ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

הקבץ ניהול ומחשבה כלכלית (מסגרת 122)

בשנה א' חובה ללמוד "כתיבה אקדמית" וקורס מבואי

רשימת הקבוצות מופיעה בראש פרק פירוט הקורסים

שיעורי חובה - 4 ש"ס

יכול לשמש כליבה לתלמידים ממשיכים שלמדו 4 ש"ס חובה בהקבץ

0662224601 - הגות כלכלית בת זמננו - מליברליזם לניאו-ליברליזם

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ירון כהן צמחסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00גילמן282

0662130501 - ניהול במאה ה- 21: מושגים ואתגרים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עידן שמעוניסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00גילמן305

שיעורי ליבה - 6 ש"ס מהקורסים הבאים:

קורס שלא נבחר כקורס ליבה יכול ורצוי שילמד כקורס בחירה

0662224501 - ילדים יקרים: אספקטים כלכליים בגידול ילדים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר פפרמן טליהסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00גילמן326

0662262501 - דגמים של יזמות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ירון כהן צמחסמסטר א'שיעורד'18:00–20:00גילמן326

0662175601 - תולדות מדינת הרווחה האירופית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אפרים דוידיסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00גילמן326

0662224401 - היבטים מתקדמים בפילוסופיה של הניהול

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אלי אילוןסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00גילמן280

0662260401 - אתיקה יישומית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ירון כהן צמחסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00גילמן282

0662196101 - קפיטליזם במבחן: אנתולוגיה של משברים כלכליים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר חפץ שרוןסמסטר ב'שיעורד'08:00–10:00גילמן326

0662175801 - אמריקה הלטינית במאה ה-20 והמערכה לצדק חברתי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אפרים דוידיסמסטר ב'שיעורה'10:00–12:00גילמן326

שיעורי בחירה

ניתן לבחור בכל קורס משלב עשייה כבחירה

רשימת הקורסים מופיעה בפירוט הקורסים בקישור:

  • https://humanities-cms.tau.ac.il/yedion/2019-20/general_st

מהתכנית הרב-תחומית במדעי הרוח

0662263001 - אתיקה עסקית ואחריות תאגידית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מישורי דניאלסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00גילמן280

0662261901 - עבודת צוות - סדנה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר תובל עתליהסמסטר א'סדנהד'16:00–18:00גילמן319א ע"ש אלקוב

0662224701 - כלכלת השיתוף: סייבר וחברה בעידן גלובאלי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עופר נורדהיימר נורסמסטר א'שיעורד'16:00–18:00גילמן326

0662212901 - האנשים שעשו את האינטרנט: חוזים, הוזים ומהנדסים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר משה אלחנתיסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00גילמן326

0662262201 - סדנת פרוזה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר יובל שמעוניסמסטר ב'סדנהד'16:00–18:00גילמןא362

0662262601 - לוגיקה בפעולה: תכנון, יזמות ואסטרטגיה במאה ה-21

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דורון אביטלסמסטר ב'שיעורד'18:00–20:00גילמן326

קורסי בחירה מחוגי הפקולטה למדעי הרוח

0622202901 - היסטוריה כלכלית של המזה"ת

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עמוס נדןסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00גילמן361
  • זהה לקורס מדינה, חברה, דת ואלימות בראי היסטורי כלכלי

0608115501 - מגדר וארגונים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר לרר זאב
גב' בן אליהו הדס
סמסטר א'שיעורג'16:00–18:00רוזנברג002

0618101901 - מבוא לפילוסופיה פוליטית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אסף שרוןסמסטר א'שיעורב'18:00–20:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0687243101 - סין הכפרית העכשווית:סוגיות פוליטיות, חברתיות וכלכליות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ליאור רוזנברגסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00גילמן279

0687216601 - עולם העבודה ביפן הגלובאלית:ארגון וניהול בשוק הבינלאומי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר בייקוביץ אביטלסמסטר ב'שיעורה'10:00–12:00גילמן220

0687245701 - מדיניות החוץ של יפן וסין במאה ה - 21

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רחל שאולסמסטר ב'שיעורב'08:00–10:00גילמן281

0687252401 - שווקים ומסחר בהודו העכשווית:כלכלה,חברה ותרבות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר אופיר מזרחיסמסטר ב'שיעורה'12:00–14:00גילמן279

קורסים משלבי עשייה לבחירה

1883060301 - פילנטרופיה ומעורבות אזרחית - בין ניאו ליברליזם לסולידריות חב

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ירון כהן צמחסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00

מפקולטות אחרות

  • קורס בן 3 ש"ס ישוקלל כ- 2 ש"ס בהקבץ

1031180001 - מנהל ציבורי ומדיניות ציבורית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מנדלקרן רונןסמסטר א'שיעורד'16:00–19:00נפתלי101

1031180002 - מנהל ציבורי ומדיניות ציבורית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' דולינקו ענברסמסטר א'תרגילג'09:00–10:00נפתלי105

או

1031180006 - מנהל ציבורי ומדיניות ציבורית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מנדלקרן רונןסמסטר ב'שיעורד'16:00–19:00נפתלי201

1031180007 - מנהל ציבורי ומדיניות ציבורית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר אשר אורסמסטר ב'תרגילא'17:00–18:00נפתלי207

1041260801 - ארגונים וחברה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' קלב אלכסנדרהסמסטר א'שו"תא'10:00–13:00נפתלי101

1041310201 - חברה בישראל

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר שרון סמדרסמסטר ב'שיעורד'14:00–17:00נפתלי101

קורסים מהתכנית הבין-לאומית - נלמדים באנגלית

  • הקף קורס של 3 ש''ס, ישוקלל 2 ש"ס בהקבץ,
  • יש להתעדכן בתאריכי מבחנים/עבודות לפני הרישום!

1662110801 - Political History of the Economy

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מיכאל זכיםסמסטר ב'שיעורג'16:00–20:00גילמן456
  • הקפו 3 ש"ס.
  • משך הקורס 10 שבועות

סמינריונים

מותנה בציון חיובי בכתיבה אקדמית ובקורס המבוא במסגרת 666

סמינריון בהיקף של 2 ש"ס, יש להשלים בשיעור בחירה של 2 ש"ס

לפני הרישום יש לברר דרישות קדם בחוג המתאים

0662322901 - סוגיות עכשוויות בכלכלה - פרט, חברה וסביבה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יקותיאל שהםסמסטר א'סמינרה'10:00–12:00גילמן455

0662312301 - העידן החדש של ארגונים: השפעת הגלובליזציה על ארגונים ואנשים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר תובל עתליהסמסטר ב'סמינרג'10:00–12:00גילמןא317

0602615201 - ילדים, ילדות, כלכלה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר פפרמן טליהסמסטר ב'סמינרג'14:00–16:00גילמןא317
  • ד"ק הקורס "מבוא לספרות ילדים ותרבות הילד"