מוסדות ומזכירות ביה"ס

ראש בית הספר להיסטוריה:

פרופ' אביעד קליינברג, ראש בית הספר ויו"ר ועדות תלמידי מחקר ומלגות.


ועדת תלמידי מחקר:

הגוף המרכזי בניהול מחקרי הד"ר בביה"ס. בוועדה ששה חברים.

חברי ועדת תלמידי המחקר היחידתית הם:
פרופ' אביעד קליינברג (יו"ר) 
פרופ' יונתן פרייס
ד"ר חררדו לייבנר
פרופ' מירי שפר-מוסנזון
פרופ' יואב אלון
פרופ' גליה פת-שמיר
פרופ' מאיר שחר

 

ועדת מלגות:

הגוף הבודק פניות ובקשות להענקת מלגות קיום, ממיינן ומדרג אותן. הוועדה מתכנסת בכל שנה בחודש מאי, כדי לקבוע את אופן חלוקתן של מלגות הקיום.

חברי ועדת המלגות הם:
פרופ' אביעד קליינברג (יו"ר) 
פרופ' יונתן פרייס (החוג להיסטוריה כללית)
ד"ר נעמה כהן הנגבי (החוג להיסטוריה כללית)
פרופ' מאיר ליטבק (החוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה) 
ד"ר עמוס נדן (החוג להיסטוריה של המזה"ת ואפריקה)
פרופ' גליה פת- שמיר (החוג ללימודי מזרח אסיה)
ד"ר אורי סלע (החוג ללימודי מזרח אסיה)

 

מזכירות בית הספר:

אילת שלו ארטו, רכזת מנהלית של בית הספר 

דוא"ל:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

יעל לוי, מזכירת תלמידי מחקר

דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


בניין גילמן, חדר 381

טלפון: 03-6409625      פקס: 03-6409469


קבלת קהל בימים א', ד', ה', בין השעות: 14:00-09:30

יום ב', בין השעות: 15:00-09:30

יום ג' - אין קבלת קהל

 אתר האינטרנט של בית הספר: http://humanities.tau.ac.il/history-school/he