מזכירות החוג

מנהלה

התוכנית מתקיימת במסגרת בית הספר למדעי התרבות.

ראש התוכנית - ד"ר רן הכהן

מזכירת תוכנית ללימודי תעודה בתרגום ובעריכת תרגום - גב' באטריס תלמי.

המזכירות:
בניין גילמן, חדר 479א', טל': 03-6407804, פקס': 03-6407909

קבלת קהל:

יום ב' - 8:30-15:30

יום ג' - 8:30-15:30

יום ה' - 8:30-15:30

 

דוא"ל: 
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

אתר התוכנית באינטרנט:
  http://humanities.tau.ac.il/tirgum/