תנאי הקבלה

יתקבלו תלמידים בעלי תואר ראשון מכל הפקולטות, שסיימו את לימודיהם בציון "טוב" (80) לפחות, ויוכיחו את התאמתם לתוכנית.

כל המועמדים יידרשו להיבחן בבחינת מיון בתרגום,שתעמוד על יכולתם בתרגום ובהבעה. בעברית תידרש רמה של דובר ילידי, לרבות יכולת כתיבה וניסוח. באנגלית תידרש רמה גבוהה.