ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

קורסים מבואיים ללימודי מדעי הרוח חובה בשנה א' (מסגרת 666)

יש לבחור בקורס אחד בלבד מהקורסים הבאים:

0662101101 - מבוא למחשבה הומאניסטית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יקותיאל שהםסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00גילמן326

או

0662130801 - לפרוץ את הגבולות: מבוא לרב-תחומיות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר נועה גדי
ד"ר ירון כהן צמח
סמסטר א'שיעורד'14:00–16:00גילמן326

או

0662312501 - עובדות ופרשנות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' שי פרוגלסמסטר ב'שיעורב'16:00–18:00גילמן326

או

0662175701 - חשיבה ביקורתית: תיאוריה ומעשה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר איתי שנירסמסטר ב'שיעורד'16:00–18:00גילמן326

תרגילי "כתיבה אקדמית" - חובה בשנה א'

לבחור אחד מתרגילים אלה:

0662101002 - כתיבה אקדמית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר נועה גדיסמסטר א'תרגילג'10:00–12:00גילמן317

0662101003 - כתיבה אקדמית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר טל קוגמן סמסטר א'תרגילד'08:00–10:00גילמןא361

0662101004 - כתיבה אקדמית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר גלית ולנרסמסטר א'תרגילד'16:00–18:00גילמןא362

0662101005 - כתיבה אקדמית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר גבע שרוןסמסטר א'תרגילה'12:00–14:00גילמןא362

0662101006 - כתיבה אקדמית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רוני רצ'קובסקיסמסטר ב'תרגילא'16:00–18:00גילמןא362

0662101008 - כתיבה אקדמית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עידן שמעוניסמסטר ב'תרגילג'14:00–16:00גילמןא362

0662101009 - כתיבה אקדמית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יובל גוז'נסקיסמסטר ב'תרגילה'10:00–12:00גילמןא362

0662101010 - כתיבה אקדמית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר גבע שרוןסמסטר ב'תרגילה'12:00–14:00גילמן320 ע"ש אלקוב