מוסדות בית-הספר והמזכירות

ראש בית הספר - פרופ' מישל קאהן 
רכזת בית הספר - גב' רויטל צפורי
מזכירת תארים מתקדמים - עדנה דר 

ועדות בית הספר:

הוועדה היחידתית לתלמידי המחקר
פרופ' מישל קאהן – יו"ר                   
פרופ' רות רונן
פרופ' מלאת שמיר
פרופ' גלילי שחר
פרופ' נאסר בסל
פרופ' ישעיהו שן
פרופ' ג'וליה הורבט                                       

                                             

הוועדה לתלמידי המחקר מטפלת בתלמידי המחקר של בית הספר. היא מאשרת את הרישום, ההנחיה, הצעות המחקר ועבודות הדוקטורט. החלטות ועדת המחקר טעונות אישור הוועדה האוניברסיטאית לתלמידי מחקר. הוועדה מתמנה על ידי מועצת הפקולטה למדעי הרוח. יו"ר הוועדה הוא בדרך כלל ראש בית הספר למדעי התרבות.


ועדת המלגות 
 
פרופ' מישל קאהן – יו"ר                    
פרופ' מחמוד גנאים
פרופ' שירלי שרון-זיסר
ד"ר אורי כהן
 
ועדת המלגות עוסקת בחלוקת מלגות לתלמידי בית הספר מההקצבות העומדות לרשות בית הספר. הוועדה מתמנה על ידי ראש בית הספר למדעי התרבות.
                                          
 
פרטים על הוועדות והסברים על הגשת בקשות נמצאים באתר בית הספר:
http://humanities.tau.ac.il/culture-school/

 


רכזת בית הספר למדעי התרבות - גב' רויטל ציפורי 

מזכירת תארים מתקדמים – גב' עדנה דר  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
                                        דוא"ל:          This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

בניין גילמן, חדר 480, טל': 03-6409325, 03-6409880 ; פקס: 03-6407909

קבלת קהל: בימים א', ג', ד', ה'- בין השעות 10:30 - 13:00
                  יום ב'  15:00-10:00

 
אתר בית הספר באינטרנט:
http://humanities.tau.ac.il/culture-school/