילסמסטר א'שיעורה'08:00–10:00טרובוביץ308- אולם בן שמש

1411922601 - דיני רווחה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר שמיר הילהסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00טרובוביץ301
ד"ר שמיר הילהסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00טרובוביץ301

1411922301 - משפט בינלאומי פומבי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ליבליך אליאבסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00טרובוביץ308- אולם בן שמש
ד"ר ליבליך אליאבסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00טרובוביץ308- אולם בן שמש

1411924301 - תיאוריות ביקורתיות של המשפט

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' בלנק ישיסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00טרובוביץ35 אולם כס המשפט

1411930901 - אפליה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר קריכלי כץ תמרסמסטר א'שיעורד'08:00–10:00טרובוביץ308- אולם בן שמש
ד"ר קריכלי כץ תמרסמסטר א'שיעורא'08:00–10:00טרובוביץ308- אולם בן שמש

1411934301 - המשפט הבינלאומי לזכויות אדם

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דודזון נטלי רוזסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00טרובוביץ100 - אולם קגן
ד"ר דודזון נטלי רוזסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00טרובוביץ100 - אולם קגן

1411931201 - משפט השלטון המקומי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' בלנק ישיסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00טרובוביץ301
פרופ' בלנק ישיסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00טרובוביץ301

סמסטר ב'

1411922110 - דיני קניין

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' זנדברג חייםסמסטר ב'שיעורא'12:15–13:45טרובוביץ301
פרופ' זנדברג חייםסמסטר ב'שיעורד'08:30–10:00טרובוביץ100 - אולם קגן

1411922510 - דיני עבודה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר וינר אסףסמסטר ב'שיעורה'12:00–14:00טרובוביץ301
*קורס זה מקוון בחלקו

1411924201 - משפט ,חברה ותרבות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מאוטנר מנחםסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00טרובוביץ301

1411922401 - משפט מנהלי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' בלנק ישיסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00טרובוביץ100 - אולם קגן
פרופ' בלנק ישיסמסטר ב'שיעורה'12:00–14:00טרובוביץ100 - אולם קגן

1411924401 - פמיניזם ומשפט

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' בילסקי ליאורהסמסטר ב'שיעורה'14:00–16:00טרובוביץ301

1411933701 - דיני שימוש בכוח ולחימה במשפט הבינלאומי הפומבי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ליבליך אליאבסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00טרובוביץ201
ד"ר ליבליך אליאבסמסטר ב'שיעורה'12:00–14:00טרובוביץ201

פילוסופיה, כלכלה, מדע המדינה ומשפטים (פכ"מ) שנה ג'

פכ"מ

סמסטר ב'

1221432501 - כלכלה התנהגותית לניהול

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ארד אילהסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00רקנאטי253

שנתי

0651300101 - סמינר פכ"מ

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אסף שרוןסמסטר א'סמינרב'14:00–16:00גילמן449
סמסטר ב'סמינרב'14:00–16:00לא נדרשת כיתהלא לשיבוץ

פילוסופיה

סמסטר א'

0618103701 - מבוא לתורת ההכרה והמטפיזיקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ירון סנדרוביץסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן144 (אולם אתינגר)

כלכלה

מיקרו ג': יש לבחור שיעור אחד ותרגיל צמוד

סמסטר א'

1011210401 - מיקרו כלכלה ג'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר זלצר דן
ד"ר בירד דניאל
סמסטר א'שיעורא'14:00–17:00ברגלס001

1011210402 - מיקרו כלכלה ג'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר בירד דניאל
ד"ר זלצר דן
סמסטר א'שיעורב'08:30–11:00ברגלס001

1011210403 - מיקרו כלכלה ג'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר יברכיהו דורוןסמסטר א'תרגילג'08:00–10:00ברגלס008

1011210404 - מיקרו כלכלה ג'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר קריסטל מיכאלסמסטר א'תרגילד'14:00–16:00ברגלס008

1011210405 - מיקרו כלכלה ג'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר קריסטל מיכאלסמסטר א'תרגילד'16:00–18:00ברגלס001

סמסטר ב'

1011210406 - מיקרו כלכלה ג

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר זלצר דן
ד"ר בירד דניאל
סמסטר ב'שיעורד'09:00–12:00ברגלס012

1011210407 - מיקרו כלכלה ג

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר זלצר דן
ד"ר בירד דניאל
סמסטר ב'שיעורד'14:00–17:00ברגלס012

1011210408 - מיקרו כלכלה ג

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר קריסטל מיכאלסמסטר ב'תרגילב'14:00–16:00ברגלס001

1011210409 - מיקרו כלכלה ג

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר קריסטל מיכאלסמסטר ב'תרגילב'18:00–20:00ברגלס010

1011210410 - מיקרו כלכלה ג

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר יברכיהו דורוןסמסטר ב'תרגילג'12:00–14:00ברגלס001

1011210411 - מיקרו כלכלה ג

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר יברכיהו דורוןסמסטר ב'תרגילג'14:00–16:00ברגלס001

משפטים

סמסטר א'

1411924010 - משפט וכלכלה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר לביא שי נ.סמסטר א'שיעורא'14:00–16:00טרובוביץ301
*קבוצה זו פתוחה לתלמידי פכ"מ

שיעורי בחירה לשנים א' - ג'

יש לבדוק עמידה בדרישות קדם ולוח בחינות טרם

הרישום

תלמידי שנה א' - הרישום לקורס בחירה רק באישור יועץ

וברישום ידני בלבד במזכירות התכנית

מתוך תכנית הפכ"מ - ע"פ הגשת מועמדות עד 20/08/18

*הקורס מיועד לתלמידי שנים ב'-ג'

0651203001 - כלכלנים חברתיים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר מיקי פלדסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00גילמן319א ע"ש אלקוב
מר מיקי פלדסמסטר ב'שיעורב'16:00–18:00גילמן304

מתוך החוג ללימודי מגדר

סמסטר א'

0608111001 - מבוא לפילוסופיה פמיניסטית: מחשבות נשים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מירי רוזמריןסמסטר א'שיעורה'08:00–10:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0608112201 - פמיניזמים, משפט וחברה בישראל

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' דפנה הקרסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00גילמן282

מתוך החוג לניהול ועל פי הגשת מועמדות

סמסטר ב'

1221456901 - קליניקה עסקית- ייעוץ לעסקים קטנים ובינוניים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר פרידמן יאירסמסטר ב'פרויקטא'18:00–22:00דן-דוד002

מתוך החוג לפילוסופיה

*לרשימת הקורסים המלאה של החוג לפילוסופיה לחצו כאן

סמסטר א'

0618103001 - מבוא לפילוסופיה יוונית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אורנה הרריסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0618104101 - מבוא לפילוסופיה של המדע

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אורי בלקינדסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0618745801 - לוגיקה - שיעור המשך

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עפרה רכטרסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00גילמן307

0618745802 - לוגיקה - שיעור המשך, תרגיל צמוד לנ"ל

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' שירה אחישרסמסטר א'תרגילד'12:00–14:00דן-דוד101

0618758501 - פילוסופיה פוליטית - שיעור המשך

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' צבי טאוברסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00גילמן280

0618222301 - פילוסופיה הודית - שיעור המשך

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רועי צהרסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00גילמן278

0618235001 - תורת ההכרה ומטפיזיקה - שיעור המשך

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' רות ויינטראובסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00גילמן280

0618240001 - אסתטיקה - שיעור המשך

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אלי פרידלנדרסמסטר א'שיעורא'16:00–18:00גילמן278

0618240101 - פילוסופיה של השפה - שיעור המשך

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ענת מטרסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00גילמן278

0618261801 - שיעור יסוד - חופש כמושג פוליטי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אסף שרוןסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן280

0618274501 - שיעור יסוד - נושאים במטא-אתיקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יאיר לויסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00גילמן277

0618295401 - שיעור יסוד - פרקים בפילוסופיה של החינוך

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' צבי טאוברסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00גילמן280

0618233401 - שיעור יסוד - הפילוסופיה הביקורתית של עמנואל קאנט

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ירון סנדרוביץסמסטר א'שיעורג'18:00–20:00גילמן278

0618282001 - שיעור יסוד - פילוסופיה הודית בת זמננו

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' דני רוהסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00גילמן280

0618210101 - שיעור יסוד - הדיאלוגים הסוקרטיים של אפלטון

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר שרון וייסרסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00גילמן280

0618211101 - שיעור יסוד - הפילוסופיה בימה"ב

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' יוסף שורץסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00גילמן305

0618288201 - שיעור יסוד - פילוסופיה יוונית אחרי אריסטו

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אורנה הרריסמסטר א'שיעורה'16:00–18:00גילמן306

0618206601 - שיעור יסוד - לייבניץ: בין מטאפיסיקה לאתיקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר נועה נעמן צאודררסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00גילמן280

סמסטר ב'

0618101501 - מבוא לפילוסופיה של השפה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אלי דרזנרסמסטר ב'שיעורה'14:00–16:00גילמן223 (אולם ברגר)

0618104201 - מבוא לפילוסופיה הודית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' דני רוהסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0618101601 - מבוא לפילוסופיה של הדת

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר נחמה ורביןסמסטר ב'שיעורה'12:00–14:00גילמן223 (אולם ברגר)

0618105901 - מבוא לאסתטיקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' חגי כנעןסמסטר ב'שיעורב'18:00–20:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0618103002 - מבוא לפילוסופיה יוונית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר שרון וייסרסמסטר ב'שיעורא'14:00–16:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0618268701 - שיעור יסוד - האלים בפילוסופיה עתיקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר שרון וייסרסמסטר ב'שיעורא'10:00–12:00גילמן305

0618258201 - שיעור יסוד - פילוסופיה דרך פרדוקסים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' רות ויינטראובסמסטר ב'שיעורא'14:00–16:00גילמן305

0618209001 - שיעור יסוד - סוגיות עכשוויות בתודעה וקוגניציה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ליעד מודריק
ד"ר יאיר לוי
סמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00גילמן304

0618267301 - שיעור יסוד - Introduction to the Philosophy of Mind

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דוד קובץ'סמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00גילמן305

0618285301 - שיעור יסוד: סימבולים: שפה, חישוב, מחשבה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אלי דרזנרסמסטר ב'שיעורב'16:00–18:00גילמן277

0618208501 - שיעור יסוד - פרקים באסתטיקה הודית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' דני רוהסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00גילמן279

0618213701 - שיעור יסוד - חיי המעש: פילוסופית הפעולה של חנה ארנדט

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' עלמה יצחקיסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00גילמן305

0618277301 - שיעור יסוד - מטפיזיקה: מושגי יסוד

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ירון סנדרוביץסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00גילמן280

0618255001 - שיעור יסוד - ביקורת הדת בכתבי פרויד

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' צבי טאוברסמסטר ב'שיעורה'10:00–12:00גילמן279

מתוך ביה"ס לכלכלה

סמסטר א

1011322001 - מדיניות כלכלית בישראל**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' בן- דוד דןסמסטר א'שו"תג'08:00–11:00נפתלי210

1011319301 - כלכלה בעולם ה- Big Data

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
דר' ששון רועיסמסטר א'שו"תד'18:00–21:00ברגלס010

1011316501 - תולדות המחשבה הכלכלית: 1665-2015

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר קוק אליסמסטר א'שו"תד'10:00–12:00ברגלס010

1011343401 - סדנא לתלמידים מצטיינים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר זלצר דןסמסטר א'סדנהד'12:00–14:00ברגלס101

1011332101 - בנקאות בישראל: תאוריה ויישום**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר בנימיני יעלסמסטר א'שו"תב'08:00–10:00ברגלס011

1011354901 - תמריצים אינפורמציה וחוזים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' וטשטיין דודסמסטר א'שו"תג'11:00–14:00ברגלס012

1011350901 - אופציות ושווקים פיננסיים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר בן יהודה שלומיסמסטר א'שו"תד'14:00–16:00ברגלס001

סמסטר ב'

1011316101 - אינטגרציה כלכלית ופיננסית והמשברים מאז 2007

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' ישיב ערןסמסטר ב'שו"תב'10:00–13:00ברגלס001

1011319101 - Introduction to Financial Economics**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' ברגמן נתאיסמסטר ב'שו"תא'13:00–16:00ברגלס009

1011322002 - מדיניות כלכלית בישראל**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' בן- דוד דןסמסטר ב'שו"תה'12:00–15:00נפתלי103

1011347401 - הגבלים עסקיים ורגולציה כלכלית**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר שלם רועיסמסטר ב'שו"תד'16:00–18:00ברגלס010

1011355001 - הסטוריה כלכלית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר גולדברג דרורסמסטר ב'שו"תד'12:00–14:00ברגלס012

1011340501 - שווקי המט"ח והשפעתם על המשק

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מופקדי טלסמסטר ב'שו"תב'18:00–20:00ברגלס001

1011333101 - הבטים סוציולוגיים בכלכלה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' פרשטמן חייםסמסטר ב'שו"תג'10:00–12:00ברגלס011

1011336801 - תורת המשחקים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' וטשטיין דודסמסטר ב'שו"תג'11:00–14:00שאפל056 אולם הנדסה בסוצ

מתוך החוג למדע המדינה

סמסטר א'

1031210801 - אסטרטגיה בעידן המודרני

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' גת עזרסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00נפתלי210

1031210802 - אסטרטגיה בעידן המודרני

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר פלדמן דורוןסמסטר א'תרגילד'12:00–13:00נפתלי422

1031210803 - אסטרטגיה בעידן המודרני

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר פלדמן דורוןסמסטר א'תרגילד'13:00–14:00נפתלי422

1031210805 - אסטרטגיה בעידו המודרני

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר פדלון תומרסמסטר א'תרגילג'10:00–11:00נפתלי105

1031180001 - מנהל ציבורי ומדיניות ציבורית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מנדלקרן רונןסמסטר א'שיעורד'16:00–19:00נפתלי101

1031180002 - מנהל ציבורי ומדיניות ציבורית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' כהן עגן עדיסמסטר א'תרגילב'14:00–15:00נפתלי206

1031180005 - מנהל ציבורי ומדיניות ציבורית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר הירשהורן יובלסמסטר א'תרגילב'17:00–18:00נפתלי105

1031367401 - הפרטה: שיקולים כלכליים ותהליך פוליטי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר זהבי עמוססמסטר א'שיעורג'13:00–16:00נפתלי103

1031379301 - תיאוריות של אינטגרציה: מדוע מדינות מוותרות על הריבונות שלהן?

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר לופוביץ אמירסמסטר א'שיעורב'18:00–21:00נפתלי106

1031379501 - הפוליטיקה והדיפלומטיה של הספורט

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר פדלון תומרסמסטר א'שיעורב'12:00–15:00נפתלי103

1031379101 - מחשבה פוליטית יהודית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר קופר ג'וליסמסטר א'שיעורג'16:00–19:00נפתלי106

1031379701 - קפיטליזם ודמוקרטיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מנדלקרן רונןסמסטר א'שיעורד'11:00–14:00נפתלי207

1031381001 - מבוא לממשל אמריקאי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' קוצ'ין מיכאלסמסטר א'שיעורא'13:00–16:00נפתלי203

1031381701 - מחשבה פוליטית בישראל

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר חוברס אילסמסטר א'סמינרה'12:00–16:00נפתלי505

1031382101 - אירופה במשבר

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר שדה טלסמסטר א'שיעורג'09:00–12:00נפתלי207

1031383901 - פוליטיקה וטכנולוגיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מתניה אביתרסמסטר א'שיעורא'16:00–19:00נפתלי107

1031368801 - זכויות וחירויות אזרחיות בדמוקרטיה האמריקאית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר זומר אודיסמסטר א'שיעורא'13:00–16:00נפתלי107

1031382401 - הישראליזציה של היהדות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' שיין יוסףסמסטר א'שיעורה'16:00–19:00נפתלי425

1031368701 - בית משפט עליון אמריקאי: פוליטיקה וחוק נפגשים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר זומר אודיסמסטר א'שיעורב'09:00–12:00נפתלי205

סמסטר ב'

1031180006 - מנהל ציבורי ומדיניות ציבורית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מנדלקרן רונןסמסטר ב'שיעורד'16:00–19:00נפתלי110

1031180007 - מנהל ציבורי ומדיניות ציבורית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' כהן עגן עדיסמסטר ב'תרגילב'15:00–16:00נפתלי206

1031180009 - מנהל ציבורי ומדיניות ציבורית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר הירשהורן יובלסמסטר ב'תרגילא'09:00–10:00נפתלי106

1031310201 - מדיניות ומדינאות מעשית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר קלאובר יבגניסמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00נפתלי201

1031310001 - התנהגות פוליטית בישראל

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מנדלקרן רונןסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00נפתלי201

1031369901 - "מקום" במחשבה הפוליטית בישראל

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר חוברס אילסמסטר ב'שיעורב'09:00–12:00נפתלי505

1031379801 - ישראל מזווית כלכלית-פוליטית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מנדלקרן רונןסמסטר ב'שיעורד'11:00–14:00נפתלי426

1031384101 - מעצמאות למעצמה: מדינאות של ארה"ב בראשית דרכה, 1776-1829

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' קוצ'ין מיכאלסמסטר ב'שיעורא'09:00–12:00נפתלי419

1031385801 - יחסים בן לאומיים במרחב קיברנטי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר לופוביץ אמירסמסטר ב'שיעורב'09:00–12:00נפתלי203
*פרוסמינרים - יוכרו כקורסי בחירה לתלמידי פכ"מ

1031321701 - עיונים במקאבלי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' גת עזרסמסטר ב'פרו"סב'12:00–14:00נפתלי203

1031386301 - המשפטיזציה של הפוליטיקה והפוליטיזציה של המשפט

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר לרנר חנהסמסטר ב'פרו"סד'12:00–14:00נפתלי206

1031387101 - דילמות עכשוויות - תבוניות, מוסריות ואסתטיקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אמל ג'מאלסמסטר ב'פרו"סא'13:00–15:00נפתלי425

1031387201 - הדמוקרטיה הישראלית במבט השוואתי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' שמיר מיכלסמסטר ב'פרו"סב'12:00–14:00נפתלי206

מתוך החוג למדעי המדינה לימודי תואר שני

סמסטר א'

1031448101 - סוגיות אקטואליות בפילוסופיה פוליטית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מייזלס תמרסמסטר א'שיעורב'18:00–21:00נפתלי206

1031448301 - מושג הריבונות בפילוסופיה פוליטית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר קופר ג'וליסמסטר א'שיעורג'12:00–15:00נפתלי505

1031448201 - מוסדות חוקות ותרבות דמוקרטית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר לרנר חנהסמסטר א'שיעורד'12:00–15:00נפתלי419

סמסטר ב'

1031448701 - עלייתם ונפילתם של מדינות ומשטרים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' שיין יוסףסמסטר ב'שיעורא'18:00–21:00נפתלי204

מתוך החוג ללימודי מזרח אסיה

0687242002 - נשים מגדר ומיניות בסין-בין היסטוריה לפילוסופיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר סמדר וינטרסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00גילמן279

מתוך החוג לפילוסופיה יהודית

סמסטר א'

0616101101 - מבוא להגות יהודית מודרנית: משפינוזה ועד בובר

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר גובני יובלסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00גילמן306

סמסטר ב'

0616101001 - מבוא להגות יהודית מודרנית:בעקבות השואה והקמת המדינה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' רון מרגוליןסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00גילמן281

0616242101 - שפינוזה על דת, אמונה תפילה וגאולה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר גובני יובלסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00רוזנברג105

מתוך המכון להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות

סמסטר א'

0659211801 - הסטוריה של המדעים הפיזיקליים א'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עדו יעבץסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00גילמן281

0659541501 - חשיבה ביולוגית (השלמות+תואר)

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אהוד לםסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן277

0659515501 - מבוא לתיאוריה חברתית מודרנית (קורס השלמות)

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אורי רוטלויסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00גילמן279

סמסטר ב'

0659624701 - מושגי יסוד במתמטיקה (השלמות)

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' ליאו קוריסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00גילמן280

0659211901 - הסטוריה של המדעים הפיזיקלייים ב'(השלמות+תואר)

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר שאול קציר סמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00גילמן326

0659461301 - פילוסופיה של המדע המשך (קורס השלמות)

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אורי בלקינדסמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00גילמן326

0659246301 - ידע ומוסדות ידע (השלמות)

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' יוסף שורץסמסטר ב'שיעורה'10:00–12:00גילמן277

מתוך הפקולטה למשפטים

*יפורסם בהמשך

1411924101 - משפט ופילוסופיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' בנבג'י יצחקסמסטר ב'שיעורא'10:00–12:00טרובוביץ301

מתוך החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

סמסטר א'

1041353601 - ביג דאטה: בין פרקטיקה לביקורת

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ששון יצחקסמסטר א'שו"תב'14:00–17:00נפתלי422

סמסטר ב'

1041310201 - חברה בישראל

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר הרפז יוסיסמסטר ב'שיעורד'14:00–17:00נפתלי101

מתוך החוג לניהול לתלמידי שנה ג' בלבד

1221430101 - יסודות השיווק

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' שטיינהרט יעלסמסטר א'שיעורב'14:00–17:30רקנאטי405

1221330401 - Fundamentals of Strategy

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר סטטנר אוריאלסמסטר א'שיעורג'16:00–20:00רקנאטי105/6

1221330402 - Fundamentals of Strategy

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר סטטנר אוריאלסמסטר א'שיעורה'08:00–12:00רקנאטי253

סמינרים

יש ללמוד 3 סמינרים על פני שנים ב' - ג' בנוסף לסמינר פכ"מ

יש לבחור סמינר אחד לפחות מתוך תחום המיקוד

יש לבחור סמינר אחד לפחות מחוץ לתחום המיקוד

יש לבדוק עמידה בדרישות קדם טרם הרישום לסמינרים

מתוך החוג לפילוסופיה יהודית

סמינר שנתי

0616351201 - האדם והטבע: עיון בפילוסופיה של א.ד. גורדון

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר גובני יובלסמסטר א'+ב'סמינרג'16:00–18:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)

מתוך החוג לפילוסופיה

סמסטר א'

0618302801 - הסטואים על העולם, האלים והגורל

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר שרון וייסרסמסטר א'סמינרא'10:00–12:00גילמן262
ד"ר שרון וייסרסמסטר א'סמינרד'10:00–12:00גילמן262

0618302101 - Puzzles about persons

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דוד קובץ'סמסטר א'סמינרב'12:00–16:00גילמןא362

0618365201 - תיאוריות של משמעות לשונית - סוגיות עכשוויות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אלי דרזנרסמסטר א'סמינרג'14:00–18:00גילמןא362

0618383201 - פילוסופיה ומלנכוליה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עילית פרברסמסטר א'סמינרג'16:00–20:00גילמן319א ע"ש אלקוב

0618302501 - שפינוזה והאידיאליזם הגרמני

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר נועה נעמן צאודרר
פרופ' אלי פרידלנדר
סמסטר א'סמינרה'12:00–16:00גילמן320 ע"ש אלקוב

0618302901 - החוק הלא כתוב: הסדר וצלו

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יובל קרמניצרסמסטר א'סמינרא'10:00–14:00גילמן261

סמסטר ב'

0618302701 - ידע אפריורי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' רות ויינטראובסמסטר ב'סמינרא'10:00–12:00גילמןא362
פרופ' רות ויינטראובסמסטר ב'סמינרד'10:00–12:00גילמןא362

0618384001 - עמנואל לוינס: מובן, אחרות, אהבה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' חגי כנעןסמסטר א'סמינרב'16:00–20:00גילמן304

0618302001 - אריסטו על התהוות החיים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אורנה הררי
פרופ' חוה יבלונקה
סמסטר ב'סמינרב'10:00–12:00גילמןא362
פרופ' אורנה הררי
פרופ' חוה יבלונקה
סמסטר ב'סמינרה'10:00–12:00גילמןא362

0618302201 - Dangers to Knowledge: Everyday Skepticism

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דוד קובץ'סמסטר ב'סמינרב'16:00–20:00גילמןא362

0618302301 - פרספקטיבות של חופש בפילוסופיה הודית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' דני רוהסמסטר ב'סמינרג'10:00–14:00גילמן319א ע"ש אלקוב

0618302601 - על טבע האדם

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' צבי טאוברסמסטר ב'סמינרג'12:00–14:00גילמןא362
פרופ' צבי טאוברסמסטר ב'סמינרה'12:00–14:00גילמןא362

0618315101 - ויטגנשטיין הפוסט-טרקטטי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ענת מטרסמסטר ב'סמינרג'14:00–18:00גילמן319א ע"ש אלקוב

מתוך החוג למדעי המדינה

סמינר שנתי

1031330701 - בחירות בישראל

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' שמיר מיכלסמסטר א'סמינרג'16:00–18:00נפתלי425

סמסטר א'

1031394801 - גלובליזציה ודמוקרטיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר לרנר חנהסמסטר א'סמינרד'09:00–12:00נפתלי206

1031379001 - כתיבת חוקות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר לרנר חנהסמסטר א'סמינרב'10:00–14:00נפתלי314

1031395101 - הרתעה ביחסים הבין-לאומיים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר לופוביץ אמירסמסטר א'סמינרג'09:00–13:00נפתלי425

1031395801 - משפט, ממשל וחוקה: אתגרים בדמוקרטיה המודרנית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר זומר אודיסמסטר א'סמינרא'09:00–13:00נפתלי419

1031397101 - "להביט לאנושות בעיניים": מוות, חופש והחיפוש אחר משמעות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אבולוף אוריאלסמסטר א'סמינרב'18:00–20:00לא נדרשת כיתהלא לשיבוץ
ד"ר אבולוף אוריאלסמסטר א'סמינרב'18:00–20:00נפתלי422
*הסמינר יתקיים בשני אופני הוראה: דיונים כיתתיים, וקורס מקוון

סמסטר ב'

1031395301 - פרצופה של המדינה: כיצד מוסדות משפיעים על המשחק הפוליטי?

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר שומר יעלסמסטר ב'סמינרד'11:00–15:00נפתלי419

1031396201 - האוניברסיטה והסטודנט: אמת, פוליטיקה וידע בעידן הזה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר חוברס אילסמסטר ב'סמינרה'12:00–16:00נפתלי505

1031396501 - אתגרים חברתיים ומדיניות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר זהבי עמוססמסטר ב'סמינרג'12:00–16:00נפתלי419

1031384201 - דת ומדינה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר לרנר חנהסמסטר ב'סמינרד'08:00–12:00נפתלי421

1031385801 - יחסים בן לאומיים במרחב קיברנטי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר לופוביץ אמירסמסטר ב'שיעורב'09:00–12:00נפתלי203

מתוך החוג למדעי המדינה תואר שני

סמסטר א'

1031449901 - דמוקרטיות ליברליות, משטרים סמכותניים והעמימות העכורה שביניהם

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר חוברס אילסמסטר א'סמינרא'13:00–16:00נפתלי505

1031444901 - דעת קהל פוליטיקה ותקשורת

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' שמיר מיכלסמסטר א'סמינרג'12:00–15:00נפתלי421

1031394801 - גלובליזציה ודמוקרטיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר לרנר חנהסמסטר א'סמינרד'09:00–12:00נפתלי206

1031449701 - הפוליטיקה של משבר האירו

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר שדה טלסמסטר א'סמינרד'09:00–12:00נפתלי425

סמסטר ב'

1031448701 - עלייתם ונפילתם של מדינות ומשטרים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' שיין יוסףסמסטר ב'שיעורא'18:00–21:00נפתלי204

1031454601 - רטוריקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' קוצ'ין מיכאלסמסטר ב'סמינרא'12:00–15:00נפתלי420

1031385401 - דילמות במלחמות מודרניות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מייזלס תמרסמסטר ב'סמינרב'18:00–21:00נפתלי206

1031448501 - Elections, Voters and Leaders

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' שמיר מיכלסמסטר ב'סמינרג'13:00–16:00נפתלי203

1031449601 - גישות חדשות וסוגיות עכשוויות בחקר ביטחון בינלאומי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר לופוביץ אמירסמסטר ב'סמינרג'15:00–18:00נפתלי426

1031448801 - תולדות הפילוסופיה המדינית- העידן המודרני

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר קופר ג'וליסמסטר ב'סמינרג'16:00–19:00נפתלי505

1031448401 - חילון וחילוניות ופוסט חילוניות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר קופר ג'וליסמסטר ב'סמינרד'13:00–16:00נפתלי505

מתוך בית הספר לכלכלה

כל הסמינרים בהיקף 4 ש"ס. דרישת קדם לכל הסמינרים:

ציון עובר בכל קורסי החובה.

חובת נוכחות בפגישת סמינר ראשונה. חובה לאשר מול

המרצה נושא לעבודה תוך חודש מתחילת הסמ'.

העבודה תוגש בזוגות. פרק הסיכום ייכתב בנפרד, ואף

הציון יקבע לכל תלמיד בנפרד

סמסטר א'

1011356001 - משחקים בייסיאנים ועיצוב מכניזמים**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' פוזנר עדיסמסטר א'סמינרג'12:00–14:00ברגלס009

1011356101 - נושאים במאקרו כלכלה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר וייס דודסמסטר א'סמינרב'10:00–12:00ברגלס009

1011356201 - נושאים בכלכלה יישומית: תאונות דרכים, פשע, והרתעה**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר וייסבורד שריתסמסטר א'סמינרב'10:00–12:00ברגלס008

1011356301 - כלכלה יישומית: רגולציה, סיכונים והתנהגות פרטים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' כהן אלמהסמסטר א'סמינרג'10:00–12:00ברגלס009

1011356401 - נושאים בכלכלת עבודה ובכלכלת חינוך**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר שלוסר אנליהסמסטר א'סמינרב'10:00–12:00ברגלס101

1011356501 - נושאים במדיניות ציבורית ובמאקרו כלכלה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר סטי עופרסמסטר א'סמינרא'10:00–12:00ברגלס009

1011356601 - יישומים למודלים כלכליים בשווקים פיננסים**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר בירד דניאלסמסטר א'סמינרב'12:00–14:00ברגלס009

1011356701 - כלכלת סייבר**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' גנדל נילסמסטר א'סמינרב'12:00–14:00ברגלס008

1011356801 - נושאים בכלכלת בריאות וביטוח**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר זלצר דןסמסטר א'סמינרא'12:00–14:00

1011357401 - הערכת מדיניות באמצעות ניתוח אמפירי סיבתי**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר שלוסר אנליהסמסטר א'סמינרג'10:00–12:00ברגלס008

סמסטר ב'

1011356002 - משחקים בייסיאנים ועיצוב מכניזמים**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' פוזנר עדיסמסטר ב'סמינרג'10:00–12:00ברגלס008

1011356102 - נושאים במאקרו כלכלה**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר וייס דודסמסטר ב'סמינרא'10:00–12:00ברגלס008

1011356202 - נושאים בכלכלה יישומית: תאונות דרכים, פשע, והרתעה**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר וייסבורד שריתסמסטר ב'סמינרד'10:00–12:00ברגלס008

1011356402 - נושאים בכלכלת עבודה ובכלכלת חינוך**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר שלוסר אנליהסמסטר ב'סמינרב'10:00–12:00ברגלס008

1011357101 - כלכלה, רווחה ומוסר**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר סטי עופרסמסטר ב'סמינרב'10:00–12:00ברגלס101

1011356602 - יישומים למודלים כלכליים בשווקים פיננסים**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר בירד דניאלסמסטר ב'סמינרב'12:00–14:00ברגלס008

1011356901 - נושאים בכלכלת עבודה: היצע עבודה, תצרוכת, וחסכון משקי בית**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ספורטא איתיסמסטר ב'סמינרא'10:00–12:00ברגלס101

1011357001 - נושאים נבחרים במיקרו כלכלה וארגון תעשייתי**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' פרשטמן חייםסמסטר ב'סמינרג'12:00–14:00ברגלס008

1011357201 - מאקרו כלכלה ושוק העבודה**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' ישיב ערןסמסטר ב'סמינרב'16:00–18:00ברגלס101

1011357301 - פריקונומיקס: סמינר בכלכלה פופולרית**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' נאמן צביסמסטר ב'סמינרב'12:00–14:00

1011357402 - הערכת מדיניות באמצעות ניתוח אמפירי סיבתי**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר שלוסר אנליהסמסטר ב'סמינרג'10:00–12:00ברגלס009

מתוך המכון להיסטוריה ופילוסופיה של מדעים והרעיונות

סמסטר א'

0659213401 - מושג האינדוקציה ובעיית האינדוקציה-דיון על מהות ההיסקים מהנסי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אורי בלקינדסמסטר א'סמינרא'10:00–14:00גילמןא361

0659212201 - אבולוציה תרבותית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אהוד לםסמסטר א'סמינרא'12:00–16:00גילמן458 חדר עיון ע"ש

0659214701 - אקדמיה, חברה ופוליטיקה בישראל

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר לין חלוזין דברתסמסטר א'סמינרא'16:00–20:00רוזנברג212

0659828001 - מהמכני לדיגיטלי:שינויים טכנולוגיים,מדעיים וחברתיים מהמאה ה-

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר שאול קציר סמסטר א'סמינרג'10:00–14:00גילמןא317

0659215201 - הביולוגיה של החוויה: נקודת המפגש בין נוירו-ביולוגיה, פסיכולו

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' חוה יבלונקהסמסטר א'סמינרג'10:00–14:00דן-דוד112

0659889101 - מהגוף הקרימינלי לנפש המסוכנת: על מדע ופשע

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר גל הרץסמסטר א'סמינרד'12:00–14:00גילמן458 חדר עיון ע"ש

סמסטר ב'

0659199401 - המטאפיזיקה של הזמן במסורת האנאליטית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אורי בלקינדסמסטר ב'סמינרא'10:00–14:00גילמן458 חדר עיון ע"ש

0659214001 - בעיית השפה במחשבת ימי הביניים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' יוסף שורץסמסטר ב'סמינרא'10:00–14:00גילמן261

0659257201 - נורמות חברתיות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אהוד לםסמסטר ב'סמינרא'12:00–16:00גילמן319א ע"ש אלקוב

0659213801 - אינדיוודואלים וקולקטיבים בהיסטוריה של המדעים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר סנאית גיסיס
פרופ' מנחם פיש
סמסטר ב'סמינרא'16:00–20:00גילמן261

0659215301 - המקורות האבולוציוניים של החוויה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' חוה יבלונקהסמסטר ב'סמינרג'10:00–14:00גילמן306