קורסי תוכנית לתואר השני במדעי הדתות.

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

בית-הספר לפילוסופיה

תכנית לתואר השני במדעי הדתות

לימודי השלמות

קורסי חובה

סמסטר א'

0697100201 - מבוא למדעי הדתות: אנתרופולוגיה וסוציולוגיה של הדת

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אהרון אנגלברגסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00גילמן305

סמסטר ב'

0697101001 - מבוא למדעי הדתות: פילוסופיה ופסיכולוגיה של הדת**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' רון מרגוליןסמסטר ב'שיעורד'16:00–18:00גילמן305
** חובה ללמוד את התרגיל הצמוד

0697100501 - תרגיל במבוא למדעי הדתות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ברברה מאיירסמסטר ב'תרגילד'12:00–14:00גילמן305

לימודי התואר השני

סמינריוני חובה לתואר שני

** כל תלמיד חייב במסגרת התואר,

**קורס אחד הקשור ביהדות, אחד בנצרות, אחד באסלאם

** ואחד בדת לא מונותיאיסטית

שנתי

0697419801 - סמינר מחלקתי: קבוצות דתיות בישראל

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אוריה שביטסמסטר א'+ב'סמינרד'18:00–20:00גילמן449

סמסטר א'

0697411301 - מבוא לדתות עולם

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ברברה מאיירסמסטר א'סמינרד'12:00–14:00גילמןא361

סמינריוני בחירה לתואר שני של מורי התכנית

שנתי

0697412001 - מלאכים ושדים במבט השוואתי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' גדעון בוהקסמסטר א'+ב'סמינרב'16:00–18:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)

סמסטר א'

0697406001 - חומר ותודעה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רונית רותםסמסטר א'סמינרג'14:00–16:00גילמן262

0697412101 - הדקדוק הפנימי של הנצרות 2 תורת השילוש

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ברברה מאיירסמסטר א'סמינרד'10:00–12:00גילמן450

0697412201 - עבודת שדה בחקר קבוצות דתיות: אתגרים דילמות ודרכי פעולה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר סימה זלצברגסמסטר א'סמינרד'16:00–18:00דן-דוד210

0697407801 - פונדמנטליזם אסלאמי במבט השוואתי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אוריה שביטסמסטר א'סמינרא'14:00–18:00גילמן449

0697110701 - occulture

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ג'ולי חאג'ססמסטר א'שיעורג'12:00–14:00גילמן362

סמסטר ב'

0697412301 - הורות בהגות יהודית ונוצרית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ברברה מאיירסמסטר ב'סמינרב'10:00–14:00גילמן450

** פתוח גם לתלמידי תואר ראשון

0697412401 - סבל ושחרור בפילוסופיה של הדת: סמינר מחקר וכתיבה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר נחמה ורביןסמסטר ב'סמינרג'12:00–16:00גילמן450

0697412501 - הציונות הדתית: תיאולוגיה, אידיאולוגיה ומגדר

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
דר' שרה זלצברגסמסטר ב'סמינרד'14:00–16:00גילמן317
**במסגרת ההקבצים הבין-תחומיים בתכנית הרב-תחומית
** הקבץ לימודי דתות
** http://humanities.tau.ac.il/yedion/15-16/groups/general/i

סמינרים לתואר שני-מחוגים אחרים

** יש לבדוק דרישות קדם בסילבוסים של הקורסים

מתוך החוג לפילוסופיה יהודית

0616351001 - מעמד האשה ביהדות הבית השני

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מיכאל מאךסמסטר ב'סמינרא'16:00–18:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)
ד"ר מיכאל מאךסמסטר ב'סמינרד'16:00–18:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)

מתוך החוג למקרא

0612601401 - טקסט, קנון ופרשנות המקרא: תולדות היצירה היהודית על המקרא

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מאירה פוליאקסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00רוזנברג107

0621603301 - רומא ואיראן הססאנית: יחסים פוליטיים, תרבותיים ודתיים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דומניקו אגוסטיניסמסטר א'סמינרד'18:00–20:00גילמן497

0631417101 - דת, הגירה וגלובליזציה בראי הקולנוע

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אוריה שביטסמסטר ב'סמינרה'12:00–16:00גילמן262

0671100101 - ארכיאולוגיה מהי?

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' שלמה בונימוביץסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00גילמן281

0677406801 - ממשפחה יהודית למשפחה ישראלית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אורית רוזיןסמסטר א'סמינרג'16:00–20:00קרטר203 חדר מורים

0677406401 - מעמדה של האישה היהודיה בימי הביניים באשכנז

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' שמחה גולדיןסמסטר א'סמינרה'10:00–14:00קרטר203 חדר מורים

0659246801 - לאחר מות האל, שאלת המשמעות במאה ה-20

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' שטרנגר קרלוסמסטר א'סמינרה'18:00–20:00גילמן320 ע"ש אלקוב

0687447601 - הלוטוס בגני:דתות יפן בראי הספרות, השירה ואמנויות הבמה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אירית אורבוךסמסטר ב'סמינרג'14:00–18:00גילמן323 ע"ש אלקוב

ביה"ס לפילוסופיה, בלשנות ולימודי מדע

סמינרים לדוקטורנטים

0640111101 - מועדון כתבי עת

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' יוסף שורץסמסטר א'+ב'סמינרב'16:00–18:00לא נדרשת כיתהלא לשיבוץ

0640111201 - סמינר דוקטורנטים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יאיר לויסמסטר א'+ב'סמינרד'16:00–18:00גילמן458 חדר עיון ע"ש