ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

הקבץ לימודים אמריקניים (מסגרת 306)

בשנה א' חובה ללמוד "כתיבה אקדמית" וקורס מבואי

שיעור חובה

0626150001 - מבוא לתרבות אמריקה Intro to American Culture

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ספנסר מוריסוןסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00ווב001
ד"ר ספנסר מוריסוןסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00ווב001

או

0626168701 - תחנות יסוד בהיסטוריה של ארצות הברית, 1492-1861

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יעל שטרנהלסמסטר א'שו"תב'12:00–14:00גילמן305
ד"ר יעל שטרנהלסמסטר א'שו"תה'12:00–14:00גילמן305

שיעורי בחירה

ניתן לבחור בכל קורס משלב עשייה כבחירה

רשימת הקורסים מופיעה בפירוט הקורסים בקישור:

  • https://humanities-cms.tau.ac.il/yedion/2019-20/general_st

שיעורי בחירה - הדגש ספרותי

0626242201 - Drama and Creative Writing

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר נועם גילסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00ווב101

0626151101 - מה הם לימודים אמריקניים? What is American Studies

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר פרומר יואבסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00ווב103

0626254101 - Graphic Novels and American Identities

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר סוניה וינרסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00גילמן278

0626120801 - ניתוח סיפורת Narrative Analysis

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אילנה גומלסמסטר ב'שיעורא'12:00–14:00ווב001
פרופ' אילנה גומלסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00רוזנברג001

0626500701 - The American Novel Since 2000

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ספנסר מוריסוןסמסטר ב'שיעורא'10:00–12:00ווב103
ד"ר ספנסר מוריסוןסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00ווב103

0626293201 - Literature and Disability Studies: Cognitive Disabilities

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דלית אלפרוביץסמסטר ב'שיעורג'10:00–12:00רוזנברג002

0626299801 - Reimagining History in Contemporary American Literature

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר סוניה וינרסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00גילמן277

0662262201 - סדנת פרוזה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר יובל שמעוניסמסטר ב'סדנהד'16:00–18:00גילמןא362

שיעורי בחירה - הדגש היסטורי

0621108601 - המאה האמריקנית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אייל נווהסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00גילמן144 (אולם אתינגר)

1843062101 - סוגיות בהיסטוריה של האינטרנט:טכנוטופיה כתרבות אמריקאית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אלחנתי משהסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00

0621197001 - כינונה ועיצובה של ארצות הברית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אייל נווהסמסטר א'שו"תא'14:00–16:00גילמן306
פרופ' אייל נווהסמסטר א'שו"תג'14:00–16:00גילמן306

0626293301 - Mourning in America: History and Culture of the 1980s

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר פרומר יואבסמסטר ב'שיעורא'14:00–16:00רוזנברג002

0662212901 - האנשים שעשו את האינטרנט: חוזים, הוזים ומהנדסים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר משה אלחנתיסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00גילמן326

0621197201 - אמריקה, 1877-1492

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מיכאל זכיםסמסטר ב'שו"תב'12:00–14:00גילמן305
פרופ' מיכאל זכיםסמסטר ב'שו"תד'12:00–14:00גילמן305

0621197101 - תחנות יסוד בהיסטוריה של ארצות הברית, 1861-1492

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יעל שטרנהלסמסטר ב'שו"תב'10:00–12:00גילמן305
ד"ר יעל שטרנהלסמסטר ב'שו"תה'10:00–12:00גילמן305

קורסי בחירה מפקולטות אחרות

לתלמידי שנים ב'-ג' - ניתן לבחור קורס אחד בלבד

קורס בן 3 ש"ס ישוקלל כ- 2 ש"ס בהקבץ

  • שעות צפייה בסרטים אינן נשקלות

1031384101 - מעצמאות למעצמה: מדינאות של ארה"ב בראשית דרכה, 1776-1829

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' קוצ'ין מיכאלסמסטר א'שיעורא'09:00–12:00נפתלי419

1031368801 - זכויות וחירויות אזרחיות בדמוקרטיה האמריקאית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר זומר אודיסמסטר א'שיעורא'13:00–16:00נפתלי107

1031368701 - בית משפט עליון אמריקאי: פוליטיקה וחוק נפגשים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר זומר אודיסמסטר א'שיעורב'09:00–12:00נפתלי106

0811213701 - מבוא לתיאטרון המודרני

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר הררי דרורסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00מכסיקוא206

0851614801 - קולנוע אמריקאי בשנות ה-70

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר דבורה ארזסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00מכסיקו209

1031369901 - "מקום" במחשבה הפוליטית בישראל

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר חוברס אילסמסטר ב'שיעורב'09:00–12:00נפתלי505

0851671701 - מלחמה וקולנוע

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' גזית איריתסמסטר ב'שיעורד'14:00–18:00מכסיקוא206

0851671401 - הסרט המוזיקלי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' פישר תומרסמסטר ב'שיעורד'10:00–14:00מכסיקו213

0851614801 - קולנוע אמריקאי בשנות ה-70

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר דבורה ארזסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00מכסיקו209

קורסים מהתכנית הבין-לאומית - נלמדים באנגלית

  • יש להתעדכן בתאריכי מבחנים/עבודות לפני הרישום!

1662150001 - Digital Discourse: New Media Language and Dynamics**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר וייסמן כרמלסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00גילמן262
ד"ר וייסמן כרמלסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00גילמן458 חדר עיון ע"ש

1662222001 - Walt Whitman's World

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דרה ברנאטסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00רוזנברג205

1662150101 - Techno-Utopia

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עופר נורדהיימר נורסמסטר ב'שיעורב'18:00–20:00גילמן281
ד"ר עופר נורדהיימר נורסמסטר ב'שיעורד'18:00–20:00גילמן281

סמינריונים בהדגש היסטורי

לפני הרישום יש לברר את תנאי הקדם.

בחוג להיסטוריה ד"ק: "חברה, משטר ותרבות בארה"ב

סמינריון בהיקף של 2 ש"ס, יש להשלים שיעור בחירה

מותנה בציון חיובי בכתיבה אקדמית ובקורס המבוא במסגרת 666

בסמינרים מהסטוריה (0621) מועד הגשת עב' רפראט מוקדם

ממועד הגשת עבודת הסמינר

0662308501 - היסטוריה תרבותית של העיתונות Fake News אז ועכשיו

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר משה אלחנתיסמסטר ב'סמינרד'10:00–12:00גילמן455

0626309601 - The Civil War: History, Myth and Memory 

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יעל שטרנהלסמסטר ב'סמינרב'16:00–20:00ווב103

סמינריונים בהדגש ספרותי

לפני הרישום יש לברר דרישות קדם בחוג המתאים

סמינריון בהיקף של 2 ש"ס, יש להשלים שיעור בחירה

מותנה בציון חיובי בכתיבה אקדמית ובקורס המבוא במסגרת 666

0626388501 - James Baldwin and His Legacies

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ספנסר מוריסוןסמסטר א'סמינרא'16:00–18:00ווב501
ד"ר ספנסר מוריסוןסמסטר א'סמינרד'16:00–18:00ווב501