מלגות

בית הספר מעניק מלגות לתלמידי התואר השני והשלישי מקרנות ומתרומות . לקראת שנת הלימודים תשע"ט העניק בית הספר עשרות מלגות לכיסוי שכר הלימוד לתלמידי תואר שני מצטיינים, במסגרת מלגות בלבן-גלס.