מזכירות ביה"ס

מזכירות בית הספר: בניין רוזנברג, קומה ג', חדרים 304, 304 א'

טל': 03-6409275, 03-6409096 פקס':03-6407031


שעות הקבלה:

יום א' בשעות 15:00-09:00

ימים ב'-ה' בשעות 09:00 - 14:00

דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


אתר ביה"ס למדעי היהדות:

http://humanities.tau.ac.il/jstudies/