כללי

בית הספר להיסטוריה ע"ש צבי יעבץ הוא המרכז האוניברסיטאי לחקר היסטוריה ותרבות בשלוש זירות עיקריות: עוסק ב"מערב" (אירופה והאמריקות), במזרח התיכון ובאפריקה ובמזרח אסיה. ביה"ס מאגד בתוכו שלושה חוגים (החוג להיסטוריה כללית, החוג להיסטוריה של המזה"ת ואפריקה והחוג ללימודי מזרח אסיה) ומספר מכונים ומרכזי מחקר. לבית הספר להיסטוריה משתייכים חוקרים מרכזיים בארץ שלהם מוניטין בארץ ובעולם ומספר רב של תלמידים לתארים מתקדמים. ביה"ס הוא מקום של סקרנות אינטלקטואלית, פתיחות ושותפות בין מורים ותלמידים.

פרטים נוספים וכן לוח אירועים המתעדכן באורח שוטף, ניתן למצוא באתר בית הספר:

http://www.tau.ac.il/humanities/history-school