ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

תואר ראשון - מסלול ספרות אנגלית

קורס מבוא / קורסי עומק ( מסגרת 125) (הערות)

0626150001 - מבוא לתרבות אמריקה Intro to American Culture

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ספנסר מוריסוןסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00ווב001
ד"ר ספנסר מוריסוןסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00ווב001

0626127801 - מבוא לתרבות אנגליה א' Introduction to British Culture 1

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יונתן סטבסקיסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00ווב001
ד"ר יונתן סטבסקיסמסטר ב'שיעורה'10:00–12:00ווב001

קורסי תיאוריה / עומק ( מסגרת 126 )

0626121701 - ניתוח שירה Poetry Analysis

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רועי טרטקובסקיסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00ווב001
ד"ר רועי טרטקובסקיסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00ווב001

0626120801 - ניתוח סיפורת Narrative Analysis

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אילנה גומלסמסטר ב'שיעורא'12:00–14:00ווב001
פרופ' אילנה גומלסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00רוזנברג001

0626125001 - מבוא לתיאוריה Introduction to Theory

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ניר עברוןסמסטר ב'שיעורא'14:00–16:00ווב001
ד"ר ניר עברוןסמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00ווב001
הערות קורס מבוא / קורסי עומק ( מסגרת 125)
 • מסגרת 131 מיועדת לסטונדטים אשר החלו מתש"ף

קורס כתיבה/ יסודות הומניסטים (מסגרת 127 /130) (הערות)

0626114201 - Basic Academic Writing in English-- מיומנויות יסוד

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' אנה קיסין שכטרסמסטר א'שו"תב'10:00–12:00רוזנברג211
גב' אנה קיסין שכטרסמסטר א'שו"תה'10:00–12:00רוזנברג211

0626114202 - Basic Academic Writing in English-- מיומנויות יסוד

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' אנה קיסין שכטרסמסטר א'שו"תב'12:00–14:00רוזנברג209
גב' אנה קיסין שכטרסמסטר א'שו"תה'12:00–14:00רוזנברג211

או

0626114203 - Basic Academic Writing in English-- מיומנויות יסוד

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' לואיס חייטסמסטר א'שו"תא'16:00–18:00רוזנברג209
גב' לואיס חייטסמסטר א'שו"תד'16:00–18:00רוזנברג209

או

0626114204 - Basic Academic Writing in English-- מיומנויות יסוד

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' לואיס חייטסמסטר א'שו"תא'14:00–16:00רוזנברג209
גב' לואיס חייטסמסטר א'שו"תד'14:00–16:00רוזנברג209

או

1662114201 - Basic Academic Writing in English

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דרה ברנאטסמסטר א'שו"תא'12:00–14:00רוזנברג103
ד"ר דרה ברנאטסמסטר א'שו"תד'12:00–14:00רוזנברג103
הערות קורס כתיבה/ יסודות הומניסטים (מסגרת 127 /130)
 • Academic Writing קורס חובה בסמסטר א' שנה א'
 • מסגרת 130 מיועדת לסטונדטים אשר החלו מתש"ף
 • סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני תש"ף ועדין לא השלימו בהצלחה
 • את תרגיל הכתיבה (06261141) ילמדו קורס זה
 • שיוכר להם כתרגיל כתיבה ו2 ש"ס ממתוך הקורסים המתקדמים

קורס כתיבה (מסגרת 127 ) (הערות)

הערות קורס כתיבה (מסגרת 127 )
 • פרוסמינר כתיבה באנגלית - English Writing Proseminar
 • ניתן להירשם החל משנה ב'

1662206401 - Writing Proseminar

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דרה ברנאטסמסטר א'פרו"סא'10:00–12:00ווב301
ד"ר דרה ברנאטסמסטר א'פרו"סד'10:00–12:00ווב301
 • קבוצה זו מיועדת רק לסטודנטים בשנה ג'

1662206402 - Writing Proseminar in English

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דרה ברנאטסמסטר ב'פרו"סא'10:00–12:00ווב301
ד"ר דרה ברנאטסמסטר ב'פרו"סד'10:00–12:00ווב301

0626206401 - פרוסמינר כתיבה באנגלית - Writing Proseminar in English

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' אנה קיסין שכטרסמסטר ב'פרו"סב'10:00–12:00רוזנברג212
גב' אנה קיסין שכטרסמסטר ב'פרו"סה'10:00–12:00רוזנברג212

0626206402 - פרוסמינר כתיבה באנגלית - Writing Proseminar in English

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' אנה קיסין שכטרסמסטר ב'פרו"סב'12:00–14:00רוזנברג211
גב' אנה קיסין שכטרסמסטר ב'פרו"סה'12:00–14:00רוזנברג211

0626206403 - פרוסמינר כתיבה באנגלית - Writing Proseminar in English

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רובין בגוןסמסטר ב'פרו"סא'14:00–16:00ווב105
ד"ר רובין בגוןסמסטר ב'פרו"סד'14:00–16:00ווב101
 • הרישום לפרוסמינר מותנה בציון 70 בתרגיל הכתיבה (06261141)

קורסי ליבה (מסגרת 128)

 • הרישום לקורסים מותנה בעמידה בתנאי הקדם
 • כפי שמופיע במסך הסיליבוס של הקורס

תחום שירה

0626500501 - Confessional Poetry

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רועי טרטקובסקיסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00גילמן277
ד"ר רועי טרטקובסקיסמסטר ב'שיעורה'10:00–12:00גילמן277

תחום שייקספיר

0626500001 - Humanist Shakespeare

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר נועם רייזנרסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00גילמן277
ד"ר נועם רייזנרסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00גילמן277

תחום הרומן

0626500301 - Edith Wharton: The Major Works

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ניר עברוןסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00גילמן277
ד"ר ניר עברוןסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00גילמן277

0626500601 - Death and Mourning in Victorian Literature and Culture

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ענאל יונס - פנטסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00גילמן278
ד"ר ענאל יונס - פנטסמסטר ב'שיעורה'12:00–14:00גילמן280

0626500701 - The American Novel Since 2000

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ספנסר מוריסוןסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00ווב103
ד"ר ספנסר מוריסוןסמסטר ב'שיעורא'10:00–12:00ווב103

תחום הסטוריה של הספרות

0626500401 - Literary Theory from Antiquity to Modernity

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יונתן סטבסקיסמסטר א'+ב'שיעורב'16:00–18:00ווב105

0626500601 - Death and Mourning in Victorian Literature and Culture

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ענאל יונס - פנטסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00גילמן278
ד"ר ענאל יונס - פנטסמסטר ב'שיעורה'12:00–14:00גילמן280

תחום תיאוריה

0626292501 - Theories of the Signifier

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' שירלי זיסרסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00ווב103
פרופ' שירלי זיסרסמסטר א'שיעורה'14:00–16:00ווב103

0626500401 - Literary Theory from Antiquity to Modernity

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יונתן סטבסקיסמסטר א'+ב'שיעורב'16:00–18:00ווב105

קורסים מתקדמים (מסגרת 121)

 • הרישום לקורסים מותנה בעמידה בתנאי קדם
 • כפי שמופיע במסך הסילבוס של הקורס

0626265901 - Translation and the Literary Imagination

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' מיה קלייןסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00רוזנברג106

0626242201 - Drama and Creative Writing

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר נועם גילסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00ווב101

0626242202 - Drama and Creative Writing

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר נועם גילסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00ווב105

0626388301 - Chaucer: Dream Visions and Troilus and Criseyde

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יונתן סטבסקיסמסטר א'סמינרב'10:00–12:00ווב301
ד"ר יונתן סטבסקיסמסטר א'סמינרה'10:00–12:00ווב301
 • ניתן לקחת סמינר זה כקורס מתקדם
 • קורס זה אינו פתוח בפני מי שהיה רשום לקורס 06262924 בתשע"ח

0680212601 - The Holocaust in American Culture

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר חנה פולין-גלאיסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00גילמן307

0626254101 - Graphic Novels and American Identities

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר סוניה וינרסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00גילמן278

0626239201 - Transnational Literature

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר סוניה וינרסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00גילמן277

1662222001 - Walt Whitman's World

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דרה ברנאטסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00רוזנברג205

0626293201 - Literature and Disability Studies: Cognitive Disabilities

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דלית אלפרוביץסמסטר ב'שיעורג'10:00–12:00רוזנברג002

0626295501 - Shakespeare's Narrative Poems

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' שירלי זיסרסמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00ווב105
פרופ' שירלי זיסרסמסטר ב'שיעורה'14:00–16:00ווב105

1662222201 - Poetry and Protest

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דרה ברנאטסמסטר ב'שיעורא'12:00–14:00רוזנברג205
ד"ר דרה ברנאטסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00רוזנברג205

0626299801 - Reimagining History in Contemporary American Literature

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר סוניה וינרסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00גילמן277

סמינרים - תואר ראשון (מסגרת 122)

0626388401 - Early Modern English Devotional Poetry

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר נועם רייזנרסמסטר א'סמינרב'12:00–14:00ווב401
ד"ר נועם רייזנרסמסטר א'סמינרה'12:00–14:00ווב401

0626388301 - Chaucer: Dream Visions and Troilus and Criseyde

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יונתן סטבסקיסמסטר א'סמינרב'10:00–12:00ווב301
ד"ר יונתן סטבסקיסמסטר א'סמינרה'10:00–12:00ווב301
 • [1] סטודנטים העומדים בתנאי הקדם רשאים לקחת סמינר
 • זה כקורס מתקדם
 • [2] לא פתוח בפני מי שהיה רשום לקורס 0626292401 בתשע"ח

0626388501 - James Baldwin and His Legacies

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ספנסר מוריסוןסמסטר א'סמינרא'16:00–18:00ווב501
ד"ר ספנסר מוריסוןסמסטר א'סמינרד'16:00–18:00ווב501

0626388601 - The Secret Problems and Pleasures of Poetry

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רועי טרטקובסקיסמסטר ב'סמינרב'14:00–16:00ווב101
ד"ר רועי טרטקובסקיסמסטר ב'סמינרה'14:00–16:00ווב101

0626388901 - The American West as Setting, Theme and Value

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ניר עברוןסמסטר ב'סמינרא'10:00–12:00ווב501
ד"ר ניר עברוןסמסטר ב'סמינרד'10:00–12:00ווב501

0626307201 - Lacan's Hamlet

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' שירלי זיסרסמסטר ב'סמינרב'12:00–14:00ווב301
פרופ' שירלי זיסרסמסטר ב'סמינרה'12:00–14:00ווב301

תואר ראשון - מסלול לימודים אמריקניים

קורסי חובה / עומק (מסגרת 120/131)

0626151101 - מה הם לימודים אמריקניים? What is American Studies

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר פרומר יואבסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00ווב103

0626150001 - מבוא לתרבות אמריקה Intro to American Culture

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ספנסר מוריסוןסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00ווב001
ד"ר ספנסר מוריסוןסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00ווב001

0626120801 - ניתוח סיפורת Narrative Analysis

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אילנה גומלסמסטר ב'שיעורא'12:00–14:00ווב001
פרופ' אילנה גומלסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00רוזנברג001
 • מסגרת 131 מיועדת לסטונדטים אשר החלו מתש"ף

קורס כתיבה/ יסודות הומניסטים (מסגרת 120 /130) (הערות)

0626114201 - Basic Academic Writing in English-- מיומנויות יסוד

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' אנה קיסין שכטרסמסטר א'שו"תב'10:00–12:00רוזנברג211
גב' אנה קיסין שכטרסמסטר א'שו"תה'10:00–12:00רוזנברג211

או

0626114202 - Basic Academic Writing in English-- מיומנויות יסוד

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' אנה קיסין שכטרסמסטר א'שו"תב'12:00–14:00רוזנברג209
גב' אנה קיסין שכטרסמסטר א'שו"תה'12:00–14:00רוזנברג211

או

0626114203 - Basic Academic Writing in English-- מיומנויות יסוד

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' לואיס חייטסמסטר א'שו"תא'16:00–18:00רוזנברג209
גב' לואיס חייטסמסטר א'שו"תד'16:00–18:00רוזנברג209

או

0626114204 - Basic Academic Writing in English-- מיומנויות יסוד

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' לואיס חייטסמסטר א'שו"תא'14:00–16:00רוזנברג209
גב' לואיס חייטסמסטר א'שו"תד'14:00–16:00רוזנברג209

או

1662114201 - Basic Academic Writing in English

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דרה ברנאטסמסטר א'שו"תא'12:00–14:00רוזנברג103
ד"ר דרה ברנאטסמסטר א'שו"תד'12:00–14:00רוזנברג103
הערות קורס כתיבה/ יסודות הומניסטים (מסגרת 120 /130)
 • Academic Writing-כתיבה אקדמית באנגלית
 • קורס חובה שנה א' סמסטר א'
 • מסגרת 130 מיועדת לסטונדטים אשר החלו מתש"ף

קורס כתיבה (מסגרת 120 )

 • פרוסמינר כתיבה באנגלית - English Writing Proseminar
 • יכולים להירשם סטודנטים החל משנה ב'

1662206401 - Writing Proseminar

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דרה ברנאטסמסטר א'פרו"סא'10:00–12:00ווב301
ד"ר דרה ברנאטסמסטר א'פרו"סד'10:00–12:00ווב301
 • 1662206401מיועד רק לסטודנטים בשנה ג'

0626206401 - פרוסמינר כתיבה באנגלית - Writing Proseminar in English

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' אנה קיסין שכטרסמסטר ב'פרו"סב'10:00–12:00רוזנברג212
גב' אנה קיסין שכטרסמסטר ב'פרו"סה'10:00–12:00רוזנברג212

0626206402 - פרוסמינר כתיבה באנגלית - Writing Proseminar in English

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' אנה קיסין שכטרסמסטר ב'פרו"סב'12:00–14:00רוזנברג211
גב' אנה קיסין שכטרסמסטר ב'פרו"סה'12:00–14:00רוזנברג211

1662206402 - Writing Proseminar in English

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דרה ברנאטסמסטר ב'פרו"סא'10:00–12:00ווב301
ד"ר דרה ברנאטסמסטר ב'פרו"סד'10:00–12:00ווב301

0626206403 - פרוסמינר כתיבה באנגלית - Writing Proseminar in English

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רובין בגוןסמסטר ב'פרו"סא'14:00–16:00ווב105
ד"ר רובין בגוןסמסטר ב'פרו"סד'14:00–16:00ווב101
 • פרוסמינר - Proseminar קורס חובה שנה א' בסמסטר ב'
 • הרישום לפרוסמינר מותנה בציון 70 בתרגיל הכתיבה

קורסי חובה בחוג להיסטוריה/ לימודי עומק (מסגרת 131/120) (הערות)

הערות קורסי חובה בחוג להיסטוריה/ לימודי עומק (מסגרת 131/120)
 • יש לבחור אחד מהקורסי משו"ת ארה"ב הבאים:

0626168701 - תחנות יסוד בהיסטוריה של ארצות הברית, 1492-1861

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יעל שטרנהלסמסטר א'שו"תב'12:00–14:00גילמן305
ד"ר יעל שטרנהלסמסטר א'שו"תה'12:00–14:00גילמן305

או

0621197001 - כינונה ועיצובה של ארצות הברית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אייל נווהסמסטר א'שו"תא'14:00–16:00גילמן306
פרופ' אייל נווהסמסטר א'שו"תג'14:00–16:00גילמן306

או

0621197201 - אמריקה, 1877-1492

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מיכאל זכיםסמסטר ב'שו"תב'12:00–14:00גילמן305
פרופ' מיכאל זכיםסמסטר ב'שו"תד'12:00–14:00גילמן305

או

0621197101 - תחנות יסוד בהיסטוריה של ארצות הברית, 1861-1492

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יעל שטרנהלסמסטר ב'שו"תב'10:00–12:00גילמן305
ד"ר יעל שטרנהלסמסטר ב'שו"תה'10:00–12:00גילמן305

וגם

קורס בהיסטוריה של ארה"ב אחרי 1865

יש לבחור אחד מהקורסים הבאים:

0621108601 - המאה האמריקנית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אייל נווהסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00גילמן144 (אולם אתינגר)

או

 • הקורס ניתן בעברית
 • מסגרת 131 מיועדת לסטונדטים אשר החלו מתש"ף

קורסים מתקדמים בחוג לאנגלית (מסגרת 121)

הרישום לקורסים מותנה בעמידה בתנאי קדם

כפי שמופיע במסך סיליבוס הקורס

0626254101 - Graphic Novels and American Identities

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר סוניה וינרסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00גילמן278

0626242201 - Drama and Creative Writing

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר נועם גילסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00ווב101

0626242202 - Drama and Creative Writing

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר נועם גילסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00ווב105

0680212601 - The Holocaust in American Culture

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר חנה פולין-גלאיסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00גילמן307

0626265901 - Translation and the Literary Imagination

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' מיה קלייןסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00רוזנברג106

0626500301 - Edith Wharton: The Major Works

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ניר עברוןסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00גילמן277
ד"ר ניר עברוןסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00גילמן277

0626239201 - Transnational Literature

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר סוניה וינרסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00גילמן277

1662222001 - Walt Whitman's World

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דרה ברנאטסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00רוזנברג205

0626293201 - Literature and Disability Studies: Cognitive Disabilities

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דלית אלפרוביץסמסטר ב'שיעורג'10:00–12:00רוזנברג002

0626293301 - Mourning in America: History and Culture of the 1980s

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר פרומר יואבסמסטר ב'שיעורא'14:00–16:00רוזנברג002

1662222201 - Poetry and Protest

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דרה ברנאטסמסטר ב'שיעורא'12:00–14:00רוזנברג205
ד"ר דרה ברנאטסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00רוזנברג205

0626500701 - The American Novel Since 2000

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ספנסר מוריסוןסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00ווב103
ד"ר ספנסר מוריסוןסמסטר ב'שיעורא'10:00–12:00ווב103

0626299801 - Reimagining History in Contemporary American Literature

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר סוניה וינרסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00גילמן277

קורסי בחירה מחוץ לחוג לאנגלית (מסגרת 143)

1031368801 - זכויות וחירויות אזרחיות בדמוקרטיה האמריקאית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר זומר אודיסמסטר א'שיעורא'13:00–16:00נפתלי107

1031368701 - בית משפט עליון אמריקאי: פוליטיקה וחוק נפגשים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר זומר אודיסמסטר א'שיעורב'09:00–12:00נפתלי106

1031384101 - מעצמאות למעצמה: מדינאות של ארה"ב בראשית דרכה, 1776-1829

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' קוצ'ין מיכאלסמסטר א'שיעורא'09:00–12:00נפתלי419

0821697401 - התנועה לזכויות האזרח בתמונות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר איילת כרמיסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00קיקואין02

1843062101 - סוגיות בהיסטוריה של האינטרנט:טכנוטופיה כתרבות אמריקאית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אלחנתי משהסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00

1662150001 - Digital Discourse: New Media Language and Dynamics**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר וייסמן כרמלסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00גילמן262
ד"ר וייסמן כרמלסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00גילמן458 חדר עיון ע"ש

0851614801 - קולנוע אמריקאי בשנות ה-70

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר דבורה ארזסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00מכסיקו209

0621108601 - המאה האמריקנית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אייל נווהסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0687252501 - מהמלחמה הקרה למלחמת הסחר:יחסי סין-ארה"ב מ - 1945 ועד היום

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר נעם כוכביסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00גילמן278

0662224601 - הגות כלכלית בת זמננו - מליברליזם לניאו-ליברליזם

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ירון כהן צמחסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00גילמן282

0621324401 - תולדות העבדות באמריקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מיכאל זכיםסמסטר ב'סמינרב'16:00–18:00גילמןא361
פרופ' מיכאל זכיםסמסטר ב'סמינרה'16:00–18:00גילמןא361
 • לא ניתן לקחת את הקורס כסמינר - הקורס יוכר כקורס מתקדם

0607540201 - חיות בסרט

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רוני הלפרןסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00גילמן277

0811134301 - מבוא לתיאטרון פוסט-מודרני

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר הררי דרורסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00קיקואין01

0821162201 - מבוא לאמנות עכשווית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מיימון ורדסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00מכסיקוא206

0851653101 - מבוא ללימודי טלוויזיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר חרל"פ איתיסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00מכסיקו115 פאסטליכט

0851671701 - מלחמה וקולנוע

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' גזית איריתסמסטר ב'שיעורד'14:00–18:00מכסיקוא206

0851671401 - הסרט המוזיקלי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' פישר תומרסמסטר ב'שיעורד'10:00–14:00מכסיקו213

0662196101 - קפיטליזם במבחן: אנתולוגיה של משברים כלכליים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר חפץ שרוןסמסטר ב'שיעורד'08:00–10:00גילמן326

1662150101 - Techno-Utopia

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עופר נורדהיימר נורסמסטר ב'שיעורב'18:00–20:00גילמן281
ד"ר עופר נורדהיימר נורסמסטר ב'שיעורד'18:00–20:00גילמן281

סמינרים - תואר ראשון (מסגרת 122)

0626388501 - James Baldwin and His Legacies

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ספנסר מוריסוןסמסטר א'סמינרא'16:00–18:00ווב501
ד"ר ספנסר מוריסוןסמסטר א'סמינרד'16:00–18:00ווב501

0621803001 - היסטוריות חדשות של עידן מלחמת האזרחים בארצות הברית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יעל שטרנהלסמסטר א'סמינרב'16:00–20:00גילמן320 ע"ש אלקוב

0626309601 - The Civil War: History, Myth and Memory 

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יעל שטרנהלסמסטר ב'סמינרב'16:00–20:00ווב103

0626388901 - The American West as Setting, Theme and Value

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ניר עברוןסמסטר ב'סמינרא'10:00–12:00ווב501
ד"ר ניר עברוןסמסטר ב'סמינרד'10:00–12:00ווב501

0626426101 - Why Trump?

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' דיוויד שיניןסמסטר ב'סמינרג'16:00–19:00ווב401
פרופ' דיוויד שיניןסמסטר ב'סמינרה'16:00–19:00ווב401
 • קורס מרוכז 19.4.0 עד 28.5.20
 • משקל הקורס 2 ש"ס

מיומנויות יסוד - קורסי מיגוון ( מסגרת 130)

 • מיועד לסטודנטים שהחלו בתש"ף
 • לא ניתן ללמוד קורסי מגוון בחוגי הלימוד אותם לומד התלמיד

החוג להיסטוריה כללית

0621108601 - המאה האמריקנית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אייל נווהסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00גילמן144 (אולם אתינגר)
 • לא מיועד למסלול לימודים אמריקניים

0621121601 - התרבות הנוצרית במערב, מישו ועד קלווין

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אביעד קליינברגסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0621116501 - נשים, גברים ומודרניות: מגדר והיסטוריה, 2020-1700

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' בלהה מלמןסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0621121701 - מבוא להיסטוריה של הרפואה המודרנית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אמיר טייכרסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00ווב001

החוג לפילוסופיה

0618101901 - מבוא לפילוסופיה פוליטית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אסף שרוןסמסטר א'שיעורב'18:00–20:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0618103202 - מבוא לפילוסופיה חדשה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' צבי טאוברסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00גילמן144 (אולם אתינגר)

החוג לבלשנות

0627101001 - מבוא לבלשנות: מבט פנורמי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' איה מלצר-אשרסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00ווב001

החוג להיסטוריה של עם ישראל

0677129001 - Antisemitism: Can Hate Have a History of Its Own

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר סקוט אוריסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00רוזנברג106

החוג ללימודים קלאסיים - יוון ורומא

0672154501 - השירה האפית ביוון וברומא

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר פיה האוסקרסמסטר א'שיעורא'16:00–18:00גילמן307

0672154701 - הדרמה היוונית והרומית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר פיה האוסקרסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00גילמן278

0672110901 - מבוא למיתולוגיה יוונית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מזור מעיןסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00גילמן144 (אולם אתינגר)

החוג לספרות

0680120301 - מבוא לספרות העממית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דוד רוטמןסמסטר א'שיעורא'16:00–18:00גילמן306

התכנית לתרבות צרפת

0668259401 - יצירות מופת של צרפת הקלאסית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' נדין קופרטי-צורסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן280

0668140201 - תנועות תרבותיות וזרמים אינטלקטואליים בצרפת של המאה ה-20

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דורית שילהסמסטר ב'שיעורא'16:00–18:00ווב102

התכנית ללימודי נשים ומגדר

0608111001 - מבוא לפילוסופיה פמיניסטית: מחשבות נשים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מירי רוזמריןסמסטר א'שיעורה'08:00–10:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0608100501 - ביקורת תרבות מפרספקטיבות פמיניסטיות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר להד כנרתסמסטר ב'שיעורה'14:00–16:00ווב001

החוג לפילוסופיה יהודית ותלמוד

0616200801 - ריטואלים בהלכה, מבט טקסטואלי ופרפורמטיבי**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' ישי רוזן-צביסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00מכסיקו212

התכנית הרב תחומית

0662101101 - מבוא למחשבה הומאניסטית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יקותיאל שהםסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00גילמן326

0662145001 - מבוא לרטוריקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ננה אריאלסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00גילמן326

0662310301 - שיח דיגיטלי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר וייסמן כרמלסמסטר ב'שיעורא'12:00–14:00גילמן326
 • לא מיועד למסלול לימודים אמריקניים
 • לסטודנטים שהחלו בתש"ף

קורסים לתעודת הוראה (מסגרת 121)

מיועד לסטודנטים שהתחילו לפני תש"ף

מסלול ספרות אנגלית - עד 4 ש"ס- ע"ח קורסים מתקדמים(לא ליבה)

מסלול לימודים אמריקניים עד 4 ש"ס ע"ח קורסים מחוץ לחוג

0723130001 - למידה הוראה ותקשוב בחברת הידע

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר פורקוש-ברוך אלונהסמסטר א'+ב'שו"תג'16:00–18:00שרת006

0723204301 - למידה וקוגניציה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דותן דרורסמסטר א'שו"תד'14:00–16:00שרת324

0769100001 - היבטים קוגניטיביים בלמידה ובהוראה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' כהן רוזנברג הדססמסטר א'שיעורג'08:30–10:00שרת432

0769100401 - לומדים בעלי צרכים מיוחדים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר זיו אוריתסמסטר א'שיעורא'08:30–10:00שרת309

0769100201 - מערכת החינוך בישראל

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר הופמן תמיסמסטר א'שיעורג'08:30–10:00שרת004

0769202201 - חינוך לאזרחות ולדמוקרטיה: היבטים משפטיים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
עו"ד כפרי יעלסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00שרת324

0723201701 - חינוך מודע מגדר

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר נץ הדרסמסטר א'שו"תג'10:00–12:00שרת328

0723202301 - תיאוריית המיינד - גילוי העולם הסמוי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר בלבן נגהסמסטר א'שו"תד'16:00–18:00שרת004

0769205201 - משפט וחינוך

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
עו"ד כפרי יעלסמסטר ב'שיעורא'14:00–16:00שרת328

0723100401 - אוכלוסיות עם לקויות: אפיונים וסוגיות מרכזיות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר שרעבי עדיסמסטר ב'שו"תה'08:30–10:00שרת410

0723120101 - חינוך ושינוי חברתי: היבטים סוצולוגיים, אידיולוגיים והיסטוריי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר גובני יובלסמסטר ב'שו"תג'14:00–16:00שרת432

0723201501 - משפט וחינוך

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' גבתון דןסמסטר ב'שו"תה'12:00–14:00שרת309

0769100301 - להתבגר בישראל: תפקידם של מחנכים ותרומת ההקשר הבית ספרי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר גרוס-ספקטור מיכלסמסטר ב'שיעורא'10:00–11:30שרת432

0723202201 - התפתחות זהות בגיל התבגרות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר צורף אסףסמסטר ב'שו"תג'08:30–10:00שרת307

0769709301 - נוער בסיכון ובהדרה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' לרר-כנפו אוריתסמסטר ב'שיעורג'18:00–20:00שרת004

0723201601 - חינוך למצויינות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר גובני יובלסמסטר ב'שו"תג'10:00–12:00שרת432

0723120201 - מדיניות חינוך

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר תמיר ערןסמסטר ב'שו"תה'14:00–16:00שרת004

0723201301 - אי שיוויון חברתי בראי החינוך

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' שהרבני טליסמסטר ב'שו"תד'10:00–12:00שרת307

קורסי יזמות

מיועד לסטודנטים שנה ב' ו ג' - מסלול לימודים אמריקניים

ניתן לקחת באישור יועץ תואר ראשון עד 3 ש"ס במרכז ליזמות

במסגרת קורסי בחירה מחוץ לחוג

1884010101 - יסודות היזמות והניהול

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עמיר ירוןסמסטר א'שיעורא'16:00–19:00דן-דוד001

1884010102 - יסודות היזמות והניהול

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ארבל איריססמסטר א'שיעורג'18:00–21:00נפתלי204

1884020101 - מבוא ליזמות חברתית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אבו ענבלסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00נפתלי103

1884010104 - יסודות היזמות והניהול

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ארבל איריססמסטר ב'שיעורג'18:00–21:00שרמן105

1884010201 - כלים ושיטות ביזמות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר גל נחוםסמסטר ב'שיעורא'15:00–18:00דן-דוד110

1884010202 - כלים ושיטות ביזמות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר איתי תומרסמסטר ב'שיעורא'18:00–21:00נפתלי103

1884020201 - ייזום והקמת עסקים חברתיים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' גורן ג'קיסמסטר ב'שיעורד'16:00–18:00דן-דוד211
 • למסלול לימודים אמריקניים ניתן לקחת עד 3 ש"ס כקורסי בחירה מח

תואר שני

סמינר לתואר שני (מסגרת 620 )

0626480201 - Theory and Methodology - תיאוריה ומתודולוגיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יונתן סטבסקיסמסטר א'+ב'שיעורה'16:00–18:00ווב501
 • קורס חובה לסטודנטים שהחלו בתשע"ח
 • קורס זה פתוח רק לסטודנטים מן המניין תוא שני

0626427001 - The Masculine Imaginary

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' שירלי זיסרסמסטר א'סמינרב'12:00–14:00ווב301
פרופ' שירלי זיסרסמסטר א'סמינרה'12:00–14:00ווב301

0626424801 - Poetic Sounds

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רועי טרטקובסקיסמסטר א'סמינרב'14:00–16:00ווב401
ד"ר רועי טרטקובסקיסמסטר א'סמינרה'14:00–16:00ווב401

0626424901 - Literary Realism: Theory and Practice

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ניר עברוןסמסטר א'סמינרא'10:00–12:00ווב501
ד"ר ניר עברוןסמסטר א'סמינרד'10:00–12:00ווב501

0612602301 - From Generation to Generation: The Bible Through Other Eyes

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דיאנה ליפטוןסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00רוזנברג104
 • תיכתב עבודת רפרט בלבד

0626425101 - Rhetoric of Fantasy

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אילנה גומלסמסטר ב'סמינרא'14:00–16:00ווב501
פרופ' אילנה גומלסמסטר ב'סמינרד'14:00–16:00ווב501

0626425201 - American Literature and American Foreign Policy

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ספנסר מוריסוןסמסטר ב'סמינרד'16:00–20:00ווב501

0626425801 - Milton and the Birth of Modernity

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר נועם רייזנרסמסטר ב'סמינרב'14:00–18:00ווב301

0626426101 - Why Trump?

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' דיוויד שיניןסמסטר ב'סמינרג'16:00–19:00ווב401
פרופ' דיוויד שיניןסמסטר ב'סמינרה'16:00–19:00ווב401
 • קורס מרוכז 19.4.20 עד 28.5.20
 • משקל הקורס 2 ש"ס

לימודי השלמה לתואר שני

קורסי השלמה ( מסגרת 623)

 • הרישום בהתאם לתנאי הקבלה האישיים

0626150001 - מבוא לתרבות אמריקה Intro to American Culture

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ספנסר מוריסוןסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00ווב001
ד"ר ספנסר מוריסוןסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00ווב001

0626121701 - ניתוח שירה Poetry Analysis

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רועי טרטקובסקיסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00ווב001
ד"ר רועי טרטקובסקיסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00ווב001

1662206401 - Writing Proseminar

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דרה ברנאטסמסטר א'פרו"סד'10:00–12:00ווב301
ד"ר דרה ברנאטסמסטר א'פרו"סא'10:00–12:00ווב301

0626127801 - מבוא לתרבות אנגליה א' Introduction to British Culture 1

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יונתן סטבסקיסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00ווב001
ד"ר יונתן סטבסקיסמסטר ב'שיעורה'10:00–12:00ווב001

0626120801 - ניתוח סיפורת Narrative Analysis

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אילנה גומלסמסטר ב'שיעורא'12:00–14:00ווב001
פרופ' אילנה גומלסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00רוזנברג001

0626125001 - מבוא לתיאוריה Introduction to Theory

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ניר עברוןסמסטר ב'שיעורא'14:00–16:00ווב001
ד"ר ניר עברוןסמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00ווב001

0626206401 - פרוסמינר כתיבה באנגלית - Writing Proseminar in English

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' אנה קיסין שכטרסמסטר ב'פרו"סב'10:00–12:00רוזנברג212
גב' אנה קיסין שכטרסמסטר ב'פרו"סה'10:00–12:00רוזנברג212

0626206402 - פרוסמינר כתיבה באנגלית - Writing Proseminar in English

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' אנה קיסין שכטרסמסטר ב'פרו"סב'12:00–14:00רוזנברג211
גב' אנה קיסין שכטרסמסטר ב'פרו"סה'12:00–14:00רוזנברג211

1662206402 - Writing Proseminar in English

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דרה ברנאטסמסטר ב'פרו"סא'10:00–12:00ווב301
ד"ר דרה ברנאטסמסטר ב'פרו"סד'10:00–12:00ווב301

0626206403 - פרוסמינר כתיבה באנגלית - Writing Proseminar in English

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רובין בגוןסמסטר ב'פרו"סא'14:00–16:00ווב105
ד"ר רובין בגוןסמסטר ב'פרו"סד'14:00–16:00ווב101

סמינרים (מסגרת 623)

 • יש לבחור סמינר בהתאם לתכנית האישית

0626388501 - James Baldwin and His Legacies

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ספנסר מוריסוןסמסטר א'סמינרא'16:00–18:00ווב501
ד"ר ספנסר מוריסוןסמסטר א'סמינרד'16:00–18:00ווב501

0626388401 - Early Modern English Devotional Poetry

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר נועם רייזנרסמסטר א'סמינרב'12:00–14:00ווב401
ד"ר נועם רייזנרסמסטר א'סמינרה'12:00–14:00ווב401

0626388301 - Chaucer: Dream Visions and Troilus and Criseyde

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יונתן סטבסקיסמסטר א'סמינרב'10:00–12:00ווב301
ד"ר יונתן סטבסקיסמסטר א'סמינרה'10:00–12:00ווב301

0626388601 - The Secret Problems and Pleasures of Poetry

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רועי טרטקובסקיסמסטר ב'סמינרב'14:00–16:00ווב101
ד"ר רועי טרטקובסקיסמסטר ב'סמינרה'14:00–16:00ווב101

0626388901 - The American West as Setting, Theme and Value

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ניר עברוןסמסטר ב'סמינרא'10:00–12:00ווב501
ד"ר ניר עברוןסמסטר ב'סמינרד'10:00–12:00ווב501

0626307201 - Lacan's Hamlet

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' שירלי זיסרסמסטר ב'סמינרב'12:00–14:00ווב301
פרופ' שירלי זיסרסמסטר ב'סמינרה'12:00–14:00ווב301

חטיבה בחוג לאנגלית ולימודים אמריקניים

 • לסטודנטים בפקולטה למדעי החברה
 • משקל החטיבה 16 ש"ס. ניתן לבחור באחד משני המסלולים

מסלול ספרות בריטית - קורסי חובה ( מסגרת 520)

0626121701 - ניתוח שירה Poetry Analysis

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רועי טרטקובסקיסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00ווב001
ד"ר רועי טרטקובסקיסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00ווב001
 • או

0626120801 - ניתוח סיפורת Narrative Analysis

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אילנה גומלסמסטר ב'שיעורא'12:00–14:00ווב001
פרופ' אילנה גומלסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00רוזנברג001

0626127801 - מבוא לתרבות אנגליה א' Introduction to British Culture 1

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יונתן סטבסקיסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00ווב001
ד"ר יונתן סטבסקיסמסטר ב'שיעורה'10:00–12:00ווב001
 • קורס מבוא לתרבות אנגליה ב' ינתן בתשפ"א
 • קורסים מתקדמים לבחירה ( יש לקחת במצטבר 4 ש"ס)

0626265901 - Translation and the Literary Imagination

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' מיה קלייןסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00רוזנברג106

0626500001 - Humanist Shakespeare

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר נועם רייזנרסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00גילמן277
ד"ר נועם רייזנרסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00גילמן277

0626500501 - Confessional Poetry

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רועי טרטקובסקיסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00גילמן277
ד"ר רועי טרטקובסקיסמסטר ב'שיעורה'10:00–12:00גילמן277

0626500601 - Death and Mourning in Victorian Literature and Culture

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ענאל יונס - פנטסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00גילמן278
ד"ר ענאל יונס - פנטסמסטר ב'שיעורה'12:00–14:00גילמן280

מסלול לימודים אמריקניים- קורסי חובה ( מסגרת 520)

0626151101 - מה הם לימודים אמריקניים? What is American Studies

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר פרומר יואבסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00ווב103

0626150001 - מבוא לתרבות אמריקה Intro to American Culture

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ספנסר מוריסוןסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00ווב001
ד"ר ספנסר מוריסוןסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00ווב001

0626120801 - ניתוח סיפורת Narrative Analysis

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אילנה גומלסמסטר ב'שיעורא'12:00–14:00ווב001
פרופ' אילנה גומלסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00רוזנברג001
 • קורסים מתקדמים לבחירה (יש לקחת במצטבר 6 ש"ס)

0626265901 - Translation and the Literary Imagination

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' מיה קלייןסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00רוזנברג106

0626500301 - Edith Wharton: The Major Works

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ניר עברוןסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00גילמן277
ד"ר ניר עברוןסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00גילמן277

0626254101 - Graphic Novels and American Identities

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר סוניה וינרסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00גילמן278

0626242201 - Drama and Creative Writing

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר נועם גילסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00ווב101

0626254101 - Graphic Novels and American Identities

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר סוניה וינרסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00גילמן278

0626242201 - Drama and Creative Writing

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר נועם גילסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00ווב101

0626500701 - The American Novel Since 2000

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ספנסר מוריסוןסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00ווב103
ד"ר ספנסר מוריסוןסמסטר ב'שיעורא'10:00–12:00ווב103

0626293201 - Literature and Disability Studies: Cognitive Disabilities

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דלית אלפרוביץסמסטר ב'שיעורג'10:00–12:00רוזנברג002

0626293301 - Mourning in America: History and Culture of the 1980s

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר פרומר יואבסמסטר ב'שיעורא'14:00–16:00רוזנברג002

0626299801 - Reimagining History in Contemporary American Literature

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר סוניה וינרסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00גילמן277

-

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
סמסטר '