מנהלה

התוכנית היא באחריות מנהלית של בית-הספר לפילוסופיה, בלשנות ולימודי מדע.

ראש התוכנית: פרופ' אורנה פלג

רכזת ניהולית: גב' נאוה ויינשטוק, דוא"ל:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
מזכירת התוכנית: גב' הדס פארן, דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
המזכירות: בניין גילמן חדר 435, טל':  073-3804797

קבלת קהל: בימים א', ג', בין השעות 09:30 - 12:30
                  יום ד'          בין השעות  15:00-11:00