תוכניות הלימודים

 תוכנית "אופקים" ללימודי היהדות כתרבותתוכנית מלגות לתלמידים מצטיינים בלימודי היהדות כתרבות

בראשותו של פרופ' רון מרגולין

 

התכנית לא תיפתח בשנה"ל תשע"ט