ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

הקבץ לימודי נשים ומגדר (מסגרת 315)

בשנה א' חובה ללמוד "כתיבה אקדמית" וקורס מבואי

קורסי חובה - בשנה א' יש לבחור 2 מהקורסים הבאים:

כל קורס שלא נבחר כקורס חובה יכול להילמד כקורס בחירה.

0608111001 - מבוא לפילוסופיה פמיניסטית: מחשבות נשים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מירי רוזמריןסמסטר א'שיעורה'08:00–10:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0608112201 - פמיניזמים, משפט וחברה בישראל

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' דפנה הקרסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00גילמן281

0608100301 - תרבות הגוף: מגדר וייצוגי גוף באמנות המודרנית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר טל דקלסמסטר א'שיעורה'14:00–16:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0608100501 - ביקורת תרבות מפרספקטיבות פמיניסטיות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר להד כנרתסמסטר ב'שיעורה'14:00–16:00ווב001

קורסי בחירה

ניתן לבחור בכל קורס משלב עשייה כבחירה

רשימת הקורסים מופיעה בפירוט הקורסים בקישור:

 • https://humanities-cms.tau.ac.il/yedion/2019-20/general_st

מומלץ לקחת שעור מבוא בתחום שבו אתם מתכננים ללמוד סמינר

מהתכנית ללימודי נשים ומגדר

0608340101 - כשפסיכואנליזה פוגשת מגדר

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אפי זיוסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00רוזנברג001

0608115501 - מגדר וארגונים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר לרר זאב
גב' בן אליהו הדס
סמסטר א'שיעורג'16:00–18:00רוזנברג002

0608360401 - למה יש רק מארי קירי אחת - פילוסופיה, פמיניזם ומדע

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' מאיה רומןסמסטר ב'סדנהג'16:00–18:00דן-דוד102

0608360402 - למה יש רק מארי קירי אחת - פילוסופיה, פמיניזם ומדע

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' מאיה רומןסמסטר ב'עבודה מעשית00:00–00:00
 • קורס משלב עשייה, מורכב משיעורי כיתה ועב' מעשית
 • נחשב 4 ש"ס
 • לא ניתן להירשם למי שלמדו את הקורס בעבר

0608360701 - תקשורת, אקטיביזם ורב תרבותיות - מבט פמיניסטי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' אסתי רידר אינדורסקיסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00רוזנברג002

0608100801 - ספרות ומגדר - של מי הספרות הזאת?

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' נוה חנהסמסטר ב'שיעורה'08:00–10:00גילמן280

0608100701 - בבית ובחוץ: נשים בישראל בשנות המדינה הראשונות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר גבע שרוןסמסטר ב'שיעורה'10:00–12:00ווב103

מחוגי הפקולטה למדעי הרוח

0687242002 - נשים מגדר ומיניות בסין:בין היסטוריה לפילוסופיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר סמדר וינטרסמסטר א'שיעורה'14:00–16:00גילמן279

0662262101 - אבות ובנות בספרות העברית העתיקה והחדשה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' דרור בורשטייןסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00גילמן326

0622203001 - מוזיקה, מגדר וקוויריות במזה"ת ובאפריקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר משה מורדסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00גילמן456
 • מי שלמד את הקורס המוסיקה של המזה"ת ואפריקה
 • (0622230201) לא יכול להרשם לקורס זה

0662118001 - זהות בעולם המודרני

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר נועה גדיסמסטר א'שיעורד'16:00–18:00גילמן282

0662261501 - רובין הוד והגנב הנדיב: צדק חברתי בספרות ילדים ונוער

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר חנה לבנתסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00גילמן279

0662196501 - פוסט פורנוגרפיה ברשת: מין, אהבה וזהות דיגיטליים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עופר נורדהיימר נורסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00גילמן326

0662223101 - תרבות זמננו: רעיון המודרניות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר נועה גדיסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00גילמן277

מהחוג להיסטוריה

בחוג להיסטוריה המבואות הם תנאי מקדים לסמינר

0621108601 - המאה האמריקנית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אייל נווהסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0621173001 - הויקטוריאנים: חיים, תרבות ופוליטיקה בבריטניה במאה ה-19

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' בלהה מלמןסמסטר א'שו"תב'10:00–14:00גילמן449

0621182101 - אירופה 1989-1917: קונפליקטים חברתיים ופוליטיים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר שגיא שפרסמסטר א'שו"תב'08:00–10:00גילמן307
ד"ר שגיא שפרסמסטר א'שו"תה'08:00–10:00גילמן307

0621182102 - אירופה 1989-1917: קונפליקטים חברתיים ופוליטיים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר שגיא שפרסמסטר ב'שו"תד'08:00–10:00גילמן306
ד"ר שגיא שפרסמסטר ב'שו"תה'08:00–10:00גילמן306

0621116501 - נשים, גברים ומודרניות: מגדר והיסטוריה, 2020-1700

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' בלהה מלמןסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00גילמן144 (אולם אתינגר)

מחוגי הפקולטה למדעי הרוח

0662224501 - ילדים יקרים: אספקטים כלכליים בגידול ילדים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר פפרמן טליהסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00גילמן326

0622203001 - מוזיקה, מגדר וקוויריות במזה"ת ובאפריקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר משה מורדסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00גילמן456

0680318801 - שפת נשים? מגדר, מיניות ותרבות יידיש

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר חנה פולין-גלאיסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00גילמןא361

0687242002 - נשים מגדר ומיניות בסין:בין היסטוריה לפילוסופיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר סמדר וינטרסמסטר א'שיעורה'14:00–16:00גילמן279

0671241101 - מגדר וארכיאולוגיה במצרים העתיקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דבורה סוויניסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00גילמן220

0612214101 - הורים וילדים במקרא

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר טליה סוצקוברסמסטר ב'שיעורג'10:00–12:00רוזנברג102

0680213701 - סביבה עוינת - הדקונסטרוקציה של הבית בספרות וקולנוע של נשים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רוני הלפרןסמסטר ב'שיעורד'16:00–18:00גילמן306

0668233401 - מאה שנות ספרות נשים (1920-2020)

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דינה חרוביסמסטר ב'שו"תה'14:00–16:00רוזנברג205

קורסים מפקולטות אחרות

 • קורס בן 3 ש"ס ישוקלל כ- 2 ש"ס בהקבץ

שעות צפייה בסרטים אינן נשקלות

0723201701 - חינוך מודע מגדר

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר נץ הדרסמסטר א'שו"תג'10:00–12:00שרת328

1071232801 - "ורוד זה צבע של בנות?" - סוגיות בפסיכולוגיה של מגדר

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' יואל דפנהסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00נפתלי101
 • יש לוודא דרישת קדם לקורס

0861158501 - אמת וייצוג באמנויות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רז-דגני איריתסמסטר א'שיעורא'16:00–18:00דן-דוד201

1041261101 - מגדר וחברה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דונת אורנהסמסטר א'שו"תד'17:00–19:30נפתלי003 זאב סגל

0851671701 - מלחמה וקולנוע

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' גזית איריתסמסטר ב'שיעורד'14:00–18:00מכסיקוא206

0861121001 - תחנות בתרבות המערב

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר איתי שנירסמסטר א'+ב'שיעורא'12:00–14:00מכסיקו115 פאסטליכט

קורסים משלבי עשייה - לבחירה

1883060201 - גאווה, נידוי ושינוי: החיים הלהט"ביים בעבר ובהווה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עופר נורדהיימר נורסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00

1883060401 - ילדים ובעלי חיים: סוגיות הסטוריות, חברתיות וחינוכיות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר טל קוגמן סמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00דן-דוד109

0607541801 - יעוץ מגדרי בארגונים: תיאוריה ופרקטיקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר לרר זאב
גב' בן אליהו הדס
סמסטר א'+ב'סדנהג'14:00–16:00רוזנברג209

0607541802 - יעוץ מגדרי בארגונים: תיאוריה ופרקטיקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר לרר זאב
גב' בן אליהו הדס
סמסטר א'+ב'עבודה מעשית00:00–00:00
 • הקורס כולל פרקטיקה בארגונים וחברות
 • פתוח לתלמידי שנה ב' ומעלה בלבד
 • הקבלה לקורס כפופה בראיון קבלה

סמינריונים

מותנה בציון חיובי בכתיבה אקדמית ובקורס המבוא במסגרת 666

לפני הרישום יש לברר דרישות קדם בחוג המתאים

סמינריון בהיקף של 2 ש"ס יש להשלים שיעור בחירה 2 ש"ס

בסמינרים מהסטוריה (0621) מועד הגשת עב' רפראט מוקדם

ממועד הגשת עבודת הסמינר

0608360501 - מכשפות: היסטוריה פופולארית של אחרוּת ומגדר

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אביטל דוידוביץ'-אשדסמסטר א'סמינרג'10:00–12:00רוזנברג211

0608410301 - 'כמו באגדות': דברים שוולט דיסני לא ספר לכם

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רוני הלפרןסמסטר א'סמינרד'12:00–16:00רוזנברג105

0608330201 - קוויר באופן פמיניסטי: מה בין מגדר למיניות?**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר משעלי יעלסמסטר א'סמינרד'18:00–20:00גילמן304
 • לא פתוח למי שלמדו את הקורס קוויר באופן ביקורתי 06

0607532101 - מגדר ורגשות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר להד כנרתסמסטר ב'סמינרב'14:00–18:00רוזנברג212
 • סמינר תואר שני פתוח גם לתלמידי/ות שנה ג' בתואר ראשון

0608440401 - מגדר וחינוך- פדגוגיה פמיניסטית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר גור זיו חגיתסמסטר ב'סמינרה'16:00–18:00גילמן319א ע"ש אלקוב

0697411801 - החברה החרדית: הלכה, מגדר ותרבות פנאי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
דר' שרה זלצברג
ד"ר סימה זלצברג
סמסטר ב'סמינרד'14:00–18:00גילמן323 ע"ש אלקוב
 • סמינר תואר שני פתוח גם לתלמידי/ות שנה ג' בתואר ראשון

0607543301 - "הנשק היחיד העומד לרשותי": היסטריה והתנגדות נשית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר חן אדלסבורגסמסטר ב'סמינרג'10:00–12:00דן-דוד102
 • סמינר תואר שני פתוח גם לתלמידי/ות שנה ג' בתואר ראשון

בחוג להיסטוריה המבואות הם תנאי מקדים לסמינר

0621904001 - היסטוריה קווירית וטרנסג'נדרית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' איריס רחמימובסמסטר ב'סמינרב'16:00–20:00גילמן319א ע"ש אלקוב

0621274101 - מגדר ודת 1700-1300: קדושות, מינים ומכשפות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' תמר הרציגסמסטר ב'סמינרג'08:00–12:00גילמן320 ע"ש אלקוב

0621337801 - נשים עניות באמריקה הלטינית במאה ה-20

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' חררדו לייבנרסמסטר ב'סמינרב'14:00–16:00גילמןא361
פרופ' חררדו לייבנרסמסטר ב'סמינרה'14:00–16:00גילמןא361

0621274001 - ורסאיי וחברת החצר

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עודד רבינוביץסמסטר ב'סמינרב'14:00–18:00גילמן320 ע"ש אלקוב