כללי

  • הדפסה
התוכנית מציעה לימודים מתקדמים בתחומי הלימודים הקוגניטיביים של השפה ושימושיה והכשרת תלמידים לתכנן ולבצע מחקרים בתחומים אלה. נושאי הלימוד כוללים תחומי ידע כמו חקר השיח והשימוש בשפה (פרגמטיקה), פסיכו-בלשנות (הבנת שפה, הפקת שפה ורכישת שפה) והיבטים מוחיים של השפה. התוכנית מאפשרת לתלמידיה לבחור גם תחומים אחרים הקשורים לשפה מחוגים אחרים בקמפוס.