ועדות בית הספר

1. פורום ראשי החוגים, המתפקד כוועדת הוראה.     
2. הוועדה היחידתית לתלמידי מחקר במדעי היהדות וארכיאולוגיה  ("ועדת דוקטורנטים").  
3. ועדת מלגות.

הוועדה היחידתית לתלמידי מחקר במדעי היהדות וארכיאולוגיה
ועדה זו מרכזת את מערך הקבלה, הלימודים והמחקר לתלמידי התואר השלישי במדעי היהדות. הוועדה דנה בהצעות מחקר של מועמדים ומועמדות ללימודי התואר השלישי, מסדירה את אישורן קודם לכתיבתן, עוקבת אחרי התקדמות המחקרים וממליצה על אישורם לאחר השלמתם, משנמצאו ראויים לזכות את כותביהם בתואר "דוקטור לפילוסופיה".

חברי הוועדה
פרופ' ורד נעם (יו"ר)
פרופ' שלמה יזרעאל
פרופ' יובל רוטמן
פרופ' יורם כהן
פרופ' רונית מרוז 
פרופ' נועם מזרחי 


ועדת מלגות

ועדה זו מרכזת ודנה בכל מלגות בה"ס הפנימיות והחיצוניות*

חברי הוועדה
פרופ' ורד נעם (יו"ר)
פרופ' אדם אפטרמן
פרופ' יחזקאל מוצפי
פרופ' נועם מזרחי
פרופ' אברהם גופר
ד"ר מעוז כהנא            

*את דיוני המלגות מקרן יורן שניצר מרכזת פרופ' דינה פורת


הועדה האקדמית המלווה של כתב העת "תעודה"

חברי הוועדה
פרופ' ורד נעם (יו"ר)
פרופ' ישי רוזן-צבי
פרופ' דוד אסף
פרופ' דלית רום-שילוני
פרופ' יורי כהן
פרופ' משה מורגנשטרן