לימודי תואר שלישי -חשוב לדעת

1. משך הלימודים לתואר השלישי הוא חמש שנים (ניתן לקבל אורכה לשנה שישית).

2. תלמידי התואר השלישי חייבים ב 8 ש"ס מקורסי התואר השני בציונים של 85 ומעלה.

3. פרטים ותקנון לגבי לימודי התואר השלישי ניתן למצוא באתר בית הספר למדעי התרבות- https://humanities.tau.ac.il/culture-school/phd-takanon