ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

הקבץ לימודי ישראל (מסגרת 110)

בשנה א' חובה ללמוד "כתיבה אקדמית" וקורס מבואי

רשימת הקבוצות מופיעה בראש פרק פירוט הקורסים

שיעורי חובה (בחר 4 ש"ס):

מי שסיים את קורסי החובה, יכול ללמוד כבחירה/ליבה

0677132001 - ארץ ישראל: המושג והמוצג

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יובל שחרסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00רוזנברג102

0677105901 - העולם היהודי בעת החדשה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר סקוט אוריסמסטר א'שו"תד'16:00–20:00רוזנברג105

0677134101 - המאבק הציוני להקמת המדינה, 1947-1939

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מאיר חזןסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00גילמן281

0622322001 - תולדות הסכסוך הישראלי-ערבי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' ברוס מדי ויצמןסמסטר א'שו"תב'12:00–14:00גילמן306
פרופ' ברוס מדי ויצמןסמסטר א'שו"תה'16:00–18:00גילמן306

שיעורי ליבה/ בחירה

יש לבחור 4 ש"ס מהשיעורים הבאים:

כל קורס שלא נבחר כליבה יכול להילמד כקורס בחירה

0677105801 - ארון הספרים היהודי: מקורות לחקר תולדות ישראל

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מעוז כהנאסמסטר א'שו"תג'14:00–18:00רוזנברג106

0608112201 - פמיניזמים, משפט וחברה בישראל

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' דפנה הקרסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00גילמן281

0622100101 - מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדישה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מאיר ליטבקסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0602613801 - עלייה, הגירה ופליטות בספרות הילדים והנוער הישראלית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רימה שיכמנטרסמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00גילמן317

שיעורי בחירה

ניתן לבחור בכל קורס משלב עשייה כבחירה

רשימת הקורסים מופיעה בפירוט הקורסים בקישור:

  • https://humanities-cms.tau.ac.il/yedion/2019-20/general_st

שיעורים מהחוג להיסטוריה של עם ישראל

0677154601 - בריחה, העפלה ומדיניות בינלאומית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רוני שטאוברסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00רוזנברג001

0677161101 - בין "משפט קסטנר" למשפט אייכמן- תודעת השואה בישראל

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רוני שטאוברסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00גילמן280

0677131001 - מלחמת עשרים וחמש השנים, ישראל 1973-1948

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מוטי גולניסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00גילמן282

0677129201 - הקיבוץ: בית ודרך

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מאיר חזןסמסטר ב'שיעורה'14:00–16:00גילמן282

0677137801 - בין ישראליות וחרדיות: קונפליקטים וצמתי מפגש

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מעוז כהנאסמסטר ב'שיעורג'10:00–12:00גילמן277

0677136601 - קהילה, יישוב ומדינה: מתימן לציון

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר נח גרברסמסטר ב'שו"תא'14:00–18:00רוזנברג105

שיעורי בחירה מחוגי הפקולטה למדעי הרוח

0662225901 - העיתונות החרדית, המודרנה והאינטרנט - מסע בין עבר להווה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יובל חרוביסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן361

0662175601 - תולדות מדינת הרווחה האירופית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אפרים דוידיסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00גילמן326

0662223101 - תרבות זמננו: רעיון המודרניות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר נועה גדיסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00גילמן277

0662196101 - קפיטליזם במבחן: אנתולוגיה של משברים כלכליים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר חפץ שרוןסמסטר ב'שיעורד'08:00–10:00גילמן326

0680327501 - בין עברית לערבית - ספרות, היסטוריה, תרבות, לשון, זהות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אלמוג בהרסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן278

0608112201 - פמיניזמים, משפט וחברה בישראל

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' דפנה הקרסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00גילמן281

1662111001 - Israel - Society, History and Culture

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אייל נווהסמסטר א'שיעורא'18:00–20:00גילמן277
פרופ' אייל נווהסמסטר א'שיעורד'18:00–20:00גילמן277

0680318401 - גוגול והמדינה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דינה ברדיצ'בסקיסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00גילמן306
ד"ר דינה ברדיצ'בסקיסמסטר א'שיעורה'16:00–18:00גילמן317

0680290301 - פלסטינים, יהודים, ושאלת המודרנה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מנאר מח'ולסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00גילמן279

0622221801 - הפלסטינים: היסטוריה פוליטית, חברתית וכלכלית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עמוס נדןסמסטר ב'פרו"סג'12:00–14:00גילמן455
ד"ר עמוס נדןסמסטר ב'פרו"סה'12:00–14:00גילמן455

0680100101 - צמיחתה של סיפורת עברית מודרנית: קווי יסוד

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מיכל ארבלסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00גילמן282

0616600901 - בין האדם החדש לעברי החדש: ניטשה בתרבות העברית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר גובני יובלסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00רוזנברג106

0622200101 - מבוא להיסטוריה חברתית של המזה"ת

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר און ברקסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00גילמן220

0680212901 - יונה וולך - השירה הישראלית לפניה ואחריה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דנה אולמרטסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00גילמן281

0607542801 - כשאת אומרת לא, למה את מתכוונת? תרבות אונס בישראל

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר משעלי יעלסמסטר ב'שיעורה'18:00–20:00רוזנברג106

0608100701 - בבית ובחוץ: נשים בישראל בשנות המדינה הראשונות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר גבע שרוןסמסטר ב'שיעורה'10:00–12:00ווב103

קורסים מפקולטות אחרות

מיועד לתלמידים ממשיכים

ניתן להרשם לקורס אחד בלבד החל מהשנה השניה ללימודים

בקורסי קולנוע, שעות צפייה בסרטים אינן נשקלות

0349217801 - חופי הים התיכון של ישראל

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר צבי רוןסמסטר א'שו"תד'16:00–18:00יד אבנר 115

0349287001 - קרקעות ישראל

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' איל בן - דורסמסטר ב'שו"תג'16:00–18:00יד אבנר 013

ממדעי החברה

1031100201 - פוליטיקה ומשטר בישראל

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אמל ג'מאלסמסטר א'שיעורב'10:00–13:00נפתלי201

1031100202 - פוליטיקה ומשטר בישראל

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר זהבי דניאלסמסטר א'תרגילב'13:00–14:00נפתלי105

1031100205 - פוליטיקה ומשטר בישראל

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' זמיר נויסמסטר א'תרגילב'14:00–15:00נפתלי108

1031379101 - מחשבה פוליטית יהודית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר קופר ג'וליסמסטר א'שיעורד'13:00–16:00נפתלי505

1031100206 - פוליטיקה ומשטר בישראל

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר שומר יעלסמסטר ב'שיעורב'11:00–14:00נפתלי101

1031100210 - פוליטיקה ומשטר בישראל

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' זמיר נויסמסטר ב'תרגילג'12:00–13:00נפתלי206

1031369901 - "מקום" במחשבה הפוליטית בישראל

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר חוברס אילסמסטר ב'שיעורב'09:00–12:00נפתלי505

1031310001 - התנהגות פוליטית בישראל

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מנדלקרן רונןסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00נפתלי201

1041310201 - חברה בישראל

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר שרון סמדרסמסטר ב'שיעורד'14:00–17:00נפתלי101

מאומנויות

0881350301 - אדריכלות בארץ-ישראל בעת החדשה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מטרני קרןסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00קיקואין01

0811113401 - מבוא לתיאטרון מקומי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ליפשיץ יאירסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00מכסיקו120
  • ד"ק: מבוא לתיאטרון יהודי עברי 0811.2202.01

0851668001 - פרקים בקולנוע התיעודי הישראלי: מאקסלרוד ועד באשיר

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דובדבני שמוליקסמסטר א'שיעורב'10:00–14:00מכסיקו212

0821162001 - מבוא לאמנות ישראלית: סוגיות נבחרות באמנות ישראלית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר שבי אורליסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00מכסיקו115 פאסטליכט

0811220201 - מבוא לתיאטרון יהודי ועברי: דת, תרבות, שפה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ליפשיץ יאירסמסטר ב'שיעורא'12:00–14:00מכסיקו211

0851659501 - מבוא לקולנוע ישראלי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דובדבני שמוליקסמסטר ב'שיעורב'12:00–16:00מכסיקו115 פאסטליכט

0811124001 - אחרים בתיאטרון ובמופע הישראלי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר הררי דרורסמסטר ב'שיעורג'10:00–12:00מכסיקו211

0851673301 - בין אחווה לאיבה: יחסי יהודים וערבים בראי הקולנוע הערבי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר ביזאוי איל שגיאסמסטר ב'שיעורב'16:00–20:00מכסיקו212

סמינריונים

השתתפות ב- 4 ש"ס לפחות משיעורי הבחירה מתוך אותו חוג בו

ינתן הסמינריון

מותנה בציון חיובי בכתיבה אקדמית ובקורס המבוא במסגרת 666

אם הסמינריון הוא בהיקף של 2 ש"ס, יש להשלים 2 ש"ס בחירה

0677312001 - המעצמות ומדיניות החוץ של ישראל בעשור הראשון

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רוני שטאוברסמסטר א'סמינרד'10:00–14:00קרטר202 חדר מורים

0659259901 - מה הוא דימוי? אבי וארבורג ומורשות נוספות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' עמוס מוריס- רייךסמסטר ב'סמינרה'14:00–18:00רוזנברג211