כללי

להלן תיאור מתכונת הלימודים במסלולי התואר השני:

המסלול המחקרי (כולל עבודת גמר)

המסלול העיוני (ללא עבודת גמר)

תנאי קבלה:

תנאי קבלה:

סיום תואר ראשון בציון ממוצע של 80 לפחות

סיום תואר ראשון בציון ממוצע של 80 לפחות

חובות הלימוד:

חובות הלימוד:

28 ש"ס

36 ש"ס

כתיבת עבודה סמינריונית אחת

כתיבת שתי עבודות סמינריוניות

כתיבת עבודת גמר

בחינת גמר

השגת "פטור" בשפה זרה שנייה* (חובה)

השגת "פטור" בשפה זרה שנייה* (נתון לשיקול הדעת של החוג)

 
 
* על תלמיד הרשום ללימודי שפות לקבל ציון חיובי בקורס.
  תלמיד שלא יבטל את רישומו לקורס במועד ו/או יכשל בקורס - יחוייב בתשלום עבור הקורס.

http://www.tau.ac.il/tuition-booklet-4/?tab=2