תנאי הקבלה ומהלך הלימודים

לביה"ס מתקבלים תלמידים בעלי תואר מ"א מוכר (בציון 85 ומעלה כשציון עבודת הגמר הוא 85 לפחות).

תלמידי מ"א מצטיינים במיוחד, יוכלו להתקבל למסלול ישיר לדוקטורט. המסלול הישיר מאפשר לתלמידי מחקר לקצר את משך הזמן הנדרש להשלמת הדרישות לקבלת התואר. מסלול זה מיועד לסטודנטים/יות מצטיינים בלבד. במהלך הלימודים יוענק לתלמידי המסלול הישיר גם תואר מ"א, כדי לא להשאירם בלא תואר אם מסיבה כלשהי לא יעלה בידם להשלים כנדרש את עבודת הדוקטור. לפרטים נוספים על תנאי הקבלה ועל המסלול הישיר ראו בעמוד מידע שימושי למועמדים.


מהלך הלימודים ולימודי השלמה:

תלמידים הלומדים לתואר שלישי נדרשים במהלך לימודיהם להשתתף בשני קורסים סמינריונים ( 8 שעות לימוד סמסטריאליות) ובשני קורסים מתודולוגיים (4 שעות סמסטריאליות). פירוט הקורסים המתודולוגיים המוצעים על ידי ביה"ס ניתן למצוא בידיעון.ידיעת שפות זרות נוספות מעבר לאנגלית מהווה נדבך חשוב בהשכלה המצופה מתלמידי ביה"ס. התלמידים יידרשו להוכיח שליטה ברמת מתקדמים בשפה נוספת.

תלמידים שאינם בעלי תואר מ"א באחד מן התחומים הבאים: בלשנות, לימודים קוגניטיביים, מדעי הדתות, היסטוריה ופילוסופיה של המדע, או פילוסופיה כללית, נדרשים ללימודי השלמה, על-פי תכנית אישית הנקבעת בשיתוף עם המנחה ומאושרת על-ידי ביה"ס.

 

בנוסף להיצע המגוון בביה"ס, יכולים התלמידים להירשם לקורסים הניתנים בבתי הספר האחרים בפקולטה ובפקולטות האחרות.


שלבי הלימודים:

מסלול הלימודים לתואר שלישי נחלק לשני שלבים:

שלב א': בו ירכשו הסטודנטים כלים מקצועיים לביצוע המחקר (הכשרה דיסציפלינארית, מתודולוגית, לשונית), ויגבשו נושא לעבודת המחקר שלהם. בתום שלב זה, יגישו הצעת מחקר לאישור הוועדה לתלמידי מחקר של ביה"ס והוועדה האוניברסיטאית לתלמידי מחקר. טופס הנחיות לכתיבת הצעת המחקר וטופס מתאים להגשתה ניתן להוריד בעמוד "מידע שימושי לסטודנטים" באתר ביה"ס.

שלב ב': בו ימשיכו הסטודנטים במחקרם ויכתבו את עבודת המחקר. בתום הכתיבה תוגש העבודה לשיפוט. התקופה הקצובה להשלמת כתיבת העבודה היא חמש (5) שנים ממועד תחילת הלימודים, ובכל מקרה לא מעבר לתקופה המאושרת על-ידי ועדת תלמידי המחקר.


לימודי בתר-דוקטורט:

ביה"ס מציע בכל שנה מלגה למשתלם בתר-דוקטורט. במהלך השנה, יכול מקבל המלגה לשלב עיסוק בתחומי המחקר שלו ואינטראקציה עם חברי הסגל והסטודנטים, המלגה מוענקת על בסיס מצויינות והבטחה אקדמית. מועמדים צריכים להיות בעלי דוקטורט ורקע מוכח של הישגים אקדמיים יוצאי דופן.

פרטים מלאים על תכנית הלימודים לתואר שלישי ניתן למצוא באתר ביה"ס:

https://humanities-cms.tau.ac.il/philosophy-school/about-general-page