ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

הקבץ לימודי סביבה (מסגרת 210)

בשנה א' חובה ללמוד "כתיבה אקדמית" וקורס מבואי

רשימת הקבוצות מופיעה בראש פרק פירוט הקורסים

שיעורי חובה - 4 ש"ס

שיעורים שלא נלמדו במסגרת זו יכולים להלמד כשיעורי ליבה/בחירה

0662263001 - אתיקה עסקית ואחריות תאגידית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מישורי דניאלסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00גילמן280

0349140701 - מבוא לסביבת האדם: מרחב, מקום וסביבה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' יובל פורטוגליסמסטר א'שו"תב'16:00–18:00יד אבנר 120
פרופ' יובל פורטוגליסמסטר א'שו"תד'10:00–12:00יד אבנר 120

0349130301 - מבוא לתכנון עירוני ואזורי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' טובי פנסטרסמסטר ב'שו"תב'12:00–16:00יד אבנר 120

0349150301 - מבוא לאקלים ובעיות הסובב

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' עודד פוצ'טרסמסטר ב'שו"תג'08:00–10:00יד אבנר 120
פרופ' עודד פוצ'טרסמסטר ב'שו"תד'08:00–10:00יד אבנר 120

שיעורי ליבה - 6 ש"ס

שיעורים שלא נלמדו במסגרת זו יכולים להלמד כשיעורי בחירה

0910122201 - העולם סביבנו - נושאים נבחרים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ניר נפתליסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00פורטר013B

0910110001 - מבוא לאקו-פילוסופיה ואתיקה סביבתית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מישורי דניאלסמסטר א'שיעורב'08:00–10:00פורטר013B

0910150001 - פרקים נבחרים באקולוגיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר גרונטמן מיכלסמסטר א'שיעורב'18:00–20:00פורטר013B

0662175501 - קנאביס: דיון ביקורתי על רפואה, חברה ומדע

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מישורי דניאלסמסטר ב'שיעורא'10:00–12:00גילמן280

0349130301 - מבוא לתכנון עירוני ואזורי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' טובי פנסטרסמסטר ב'שו"תב'12:00–16:00יד אבנר 120

שיעורי בחירה

ניתן לבחור בכל קורס משלב עשייה כבחירה

רשימת הקורסים מופיעה בפירוט הקורסים בקישור:

  • https://humanities-cms.tau.ac.il/yedion/2019-20/general_st

מחוגי הפקולטה למדעי הרוח

יש לשים לדרישות קדם לקורסים

0671254201 - אדריכלות קדומה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אורן טלסמסטר א'שו"תד'08:00–10:00גילמן304

0622910201 - מבוא ללימודי אפריקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אירית בקסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00גילמן326

0671206301 - מבוא לארכיאוזואולוגיה - יחסי אדם-חיה-סביבה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ספיר-חן לידרסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00גילמן362

0622230601 - חברה וסביבה בצפון אפריקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דניאל זיסינוייןסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00גילמן456

0687230601 - אלות בהינדואיזם העכשווי:ריטואל, חברה וסביבה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אהוד הלפריןסמסטר ב'פרו"סא'16:00–18:00ווב101

0671250901 - ארכיאומטלורגיה של המזרח הקדום**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר בן-יוסף ארזסמסטר ב'שיעורג'08:00–10:00גילמן220

0687230601 - אלות בהינדואיזם העכשווי:ריטואל, חברה וסביבה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אהוד הלפריןסמסטר ב'פרו"סג'16:00–18:00ווב101

מהחוג לגיאוגרפיה - יש לשים לב לדרישות קדם

דרישות קדם בשיעורי גיאוגרפיה-מבוא בתחום שיעור הבחירה

0349140701 - מבוא לסביבת האדם: מרחב, מקום וסביבה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' יובל פורטוגליסמסטר א'שו"תב'16:00–18:00יד אבנר 120
פרופ' יובל פורטוגליסמסטר א'שו"תד'10:00–12:00יד אבנר 120

0349252701 - תכנון עירוני

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' טלי חתוקהסמסטר א'שו"תד'10:00–12:00יד אבנר 115
  • ד"ק מרחב מקום ובסיבה או מב' לגיאוג' חברתית-תרבותית

0349228701 - גאוגרפיה של תיירות ופנאי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עמית בירנבויםסמסטר א'שו"תב'12:00–14:00יד אבנר 115

0349246001 - אדם, מכונה,מרחב: הגיאוגרפיה האנושית של הטכנולוגיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אריאל הנדלסמסטר א'שו"תב'16:00–18:00יד אבנר 012

0349213401 - בריאות, מקום וחברה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עמית בירנבויםסמסטר ב'שו"תג'12:00–14:00יד אבנר 115

0349274801 - שינויי אקלים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' הדס סערוניסמסטר ב'שו"תב'08:00–10:00יד אבנר 115
  • ד"ק מבוא לאקלים

0349292901 - גאוגרפיה היסטורית סביבתית בעת החדשה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ירון בלסלבסמסטר א'שו"תב'10:00–12:00יד אבנר 013

0349228701 - גאוגרפיה של תיירות ופנאי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עמית בירנבויםסמסטר א'שו"תב'12:00–14:00יד אבנר 115

0349246001 - אדם, מכונה,מרחב: הגיאוגרפיה האנושית של הטכנולוגיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אריאל הנדלסמסטר א'שו"תב'16:00–18:00יד אבנר 012

0349226401 - עיור, ערים, עירוניות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אורנה צפריר-ראובןסמסטר א'שו"תג'10:00–12:00יד אבנר 115

0349291801 - חישה מרחוק

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' איל בן - דורסמסטר א'שו"תג'16:00–18:00יד אבנר 013

0349217801 - חופי הים התיכון של ישראל

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר צבי רוןסמסטר א'שו"תד'16:00–18:00יד אבנר 115

0349247701 - גאוגרפיה רפואית וסביבה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מיכה הופסמסטר א'שו"תד'14:00–16:00יד אבנר 115

0349274801 - שינויי אקלים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' הדס סערוניסמסטר ב'שו"תב'08:00–10:00יד אבנר 115
פרופ' הדס סערוניסמסטר ב'שו"תג'10:00–12:00יד אבנר 115

0349226601 - טיפול בפסולת בישראל

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ירון בלסלבסמסטר ב'שו"תג'14:00–16:00יד אבנר 013

0349287001 - קרקעות ישראל

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' איל בן - דורסמסטר ב'שו"תג'16:00–18:00יד אבנר 013

0349229201 - גאוגרפיה סביבתית של המזרח התיכון

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אמנון קרטיןסמסטר ב'שו"תד'12:00–14:00יד אבנר 120

קורסי בחירה מפקולטות אחרות

לתלמידי שנים ב'-ג' - ניתן לבחור קורס אחד בלבד

  • קורס בן 3 ש"ס ישוקלל כ- 2 ש"ס בהקבץ

1041359201 - הסוציולוגיה של האטמוספירה: משבר האקלים בראי מדעי החברה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' רבינוביץ דניסמסטר א'שו"תב'09:00–12:00נפתלי103

0881350301 - אדריכלות בארץ-ישראל בעת החדשה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מטרני קרןסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00קיקואין01

0881440701 - מבוא לתרבות דיגיטאלית באדריכלות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר שיבר יואבסמסטר ב'שיעורא'12:00–14:00קיקואין01

0881320701 - תולדות אדריכלות ה': אדריכלות במאה ה- 20

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר קוזלובסקי רועיסמסטר ב'שיעורג'08:00–10:00מכסיקוא206
ד"ר קוזלובסקי רועיסמסטר ב'שיעורא'12:00–14:00מכסיקוא206

קורסים משלבי עשייה כבחירה

1883010101 - אורח חיים בריא במאה ה-21

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רונית יעקובוביץסמסטר א'שיעורא'16:00–18:00

1883030201 - המצפן הירוק - שיקולים סביבתיים בפיתוח מוצרים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר בלאס ורד סמסטר ב'שיעורה'14:00–16:00דן-דוד211

1883040101 - האתגר הסביבתי של קיום האדם על כדור הארץ

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אבלסון אביגדורסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00דן-דוד101

1883060401 - ילדים ובעלי חיים: סוגיות הסטוריות, חברתיות וחינוכיות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר טל קוגמן סמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00דן-דוד109

1883030101 - יזמות חברתית ופיתוח בר קיימא - כלים ושיטות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר בלאס ורד סמסטר ב'שיעורד'16:00–18:00דן-דוד102

סמינריונים

לפני הרישום יש לברר דרישות קדם בחוג המתאים

בגיאוגרפיה ניתן להרשם לסמינריון בתחום בו נלמד ש' המבוא

בסמינר בגיאוגרפיה ניתן להגיש עבודה סמינריונית בלבד.

סמינריון בהיקף של 2 ש"ס יש להשלים שיעור בחירה 2 ש"ס

מותנה בציון חיובי בכתיבה אקדמית ובקורס המבוא במסגרת 666

0659889301 - מחלוקות בסביבה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דניאל חי מישוריסמסטר ב'סמינרד'08:00–12:00גילמן260

0662322901 - סוגיות עכשוויות בכלכלה - פרט, חברה וסביבה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יקותיאל שהםסמסטר א'סמינרה'10:00–12:00גילמן455

0349371301 - גאו-אינפורמטיקה ותכנון

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' יצחק בננסוןסמסטר א'סמינרג'08:00–10:00יד אבנר 232
פרופ' טלי חתוקהסמסטר א'סמינרג'10:00–12:00יד אבנר 104

0349371501 - זיהום מים וגאופוליטיקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אמנון קרטיןסמסטר א'סמינרד'12:00–14:00יד אבנר 013
פרופ' דרור אבישרסמסטר א'סמינרד'10:00–12:00יד אבנר 013

0349370001 - עיר, אקלים וסביבה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' הדס סערוני
ד"ר אורנה צפריר-ראובן
סמסטר א'+ב'סמינרב'10:00–12:00יד אבנר 012