סגל ההוראה

חוג פילוסופיה

המכון להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות ע"ש כהן

בלשנות

לימודים קוגניטיבים של השפה ושימושיה

  • ד"ר אורנה פלג ( ראש התכנית ללימודים קוגנטיבים של השפה )
  • ד"ר תמר דגני
  • ד"ר רמה עמישב
  • ד"ר נועה שובל

לימודי מדעי הדתות