ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

הקבץ קוגניציה ויצירה תרבותית (מסגרת 133)

בשנה א' חובה ללמוד "כתיבה אקדמית" וקורס מבואי

רשימת הקבוצות מופיעה בראש פרק פירוט הקורסים

שיעורי חובה-2 ש"ס

0662196201 - תרבות וקוגניציה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רונן סלמן צדקהסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00גילמן326

שיעורי ליבה - 4 ש"ס

שיעור שלא ילמד במסגרת זו יוכל להלמד כשיעור בחירה

0662134001 - יצורים פנטסטיים ונפשות אחרות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רונן סלמן צדקהסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00גילמן282

0851621001 - בין משחקיות לסרט

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רז גלסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00מכסיקו115 פאסטליכט

0851610101 - קולנוע ורגש

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רז גלסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00קיקואין01

0680312901 - החוויה הנאראטיבית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רונן סלמן צדקהסמסטר ב'שיעורג'10:00–12:00גילמן305

שיעורי בחירה

ניתן לבחור בכל קורס משלב עשייה כבחירה

רשימת הקורסים מופיעה בפירוט הקורסים בקישור:

  • https://humanities-cms.tau.ac.il/yedion/2019-20/general_st

0680130201 - בעיות יסוד בתורת הספרות בראי הקוגניציה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' ישעיהו שןסמסטר א'שיעורג'14:00–18:00גילמן456

0680327201 - הפנטסטי בראי הקוגניציה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' ישעיהו שןסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00גילמן456

1071234201 - מהתיאוריה המוסיקלית למציאות הקוגניטיבית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב מימון נטעסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00נפתלי210
  • ד"ק שיטות מחקר

0851652401 - מבוא לתיאוריות קולנועיות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר חגין בועזסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00מכסיקו115 פאסטליכט

0851654801 - מבע קולנועי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר כהן רז אודיהסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00מכסיקו115 פאסטליכט

1071290701 - מבוא לפסיכולוגיה קוגניטיבית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' לוריא רועיסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00נפתלי001

או

1071290702 - מבוא לפסיכולוגיה קוגניטיבית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' לוריא רועיסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00נפתלי001

0861130101 - מבוא לשפת המוזיקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אופנהיים רועיסמסטר א'שיעורד'10:00–14:00מכסיקוא206

1071476801 - שחמט וקוגניציה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר ביטנסקי איגורסמסטר ב'שיעורא'16:00–18:00נפתלי204

1071290902 - תפיסה ופסיכופיזיקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב מימון נטעסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00נפתלי001

או

1071290901 - תפיסה ופסיכופיזיקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב מימון נטעסמסטר ב'שיעורג'10:00–12:00נפתלי001

1071290801 - פסיכולוגיה קוגניטיבית: פתרון בעיות ויצירתיות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' קרייטלר שולמיתסמסטר ב'שיעורד'18:00–20:00נפתלי101

0861110701 - מבוא לשפת הקולנוע

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דובדבני שמוליקסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00מכסיקו115 פאסטליכט
ד"ר דובדבני שמוליקסמסטר ב'שיעורג'18:00–20:00מכסיקוא206
  • הקף הקורס 2 ש"ס בלבד
  • בקורס מתקימות הקרנות שאינן נכללות בשעות הקורס

0851615001 - קולנוע ופילוסופיה - כל ההקשרים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר בידרמן שי סמסטר א'שיעורג'12:00–14:00מכסיקוא206

0680319001 - הספרות במעבדה - לקראת מחקר קוגניטיבי של הקורא

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר אמיר חרשסמסטר ב'שיעורא'12:00–14:00גילמן361

0662262201 - סדנת פרוזה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר יובל שמעוניסמסטר ב'סדנהד'16:00–18:00גילמןא362

0662196401 - ילדים ויצירתיות: המקרה של המדיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יובל גוז'נסקיסמסטר ב'שיעורה'08:00–10:00גילמן326

1662160601 - Cognitive Psychology

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ליסה ארמון סמסטר א'שיעורה'14:00–16:00גילמן277
  • הקורס ניתן בשפה האנגלית

0845312301 - מוזיקה ופסיכדליה: היבטים קוגנטיביים ותרבותיים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' איתן זהר
ד"ר גזית עופר
סמסטר א'שיעורד'10:00–12:00ביה"ס למוזיקהמ002

0845312601 - An introduction to improvised music

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר גזית עופרסמסטר ב'שו"תב'12:00–14:00ביה"ס למוזיקה030

סמינריונים

מותנה בציון חיובי בכתיבה אקדמית ובקורס המבוא במסגרת 666

לפני הרישום יש לברר דרישות קדם בחוג המתאים

סמינריון בהיקף של 2 ש"ס, יש להשלים שיעור בחירה

0680516501 - הסיפור הקצר בראי הקוגניציה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' ישעיהו שןסמסטר א'סמינרה'12:00–14:00גילמן455

0680517801 - המטפורה - נקודת צומת בינתחומית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' ישעיהו שןסמסטר ב'סמינרה'14:00–18:00גילמן455

סמינרים מקולנוע

0851907001 - תיאוריות קוגנטיביות קולנועיות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רז גלסמסטר א'סמינרא'10:00–14:00מכסיקוא117

0851906901 - הנרטיב הקולנועי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רז גלסמסטר ב'סמינרא'12:00–16:00מכסיקוא119

0851989401 - אמפתיה והיטמעות בקולנוע ובמדיה דיגיטלית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רז גלסמסטר ב'סמינרא'16:00–20:00מכסיקו211