תנאי הקבלה ומהלך הלימודים

לביה"ס מתקבלים תלמידים בעלי תואר מ"א מוכר (בציון 80 ומעלה כשהציון על עבודת הגמר הוא 85 לפחות).תלמידי מ"א שהצטיינו במהלך שתי שנות לימודיהם לתואר השני, יוכלו להתקבל למסלול הישיר לד"ר לאחר שהשלימו לפחות 20 ש"ס מלימודי התואר השני בציון ממוצע 90 ועבודה סמינריונית אחת לפחות בציון 95 ומעלה. המסלול הישיר מאפשר לתלמידי מחקר לקצר את משך הזמן הנדרש להשלמת הדרישות לקבלת התואר. מסלול זה מיועד לסטודנטים/יות מצטיינים בלבד.במהלך הלימודים יוענק לתלמידי המסלול הישיר גם תואר מ"א, כדי שיהיו בעלי תואר אם מסיבה כלשהי לא יעלה בידם להשלים כנדרש את עבודת הד"ר.


מהלך הלימודים ולימודי השלמה:

עבודות המחקר של התלמידים נידונות בשלבים השונים שלהם בסמינרים לדוקטורנטים ובפורומים אחרים, שם מתקיימים גם דיונים רחבים על מתודולוגיות ותיאוריות מחקריות. תלמידים הלומדים לתואר שלישי נדרשים להשתתף ב 8 ש"ס במהלך לימודיהם ולהשיג ציון של 85 לפחות בקורסים אלו. קורסים אלו יילקחו מתוך מבחר הקורסים המוצע ע"י תכניות הלימוד לתואר שני בחוגי בית הספר. כמו כן בכל שנה מתקיים סמינר בית ספרי בהיקף של 2 ש"ס, אשר בו יש להשתתף לפחות פעם אחת במהלך התואר .

ידיעת שפות זרות נוספות מעבר לאנגלית מהווה נדבך חשוב בהשכלה המצופה מתלמידי בית הספר. יש להירשם ולהגיע לרמת פטור מתחילים + מתקדמים בשפה זרה מערבית. הדבר נעשה ביחידה לשפות זרות באוניברסיטה. (אלא אם יש פטור בשפה זרה מערבית נוספת לאנגלית מתואר קודם).


שלבי הלימודים:

מסלול  הלימודים לתואר שלישי נחלק לשני שלבים:

שלב א': בו ירכשו הסטודנטים כלים מקצועיים לביצוע המחקר (הכשרה דיסציפלינארית, מתודולוגית, לשונית), ויגבשו נושא לעבודת המחקר שלהם. בתום שלב זה, יגישו הצעת מחקר לאישור הוועדה לתלמידי מחקר של ביה"ס והוועדה האוניברסיטאית לתלמידי מחקר. את הצעת המחקר, יגישו התלמידים תוך שנה מיום קבלתם לשלב א'.

שלב ב': בו ימשיכו הסטודנטים במחקרם ויכתבו את עבודת הדוקטורט. בתום הכתיבה תוגש העבודה לשיפוט. התקופה הקצובה להשלמת כתיבת העבודה היא חמש (5) שנים ממועד תחילת הלימודים, ובכל מקרה לא מעבר לתקופה המאושרת על-ידי ועדת תלמידי המחקר.