תנאי קבלה

1. יתקבלו בעלי תואר ראשון מוכר שסיימו לימודים אלה בציון "טוב" (80) לפחות.

2. אפשר שעל התלמידים יוטלו חובות של לימודי השלמה בכפוף להחלטת ראש התכנית. היקף לימודי ההשלמה ותוכנם ייקבעו בידי ראש התוכנית בהתאם ללימודיו הקודמים של כל תלמיד. עמידה בחובות לימודי השלמה אלה בציון ממוצע של 80 לפחות היא תנאי הכרחי להמשך הלימודים בתוכנית.