כללי

בית הספר למדעי התרבות ע"ש שירלי ולזלי פורטר משמש מסגרת ללימודי התואר השלישי, למחקר ולפעילות אקדמית בתחומים השונים של חקר התרבות. במסגרת פעילותו תומך בית הספר בקיום סדנאות וכנסים מדעיים ומסייע לתלמידי המחקר במלגות שונות.

בית הספר מאגד בתוכו את הפעילות המחקרית של החוגים הבאים:
אנגלית ולימודים אמריקנים, לימודי הערבית והאסלאם, התוכנית לתרבות צרפת, לימודים קלאסיים, ספרות, מגדר, היחידה למחקר התרבות, התוכנית למחקר תרבות הילד והנוער.
לימודי המחקר פתוחים גם עבור תלמידים שסיימו תואר שני בחוג לסוציולוגיה במסלול המחקרי בהקשרים של מחקר התרבות. 


מועמד המבקש להתקבל ללימודי תואר שלישי חייב להיות בעל תואר שני מאוניברסיטה מוכרת בציון 85 ומעלה בתזה ובתואר השני, למצוא מנחה בדרגת מרצה בכיר ומעלה, באחת מהדיסציפלינות המצוינות מעלה. 
פירוט לגבי תנאי הקבלה לתואר שלישי ניתן למצוא תחת הנחיות הוועדה היחידתית לתלמידי המחקר בבית הספר למחקר התרבות והנחיות לרישום תלמיד חדש ( להלן הקישור לאתר בית הספר - https://humanities.tau.ac.il/culture-school/

 

מכונים וקתדראות:

המכון לפואטיקה וסמיוטיקה ע"ש פורטר

הקתדרה לסמיוטיקה ע"ש פורטר

הקתדרה לתיאוריה של התרגום ע"ש ברנשטיין

הקתדרה לפואטיקה ותקשורת ע"ש ארצט

הקתדרה לספרות ערבית ע"ש הלמוס


בית הספר הוקם בשנת 1986 ביזמתו של פרופ' איתמר אבן-זהר, אשר כיהן כראש בית הספר.
פרופ' מישל קאהן היא ראש בית הספר הנוכחית. 

לימודי התואר השלישי מתנהלים בהתאם לתקנון האוניברסיטאי ובהתאם להנחיות הוועדה היחידתית לתלמידי המחקר של בית הספר. ניתן לעיין בתקנונים באתר בית הספר.

פרטים מלאים על בית הספר - מוסדותיו, מגמות הלימודים בו, התקנונים לתואר השלישי, פרטים על תנאי קבלה, הליך ההרשמה, מהלך הלימודים, הליך הגשות הצעות ועבודות מחקר, שאלות ותשובות בענייני התואר השלישי וטפסים שונים, וכן קישורים לתוכניות הלימודים לתואר השני וללימודי התעודה המתקיימות בו, ניתן לקבל באתר בית הספר:

http://humanities.tau.ac.il/culture-school/