פירוט הקורסים

קורסי לימודי תעודה בתרגום ובעריכת תרגום - התכנית לא תיפתח בשנת תשע"ט.

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.