מוסדות בית הספר

ראש בית הספר - פרופ' ורד נעם

רכזת בית הספר - ענת ציון

מזכירת בית הספר ומזכירת תלמידי מחקר - ליאת ניסנוב

 

ראשי החוגים:

החוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום - פרופ' יובל גדות
החוג להיסטוריה של עם ישראל - פרופ' מוטי גולני 
החוג ללשון העברית ולבלשנות שמית - פרופ' משה מורגנשטרן
החוג למקרא - פרופ' נועם מזרחי
החוג לפילוסופיה יהודית ותלמוד - פרופ' אדם אפטרמן