בחינות

AspMaker2010s

 1. כללי

  • סטודנט לתואר ראשון זכאי להיבחן בכל בחינה בשני המועדים שנקבעו.
   הציון הקובע הוא הציון במועד האחרון.
   מומלץ לתלמידים להיבחן במועד א'.

  • יתכנו שינויים בלוח הבחינות. נא לעקוב אחר הפרסומים באינטרנט .

  • מועדי הבחינות והעבודות של קורסים שחוג האם שלהם אינו פילוסופיה (0618) מתפרסמים בלוח הבחינות של החוג הרלוונטי.

  • לא יינתן מועד ב' להגשת עבודות. לא ניתן לשפר ציון בעבודה באמצעות תיקון העבודה או באמצעות כתיבת עבודה אחרת באותו הקורס.

  • לא יתקבלו עבודות סמינר או קורס לאחר המועד שנקבע להגשתן על ידי מזכירות החוג או המזכירות האקדמית.

 2. בחינות הבית יתפרסמו במועדן באתר הקורס או יועברו בדוא"ל לתלמידים הרשומים. את בחינות הבית יש להגיש למזכירות החוג. דין בחינת בית כדין בחינה רגילה.

 3. מועדי הגשת עבודות סיום
  עבודות סיום מסמסטר א' יש להגיש למזכירות החוג עד 14/03/2019 בשעה 13:00.
  עבודות סיום מסמסטר ב' יש להגיש למזכירות החוג עד 02/09/2019 בשעה 13:00.

 4. מועדי הגשת עבודות סמינריוניות ורפראטים
  עבודות סמינריוניות ורפראטים מסמסטר א' יש להגיש למזכירות החוג עד 05/05/2019 בשעה 13:00.
  עבודות סמינריוניות ורפראטים שנתיים ומסמסטר ב' יש להגיש למזכירות החוג עד 22/09/2019 בשעה 13:00.

 5. מועדי מבחן הבקיאות
  מבחן הבקיאות מועד חורף: 04/01/2019 בשעה 9:00.
  מבחן הבקיאות מועד קיץ: 11/09/2019 בשעה 9:00.

בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   מבוא לפילוסופיה פוליטית   ד"ר אסף שרון   16/01/2019  09:00  17/02/2019  09:00 
בחינה   פילוסופיה פוליטית - שיעור המשך   פרופ' צבי טאובר   16/01/2019  09:00  14/02/2019  09:00 
בחינה   מבוא לפילוסופיה של המדע   ד"ר אורי בלקינד   20/01/2019  13:00  26/02/2019  09:00 
בחינה   שיעור יסוד - פרקים בפילוסופיה של החינוך   פרופ' צבי טאובר   21/01/2019  09:00  19/02/2019  09:00 
בחינה   מבוא לפילוסופיה במאה התשע-עשרה   ד"ר ענת מטר   23/01/2019  13:00  01/03/2019  09:00 
בחינה   מבוא לפילוסופיה חדשה   ד"ר נועה נעמן צאודרר   23/01/2019  09:00  03/03/2019  16:00 
בחינה   אסתטיקה - שיעור המשך   פרופ' אלי פרידלנדר   25/01/2019  09:00  10/03/2019  16:00 
בחינה   מבוא לפילוסופיה של המוסר   ד"ר יאיר לוי   27/01/2019  09:00  15/03/2019  09:00 
בחינה   פילוסופיה של המוסר - שיעור המשך   ד"ר עמיחי עמית   27/01/2019  13:00  15/03/2019  09:00 
בחינה   לוגיקה - שיעור המשך   ד"ר עפרה רכטר   29/01/2019  09:00  17/03/2019  16:00 
בחינה   מבוא ללוגיקה   ד"ר דנה ריזנפלד   30/01/2019  09:00  17/03/2019  16:00 
בחינה   שיעור יסוד - הדיאלוגים הסוקרטיים של אפלטון   ד"ר שרון וייסר   31/01/2019  09:00  29/03/2019  09:00 
בחינה   מבוא לתורת ההכרה והמטפיזיקה   ד"ר ירון סנדרוביץ   03/02/2019  13:00  24/03/2019  16:00 
בחינה   תורת ההכרה ומטפיזיקה - שיעור המשך   פרופ' רות ויינטראוב   03/02/2019  09:00  24/03/2019  16:00 
בחינה   מבוא לפילוסופיה יוונית   פרופ' אורנה הררי   05/02/2019  13:00  31/03/2019  16:00 
בחינת בית   שיעור יסוד - פילוסופיה יוונית אחרי אריסטו   פרופ' אורנה הררי   מועד א : 21/01/2019 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 14.1.2019 שעת לקיחה 09:00

מועד ב : 24/02/2019 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 17.2.2019 שעת לקיחה 09:00

בחינת בית   שיעור יסוד - נושאים במטא-אתיקה   ד"ר יאיר לוי   מועד א : 27/01/2019 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 20.1.2019 שעת לקיחה 09:00

מועד ב : 05/03/2019 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 26.2.2019 שעת לקיחה 09:00

בחינת בית   פילוסופיה הודית - שיעור המשך   ד"ר רועי צהר   מועד א : 29/01/2019 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 22.1.2019 שעת לקיחה 09:00

מועד ב : 10/03/2019 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 3.3.2019 שעת לקיחה 09:00

בחינת בית   שיעור יסוד - לייבניץ: בין מטאפיסיקה לאתיקה   ד"ר נועה נעמן צאודרר   מועד א : 03/02/2019 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 27.1.2019 שעת לקיחה 09:00

מועד ב : 13/03/2019 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 6.3.2019 שעת לקיחה 09:00

בחינת בית   פילוסופיה של השפה - שיעור המשך   ד"ר ענת מטר   מועד א : 06/02/2019 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 30.1.2019 שעת לקיחה 09:00

מועד ב : 25/03/2019 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 18.3.2019 שעת לקיחה 09:00

בחינת בית   שיעור יסוד - הפילוסופיה הביקורתית של עמנואל קאנט   ד"ר ירון סנדרוביץ   מועד א : 10/02/2019 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 3.2.2019 שעת לקיחה 09:00

מועד ב : 19/03/2019 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 12.3.2019 שעת לקיחה 09:00

בחינת בית   בעיית התודעה: היבטים פילוסופיים ומדעיים   ד"ר ליעד מודריק   מועד א : 14/02/2019 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 7.2.2019 שעת לקיחה 09:00

מועד ב : 01/04/2019 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 25.3.2019 שעת לקיחה 09:00

עבודה   ק"מ: דקארט   גב' דפנה מרק ,גב' הדר אליקים ,מר אלון דויד פילוסוף ,מר ארנון רוזנטל   מועד א : 13/02/2019 בשעה : 13:00 ; יש להחזיר למזכירות החוג. אין מועד נוסף

עבודה   קריאה בויטגנשטיין, "מאמר לוגי-פילוסופי"   פרופ' אלי פרידלנדר   מועד א : 14/03/2019 בשעה : 13:00 ; יש להחזיר למזכירות החוג, אין מועד נוסף.

עבודה   שיעור יסוד - הפילוסופיה בימה"ב   פרופ' יוסף שורץ   מועד א : 14/03/2019 בשעה : 13:00 ; יש להחזיר למזכירות החוג, אין מועד נוסף

עבודה   שיעור יסוד - חופש כמושג פוליטי   ד"ר אסף שרון   מועד א : 14/03/2019 בשעה : 13:00 ; יש להחזיר למזכירות החוג, אין מועד נוסף

עבודה   שיעור יסוד - פילוסופיה הודית בת זמננו   פרופ' דני רוה   מועד א : 14/03/2019 בשעה : 13:00 ; יש להחזיר למזכירות החוג, אין מועד נוסף

עבודה   שיעור קריאה באריסטו, "אתיקה ניקומאכית"   ד"ר שרון וייסר   מועד א : 14/03/2019 בשעה : 13:00 ; יש להחזיר למזכירות החוג, אין מועד נוסף

עבודה   שיעור קריאה באריסטו, "פוליטיקה" ובמקיאוולי, "הנסיך"   מר יובל איתן   מועד א : 14/03/2019 בשעה : 13:00 ; יש להחזיר למזכירות החוג, אין מועד נוסף

עבודה   שיעור קריאה בפרגה   ד"ר עפרה רכטר   מועד א : 14/03/2019 בשעה : 13:00 ; יש להחזיר למזכירות החוג, אין מועד נוסף

עבודה   שיעור קריאה ברנסייר, "חלוקת החושי"   גב' קרן שחר   מועד א : 14/03/2019 בשעה : 13:00 ; יש להחזיר למזכירות החוג, אין מועד נוסף

עבודה סמינריונית   Explanation in Science and in Metaphysics   ד"ר דוד קובץ'   05/05/2019  13:00     
עבודה סמינריונית   Puzzles about persons   ד"ר דוד קובץ'   05/05/2019  13:00     
עבודה סמינריונית   החוק הלא כתוב: הסדר וצלו   ד"ר יובל קרמניצר   05/05/2019  13:00     
עבודה סמינריונית   הסטואים על העולם, האלים והגורל   ד"ר שרון וייסר   05/05/2019  13:00     
עבודה סמינריונית   מושג האדם בהגות של מרקס   פרופ' צבי טאובר   05/05/2019  13:00     
עבודה סמינריונית   עמנואל לוינס: מובן, אחרות, אהבה   פרופ' חגי כנען   05/05/2019  13:00     
עבודה סמינריונית   פילוסופיה הודית באינטרנט   פרופ' דני רוה   05/05/2019  13:00     
עבודה סמינריונית   פילוסופיה ומלנכוליה   ד"ר עילית פרבר   05/05/2019  13:00     
עבודה סמינריונית   שפינוזה והאידיאליזם הגרמני   פרופ' אלי פרידלנדר ,ד"ר נועה נעמן צאודרר   05/05/2019  13:00     
עבודה סמינריונית   תיאוריות של משמעות לשונית - סוגיות עכשוויות   פרופ' אלי דרזנר   05/05/2019  13:00     

סמסטר ב'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   מבוא לפילוסופיה במאה התשע-עשרה   ד"ר עילית פרבר   18/06/2019  09:00  21/07/2019  09:00 
בחינה   מבוא לפילוסופיה הודית   פרופ' דני רוה   19/06/2019  09:00  22/07/2019  09:00 
בחינה   מבוא לפילוסופיה חדשה   פרופ' צבי טאובר   21/06/2019  09:00  25/07/2019  09:00 
בחינה   שיעור יסוד - ביקורת הדת בכתבי פרויד   פרופ' צבי טאובר   24/06/2019  09:00  28/07/2019  09:00 
בחינה   Introduction to Theory of Ethics   ד"ר איתי שניר   26/06/2019  09:00  30/07/2019  09:00 
בחינה   שיעור יסוד - האלים בפילוסופיה עתיקה   ד"ר שרון וייסר   28/06/2019  09:00  01/08/2019  09:00 
בחינה   מבוא לפילוסופיה של השפה   פרופ' אלי דרזנר   30/06/2019  13:00  05/08/2019  09:00 
בחינה   מבוא לאסתטיקה   פרופ' חגי כנען   03/07/2019  09:00  12/08/2019  13:00 
בחינה   מבוא לפילוסופיה יוונית   ד"ר שרון וייסר   07/07/2019  13:00  08/08/2019  09:00 
בחינה   מבוא לפילוסופיה של הדת   ד"ר נחמה ורבין   10/07/2019  09:00  16/08/2019  09:00 
בחינה   שיעור יסוד - פילוסופיה דרך פרדוקסים   פרופ' רות ויינטראוב   15/07/2019  09:00  15/08/2019  09:00 
בחינת בית   שיעור יסוד - חיי המעש: פילוסופית הפעולה של חנה ארנדט   גב' עלמה יצחקי   מועד א : 01/07/2019 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 24.6.2019 שעת לקיחה 09:00

מועד ב : 06/08/2019 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 30.7.2019 שעת לקיחה 09:00

בחינת בית   שיעור יסוד - מטפיזיקה: מושגי יסוד   ד"ר ירון סנדרוביץ   מועד א : 07/07/2019 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 30.6.2019 שעת לקיחה 09:00

מועד ב : 12/08/2019 בשעה : 09:00 ; תאריך לקיחה 5.8.2019 שעת לקיחה 09:00

בחינת בית   שיעור יסוד - Introduction to the Philosophy of Mind   ד"ר דוד קובץ'   מועד א : 21/07/2019 בשעה : 09:00 ; תאריך לקיחה 14.7.2019 שעת לקיחה 09:00

מועד ב : 19/08/2019 בשעה : 09:00 ; תאריך לקיחה 12.8.2019 שעת לקיחה 09:00

עבודה   ק"מ: דקארט   גב' דפנה מרק ,מר איתמר פופליקר ,מר אלון דויד פילוסוף ,מר יהונתן שמילוביץ   14/07/2019  13:00     
עבודה   פילוסופיה של הדת - שיעור המשך   ד"ר נחמה ורבין   מועד א : 02/09/2019 בשעה : 13:00 ; יש להחזיר למזכירות החוג, אין מועד נוסף

עבודה   שיעור יסוד - פרקים באסתטיקה הודית   פרופ' דני רוה   מועד א : 02/09/2019 בשעה : 09:00 ; יש להחזיר למזכירות החוג, אין מועד נוסף

עבודה   שיעור יסוד: סימבולים: שפה, חישוב, מחשבה   פרופ' אלי דרזנר   מועד א : 02/09/2019 בשעה : 13:00 ; יש להחזיר למזכירות החוג, אין מועד נוסף.

עבודה   שיעור קריאה בדאיה קרישנה, "אמנות הקונצפטואלי"   מר דור מילר   מועד א : 02/09/2019 בשעה : 13:00 ; יש להחזיר למזכירות החוג, אין מועד נוסף

עבודה   שיעור קריאה בהגל, "לוגיקה"   מר אמיר ירצקי   מועד א : 02/09/2019 בשעה : 13:00 ; יש להחזיר למזכירות החוג, אין מועד נוסף

עבודה   שיעור קריאה בהיידגר, "מהי חשיבה?"   מר תום מרגלית   מועד א : 02/09/2019 בשעה : 13:00 ; יש להחזיר למזכירות החוג, אין מועד נוסף

עבודה   שיעור קריאה בויטגנשטיין, "על הוודאות"   מר אורן רוז   מועד א : 02/09/2019 בשעה : 13:00 ; יש להחזיר למזכירות החוג, אין מועד נוסף

עבודה סמינריונית   Dangers to Knowledge: Everyday Skepticism   ד"ר דוד קובץ'   22/09/2019  13:00     
עבודה סמינריונית   אריסטו על התהוות החיים   פרופ' אורנה הררי ,פרופ' חוה יבלונקה   22/09/2019  13:00     
עבודה סמינריונית   ויטגנשטיין הפוסט-טרקטטי   ד"ר ענת מטר   22/09/2019  13:00     
עבודה סמינריונית   ידע אפריורי   פרופ' רות ויינטראוב   22/09/2019  13:00     
עבודה סמינריונית   סוגיות במטא-סמנטיקה: הוליזם וקדימות המשפט   פרופ' אלי דרזנר   22/09/2019  13:00     
עבודה סמינריונית   על החיים ועל המוות   ד"ר יאיר לוי   22/09/2019  13:00     
עבודה סמינריונית   על טבע האדם   פרופ' צבי טאובר   22/09/2019  13:00     
עבודה סמינריונית   על טינה וסליחה: קריאה בכתביו של ז'אן אמרי   ד"ר עילית פרבר   22/09/2019  13:00     
עבודה סמינריונית   פילוסופיה פוליטית של השפה   ד"ר ענת מטר   22/09/2019  13:00     
עבודה סמינריונית   פנומנולוגיה של הזמן   ד"ר ירון סנדרוביץ   22/09/2019  13:00     
עבודה סמינריונית   פרספקטיבות של חופש בפילוסופיה הודית   פרופ' דני רוה   22/09/2019  13:00     
עבודה סמינריונית   קאנט ובעיית האינטואיציה   ד"ר עפרה רכטר   22/09/2019  13:00     
עבודה סמינריונית   שפינוזה: הדרך אל החירות   ד"ר נועה נעמן צאודרר   22/09/2019  13:00     

בהצלחה בבחינות