ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

הקבץ פסיכואנליזה (מסגרת 171)

בשנה א' חובה ללמוד "כתיבה אקדמית" וקורס מבואי

רשימת הקבוצות מופיעה בראש פרק פירוט הקורסים

שיעורי חובה:

שלושה מהקורסים שלהלן:

תלמידים שהשלימו את 3 קורסי החובה יכולים

ללמוד קורסים אלה כ"ליבה"/ "בחירה"

0662141801 - החתול של פרויד: תמורות בפסיכואנליזה בת זמננו

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר גד בן שפרסמסטר א'שיעורג'08:00–10:00גילמן326

0662261701 - פרויד: אדם ללא נחת

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' שי פרוגלסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00גילמן282

0662125101 - "הפגיעה השלישית"- דמות האדם בראי הפסיכואנליזה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יוסף טריאסטסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00גילמן282

0662224901 - ביון וויניקוט ותרומתם לפסיכואנליזה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר גד בן שפרסמסטר ב'שיעורא'10:00–12:00גילמן326

שיעורי ליבה:

6 ש"ס מהקורסים הבאים:

קורס שלא נבחר כקורס ליבה יכול ורצוי שילמד כקורס בחירה

0662262401 - מלנכוליה - מבט מהפסיכואנליזה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אלון יפהסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00גילמן326

0662209401 - מיתוסים בראי הפסיכואנליזה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מעין מזורסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00גילמן281

0662323301 - חקר הפסיכואנליזה מפרספקטיבה של אהבה ותשוקה ביחסים הטיפוליים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אורנה ראובןסמסטר ב'שיעורב'16:00–18:00רוזנברג001

0662260601 - פסיכואנליזה ומושג האמת

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר שלומית גדותסמסטר ב'שיעורב'18:00–20:00גילמן326

0662261601 - רטוריקה: נקודת מבט פסיכואנליטית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' שי פרוגלסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00גילמן280

0662261001 - הטיפול הפסיכואנליטי בילדים: תאוריה, מחקר ותיאורי מקרה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר שולמית מילך-רייךסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00גילמן282

שיעורי בחירה (לאחר השלמת שיעורי החובה):

ניתן לבחור בכל קורס משלב עשייה כבחירה

רשימת הקורסים מופיעה בפירוט הקורסים בקישור:

  • https://humanities-cms.tau.ac.il/yedion/2019-20/general_st

מחוגי הפקולטה למדעי הרוח

0608340101 - כשפסיכואנליזה פוגשת מגדר

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אפי זיוסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00רוזנברג001

0662224101 - פסיכואנליזה ופילוסופיה צרפתית עכשווית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר חיים דעואל לוסקיסמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00גילמן326

0662261801 - פסיכולוגיה יונגיאנית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מעין מזורסמסטר ב'שיעורג'10:00–12:00גילמן307

1843062301 - האדם הקיברנטי בראי הפסיכואנליזה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אלון יפהסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00גילמן220

קורסים מהתכנית הבין-לאומית - נלמדים באנגלית

1662160101 - Psychopathology

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ליסה ארמון סמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00גילמן306
ד"ר ליסה ארמון סמסטר ב'שיעורה'12:00–14:00גילמן306
  • הקף הקורס 3 ש"ס
  • משך הקורס 10 שבועות

סמינריונים

תנאי קדם: השלמת כל שיעורי החובה

סמינריון בהיקף של 2 ש"ס, יש להשלים שיעור בחירה

מותנה בציון חיובי בכתיבה אקדמית ובקורס המבוא במסגרת 666

לפני הרישום יש לברר דרישות קדם בחוג המתאים

0662310201 - קוראים פרויד: מהקליניקה לתרבות ובחזרה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ערן רולניק סמסטר א'סמינרד'12:00–14:00גילמןא361

0662305401 - סוגיות נבחרות בהיסטוריוגרפיה של הפסיכואנליזה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ערן רולניק סמסטר א'סמינרד'14:00–16:00גילמןא361

0662312701 - קריאה בביון: הערות על זיכרון ותשוקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר גד בן שפרסמסטר ב'סמינרא'12:00–14:00גילמן320 ע"ש אלקוב

0618387901 - קריאה בפרויד ולאקאן: יחיד וחברה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' רות רונןסמסטר ב'סמינרב'10:00–14:00גילמןא361